Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Lista Galerii IGiGP

2019 - Spotkanie byłych i obecnych pracowników Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Read More o

2019 - Dzień Geografa: Festiwal Narodów
Read More o

2018 - Inauguracja sezonu leżakowego przed budynkiem IGiGP
Read More o

2018 - Spotkanie byłych i obecnych pracowników Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Read More o

Promocje magisterskie - 2017
Read More o

#geograf_UJ
Read More o

Wycieczka Instytutowa - 2016
Read More o

Spotkanie byłych i obecnych pracowników Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - 2016
Read More o

Dzień Geografa - 2016
Read More o

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Wincentego Pola dr Jarosławowi Działkowi
Read More o

Geografia podczas Małopolskiej Nocy Naukowców - 2015
Read More o

Spotkanie z autorami monografii "Środowisko przyrodnicze Krakowa"
Read More o

Uroczyste odnowienie doktoratów Profesorów Ryszarda Gradzińskiego, Adama Jelonka i Bronisława Kortusa
Read More o

Otwarcie wystawy w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego "Rozwój myśli geograficznej w Polsce"
Read More o

Przemarsz w togach na 650-lecie UJ
Read More o

Dzień Geografa - 2014
Read More o

Wręczenie tytułu Doctora Honoris Causa Profesorom Antoniemu Jackowskiemu i Stanisławowi Liszewskiemu
Read More o

Spotkanie z autorami monografii "Środowisko przyrodnicze Krakowa" - 2013
Read More o

Seminarium "Ochrona i zagospodarowanie źródeł północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej"
Read More o

Seminarium "Ochrona i zagospodarowanie źródeł południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej"
Read More o

Światowy Dzień Wody w IGiGP
Read More o

Promocje magisterskie - 2012
Read More o

Tatrzańskie warsztaty hydrologiczne
Read More o

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Wincentego Pola
Read More o

Sesja naukowa "Do końca wierny Polsce i Geografii. W 70. rocznicę śmierci Wiktora Rudolfa Ormickiego"
Read More o

Seminarium "Źródła - pomniki oprzyrody nieożywionej Ziemi Miechowskiej"
Read More o

Geografia na Festiwalu Nauki - 2011
Read More o

Sesja poświęcona pamięci Pani Profesor Ireny Dynowskiej
Read More o

Spotkanie byłych i obecnych pracowników Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - 2010
Read More o

Spotkanie opłatkowe - 2009
Read More o

Konferencja "PAMIĘTAMY... Geografia polska w latach II wojny światowej"
Read More o

Kopie zabytkowych map ściennych w salach dydaktycznych
Read More o

Spotkanie z okazji wydania książki "Historia geografii polskiej"
Read More o

Mapy na ścianach IGiGP
Read More o

Spotkanie byłych i obecnych pracowników Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - 2009
Read More o

Advances in weather and circulation type classifications & applications
Read More o

Spotkanie Pracowników IGiGP UJ na Stacji Naukowej w Gaiku-Brzezowej
Read More o

Międzynarodowa konferencja naukowa ERB2008
Read More o

Konferencja Naukowa "Wody na obszarach chronionych"
Read More o

Geografia na Festiwalu Nauki - 2008
Read More o

Montaż modeli plastycznych
Read More o

Spotkanie opłatkowe - 2007
Read More o

Wręczenie Atlasu Otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ
Read More o

Potrójny jubileusz w Zakładzie Klimatologii
Read More o

Geografia na Festiwalu Nauki - 2007
Read More o

Tablice pamiątkowe w IGiGP UJ
Read More o

Spotkanie byłych i obecnych pracowników Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - 2007
Read More o

Spotkanie opłatkowe -  2006
Read More o

Konferencja naukowa "Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca"
Read More o

Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki
Read More o

Warsztaty hydrologii krasowej
Read More o

Spotkanie z Panią Profesor Barbarą Obrębską-Starkel
Read More o

Geografia na Festiwalu Nauki -` 2006
Read More o

Spotkanie byłych i obecnych pracowników Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - 2006
Read More o

Sesja z okazji jubileuszu Profesora Antoniego Jackowskiego
Read More o

Konferencja naukowa "Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych"
Read More o

Sesja naukowa "Czarnohora w badaniach młodych przyrodników"
Read More o

I Forum Geografów Polskich
Read More o

Zebranie naukowe IGiGP UJ w budynku przy ul. Grodzkiej 64 - 2003
Read More o

Spotkanie opłatkowe - 2003
Read More o

Wmurowanie kamienia węgielnego
Read More o