Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Spotkanie z Panią Profesor Barbarą Obrębską-Starkel

11.04.2006r.

Dnia 11 kwietnia 2006 roku w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odbyło się spotkanie z Panią Profesor Barbarą Obrębską-Starkel, na którym została zaprezentowana książka Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego dedykowana Pani Profesor. Ksiązka ta jest wyrazem wdzięczności za długie lata pracy i współpracy z Koleżankami i Kolegami Zakładu Klimatologii i całego Instytutu. Wieloletnia praca Pani Profesor i znakomity dorobek naukowy z licznych dziedzin klimatologii znajduje skromne odbicie w tej książce. Zaproszonych zostało do udziału w niej wielu znanych i cenionych klimatologów (i nie tylko) z Polski. W książce znalazły się zatem artykuły z zakresu historii badań klimatycznych, zmian klimatu, mikroklimatologii, klimatologii miejskiej, fitoklimatologii oraz z dziedziny, którą Pani Profesor Obrębska-Starklowa zapoczątkowała i stworzyła w Krakowie, mianowicie bioklimatologii człowieka. Swoje miejsce znalazła również problematyka map klimatycznych, podejmowana przez Nią w latach siedemdziesiątych. Książka ta powstała by w formie pisanej wyrazić wdzięczność za wieloletni trud i owocną działalność Pani Profesor w Instytucie.
Photogallery