Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Potrójny jubileusz w Zakładzie Klimatologii

31.05-01.06.06.2007

W dniach 31 maja - 1 czerwca 2007 roku pracownicy Zakładu Klimatologii chcąc uczcić potrójny jubileusz: 215. rocznicę rozpoczęcia pomiarów i obserwacji meteorologicznych przy Krakowskim Obserwatorium Astronomicznym, 55. rocznicę utworzenia Zakładu Klimatologii oraz 30. rocznicę pracy w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Pani Profesor Janiny Trepińskiej zorganizowali ogólnopolską konferencję pod hasłem Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych.
Konferencję otwarła uroczysta sesja jubileuszowa prowadzona przez Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ prof. dr hab. Kazimierza Krzemienia. W kolejnych wystąpieniach prof. Tadeusz Niedźwiedź zaprezentował dorobek naukowy i dydaktyczny Profesor Janiny Trepińskiej, dr Leszek Kowanetz przedstawił rys historyczny Zakładu Klimatologii IGiGP UJ, natomiast prof. Janina Trepińska zapoznała zebranych z dziejami instrumentalnych i wizualnych obserwacji pogody w Obserwatorium Astronomicznym UJ.
Na zakończenie sesji jubileuszowej uczestnicy konferencji, a także pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej złożyli Profesor Janinie Trepińskiej gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy naukowej.
Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz fotoreportaże z poszczególnych sesji naukowych znajdują się na stronie www Zakładu Klimatologii
Teksty wygłoszonych referatów i prezentowanych posterów zostały zamieszczone w okolicznościowej monografii pod redakcją Katarzyny Piotrowicz i Roberta Twardosza wydanej przez Wydawnictwo IGiGP UJ.
Photogallery