Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Geografia na Festiwalu Nauki 2007

17-19.05.2007r.

W dniach 17-19 maja br. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej po raz kolejny zaprezentował możliwości geografii jako dziedziny naukowej mieszkańcom Krakowa i odwiedzającym miasto, biorąc udział w Festiwalu Nauki. Impreza ta, mająca na celu popularyzację nauki, organizowana jest od kilku lat przy zaangażowaniu wszystkich krakowskich państwowych szkół wyższych.
Program przygotowany przez IGiGP obejmował prezentacje w Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii "Ogród Botaniczny" w Krakowie oraz na Rynku Głównym w Krakowie.
Stoisko geograficzne zajmowało w tym roku połowę jednego z namiotów, w których prezentował się Wydział Biologii i Nauk i Ziemi. Dla odwiedzających przygotowano 8 stanowisk tematycznych. Stanowisko hydrologiczne wyposażono w urządzenie - pozwalające pokazać i wyjaśnić, jak mierzyć stopień mineralizacji wody i jakim ulega on zmianom; pokazano także składy chemiczne wybranych rodzajów wód z naszego otoczenia oraz przeprowadzano doświadczenie wyjaśniające różnice pomiędzy wodą miękką i twardą. Na stanowisku geomorfologicznym umieszczono stok górski w miniaturze, na którym przeprowadzano doświadczenie pozwalające zaprezentować procesy zachodzące w środowisku naturalnym (m. in. jak powstają osuwiska). Mikroskop i odpowiednie eksponaty pozwoliły zapoznać odwiedzających z dendrochronologią i nauczyć odczytywać informacje zapisane w słojach drzew. Stoisko Instytutu wyposażono także w miniaturową stację meteorologiczną, anaglif i zdjęcia stereoskopowe pozwalające na obserwację efektu obrazu trójwymiarowego, eksponaty z wyprawy w Ural polarny, próbki piasku z różnych stron świata. Jako przykład badań geografii społeczno-ekonomicznej zaprezentowano Mapę Futbolową Krakowa i wyjaśniano metodologię badań będących podstawą jej tworzenia. Odwiedzającym oferowano również możliwość dołączenia do wycieczki po Starym Mieście prowadzonej przez geografa turyzmu.
Podobnie jak w zeszłym roku dla uczestników przygotowano konkursy o tematyce geograficznej o różnym stopniu trudności. Nagrody w konkursach stanowiły wydawnictwa IGiGP, jak również publikacje, bilety wstępu i gadżety reklamowe przekazane przez Kopalnię Soli w Wieliczce, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskioego, Anikino, Park Wodny, Targi w Krakowie oraz Festiwal Kultury Żydowskiej. Uczestnikom rozdano ok. 800 kart konkursowych.
Prezentacja Instytutu na Festiwalu Nauki cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających z różnych grup wiekowych oraz przyczyniła się do popularyzacji wyników badań naukowych.
Photogallery