Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia I stopnia

O przyjęcie na stacjonarne studia geograficzne drugiego stopnia na UJ mogą ubiegać się wszystkie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium) na dowolnym kierunku. Osoby, które ukończyły studia bardzo odbiegające od studiów geograficznych muszą się liczyć z koniecznością zaliczenia w toku studiów zajęć uzupełniających podstawowe wykształcenie geograficzne.

 

Rejestracja kandydatów, terminy

Każda osoba zamierzająca ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów jest zobowiązana założyć w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) indywidualne konto na stronie https://irk.uj.edu.pl/pl/  a następnie dokonać za jego pośrednictwem rejestracji na studia geograficzne oraz spełnić warunki wymagane dla jej potwierdzenia (w tym opłata). Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto IRK  oraz wypełniają formularz elektroniczny. Podczas rejestracji na studia kandydat nie dostarcza żadnych dokumentów - są one potrzebne dopiero przy wpisie na studia.

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów, można znaleźć na stronie https://rekrutacja.uj.edu.pl/  

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie https://irk.uj.edu.pl/pl/

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia UJ pod numerami telefonów: +(48) 12 663 26 60, 12 663 26 62 lub na adres poczty elektronicznej rekrutacja@uj.edu.pl lub w siedzibie Działu Rekrutacji na Studia UJ,  ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro, Kraków.

 

Ścieżki specjalizacyjne

Kandydaci podlegają rekrutacji na 1 rok studiów geograficznych bez podziału na specjalności (program jest wspólny dla wszystkich). W drugim semestrze 1 roku studenci deklarują wybór ścieżki specjalizacyjnej od drugiego roku studiów.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia II stopnia

O przyjęcie na stacjonarne studia geograficzne drugiego stopnia na UJ mogą ubiegać się wszystkie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium) na dowolnym kierunku. Osoby, które ukończyły studia bardzo odbiegające od studiów geograficznych muszą się liczyć z koniecznością zaliczenia w toku studiów zajęć uzupełniających podstawowe wykształcenie geograficzne.

 

Rejestracja kandydatów, terminy 

Każda osoba zamierzająca ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów magisterskich jest zobowiązana założyć w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) indywidualne konto na stronie https://irk.uj.edu.pl/pl a następnie dokonać za jego pośrednictwem rejestracji na studia geograficzne oraz spełnić warunki wymagane dla jej potwierdzenia (w tym opłata). Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto  IRK oraz wypełniają formularz elektroniczny. Podczas rejestracji na studia kandydat nie dostarcza żadnych dokumentów - są one potrzebne dopiero przy wpisie na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz innych ważnych rzeczy można uzyskać na stronie https://rekrutacja.uj.edu.pl 

 

Zasady rekrutacji 

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, która dotyczy motywacji i przygotowania kandydata do podjęcia studiów na wybranej specjalności oraz jego zainteresowań i planowanej pracy magisterskiej.

 

--

 

Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące rekrutacji na studia stacjonarne na kierunku geografia można uzyskać w Dziale Rekrutacji na Studia UJ:

Uniwersytet Jagielloński ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro, Kraków

 tel. +(48) 12 663 26 60
 tel.  +(48) 12 663 26 62
 e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl