Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Konferencja naukowa 'Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca"

9-11.10.2006r.

W dniach 9-11 października 2006 r. w związku z przypadającą w 2007 r. 200-setną rocznicą urodzin Wincentego Pola w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odbyła się konferencja naukowa "Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca". Organizatorami konferencji był Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Instytut Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prorektor UJ prof. dr hab. Wiesław Pawlik. W obradach wzięli udział geografowie z wielu polskich uczelni, poloniści, przedstawiciele placówek muzealnych i Izb Pamięci związanych z Wincentym Polem oraz szkół noszących Jego imię. Konferencję zaszczycił swoją obecnością także prawnuk Wincentego Pola - mgr inż. Juliusz Pol. Tematyka obrad dotyczyła wkładu Wincentego Pola w tworzenie i rozwój polskiej geografii oraz jego dokonań w zakresie krajoznawstwa i poznawania ojczystego kraju. Zwrócono również uwagę na dorobek poetycki Pola oraz wysoką wartość artystyczną jego utworów. Wszystkie zaprezentowane referaty i komunikaty ukazały się w publikacji "Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca" pod redakcją A. Jackowskiego i I. Sołjan W drugim dniu obrad miała miejsce dyskusja panelowa z udziałem wybitnych profesorów geografii na temat roli tradycji we współczesnej geografii. Uczestnicy konferencji wzięli także udział w Mszy św. sprawowanej na Skałce w intencji W. Pola, po której na grobie wybitnego uczonego i poety złożyli symboliczną wiązankę kwiatów. Na zakończenie konferencji, 11 października, odbyła się wycieczka do Zakopanego i Doliny Kościeliskiej. Jej celem było dotarcie do krzyża ustawionego przez W. Pola podczas wycieczki terenowej ze studentami w 1852 r. Roli przewodników po Dolinie Kościeliskiej podjęli się mgr Maria Baścik i prof. Kazimierz Krzemień. W Zakopanem uczestnicy konferencji byli gośćmi dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Podczas krótkiej prezentacji władze parku przedstawiły nową publikację - uzupełnione i rozszerzone drugie wydanie książki "Dolina Kościeliska". Śladami badaczy, artystów i wędrowców" (red. M. Baścik).
Photogallery