Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O studiach

Studia doktoranckie skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak również tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową.

Studia III stopnia mają tryb stacjonarny i trwają 4 lata. Zajęcia odbywają się w najczęściej w piątki i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę opiekunów naukowych i wykładowców.

Doktorant współpracuje z promotorem od początku studiów na zasadzie relacji Mistrz-Uczeń. Doktoranci oprócz udziału w zajęciach ustalonych w planie studiów mają obowiązek prowadzenia pracy naukowej oraz przeprowadzenia w Uczelni zajęć dydaktycznych w wymiarze zgodnym z planem i programem studiów.

Absolwentom studiów doktoranckich, po pozytywnie zakończonej publicznej obronie rozprawy doktorskiej, zostaje nadany stopień doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia.