Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady uzyskiwania uprawnień w studium pedagogicznym UJ

W polskich szkołach /placówkach oświatowych/ mogą nauczać /prowadzić zajęcia/ tylko osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne określone przez Ministra Edukacji Narodowej w treści obowiązującego rozporządzenia z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ….

 

Wymagania te spełniają osoby, które:
•    posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, zgodne z nauczanym przedmiotem  /rodzajem prowadzonych zajęć/, czyli ukończyły studia „kierunkowe";
•    posiadają przygotowanie pedagogiczne;
•    po ukończeniu studiów „niekierunkowych" odbyły studia podyplomowe, zgodne z  nauczanym przedmiotem /rodzajem prowadzonych zajęć/.

 

Dodatkowo osoby, które ukończyły studia „niekierunkowe" mogą prowadzić zajęcia z danego przedmiotu, jeżeli w programie ich studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych ujęte były treści nauczanego przedmiotu /mamy wówczas do czynienia z tzw. kwalifikacjami zbliżonymi do wymagań związanych z określonym przedmiotem/. Z kolei języków obcych mogą nauczać także absolwenci dowolnego kierunku studiów wyższych, legitymujący się zaawansowaną znajomością języka. Naturalnie w obydwu przypadkach wymagane jest posiadanie uprawnień pedagogicznych.

 

Przygotowanie pedagogiczne (uprawnienia pedagogiczne) posiada osoba, która pomyślnie zrealizowała blok zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktycznych /zaliczyła wszystkie wchodzące w ich skład przedmioty/, jak również zaliczyła praktykę pedagogiczną.

 

1. Uzyskanie uprawnień nauczycielskich w UJ jest możliwe poprzez ukończenie kursu w Studium Pedagogicznym, pozawydziałowej jednostce uniwersyteckiej.

2. Dyplom ukończenia Studium Pedagogicznego jest dowodem uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej

Regulamin, zasady rekrutacji i inne ważne informacje można znaleźć na stronie Studium Pedagogicznego

http://www.sp.uj.edu.pl/

ulica: Wiślna 3

kod: 31 - 007 Kraków

telefon: 12 422 94 93, 12 422 94 50

numery wewnętrzne:

Biuro: 11, 12

Pokój pracowników: 15

Czytelnia: 16

 

studium.pedagogiczne@uj.edu.pl

Kierownik Studium: dr Jerzy Lackowski