Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Advances in weather and circulation type classifications applications

22-25.10.2008r.

W ramach europejskiego projektu naukowego UE COST 733 Zakład Klimatologii IGiGP przy współpracy z IMGW w Krakowie zorganizował w dniach 22 - 25 października 2008 r. międzynarodową konferencję naukową pod tytułem: Advances in weather and circulation type classifications & applications, w której wzięło udział prawie 100 naukowców reprezentujących 70 najważniejszych ośrodków badawczych z 30 krajów świata.
Celem konferencji było przedstawienie dotychczasowego stanu badań nad metodami klasyfikacji pogody oraz cyrkulacji atmosferycznej. Zaprezentowane zostały wyniki prac prowadzonych na świecie a dotyczące zastosowań typologii cyrkulacji atmosferycznej w różnych dziedzinach. Konferencja miała również na celu zwrócenie uwagi na wieloletnią zmienność typów cyrkulacji w kontekście obserwowanego globalnego ocieplenia oraz występowania zdarzeń ekstremalnych w różnych skalach czasowych i przestrzennych. Podczas konferencji poruszone zostały zagadnienia związane z metodami klasyfikacji sytuacji synoptycznych oraz ich wykorzystaniem w badaniu atmosfery i środowiska przyrodniczego.
Podsumowaniem prowadzonych na świecie badań związanych z meteorologią i klimatologią synoptyczną będzie zastosowanie klasyfikacji w prognozowaniu warunków atmosferycznych, meteorologii środowiskowej, a także w badaniach zmienności klimatu.
Photogallery