Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia licencjackie na kierunku GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Dlaczego geografia i gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Jagiellońskim?

Studia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Jagiellońskim stwarzają unikalną szansę rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy na temat funkcjonowania i kształtowania środowiska przyrodniczego, wyjaśniania procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych w przestrzeni oraz zagospodarowania przestrzennego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Służy temu bezpośredni kontakt z wykładowcami będącymi uznanymi specjalistami w skali międzynarodowej, korzystanie z nowoczesnych laboratoriów i specjalistycznego sprzętu
i oprogramowania oraz udział w zajęciach terenowych w Polsce i za granicą.

Studia odbywają się według indywidualnego programu studenta ustalanego z opiekunem naukowym na bazie szerokiej oferty kursów do wyboru w ramach czterech możliwych ścieżek specjalizacyjnych:

1. geografia fizyczna,

2. geografia społeczno-ekonomiczna,

3. gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny,

4. turystyka.

Studenci mają możliwość korzystania z szerokiej gamy stypendiów i wyjazdów do kilkudziesięciu ośrodków zagranicznych w ramach programów ERASMUS+ i CEEPUS.

Elementem studiów są praktyki zawodowe, które pozwalają zdobyć doświadczenie i praktyczne umiejętności związane z wiedzą nabywaną na studiach.

Studenci działają w najstarszym Kole Geografów w Polsce założonym w 1881 roku, Samorządzie Studentów oraz European Asocciation for Students and Young Geographers (EGEA), które organizują zarówno wydarzenia naukowe, takie jak konferencje, seminaria i wykłady, jak i kulturalne, do których należą festiwale muzyczne, gry na orientacje i zawody sportowe. Umożliwiają ponadto wyjazdy do ośrodków uniwersyteckich w całej Europie w ramach wymian i kongresów międzynarodowych.

 

Finaliści i laureaci ogólnopolskich olimpiad geograficznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej lub wiedzy ekonomicznej mogą otrzymać stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki (zobacz www.wgig.uj.edu.pl/specjalnie-dla-olimpijczykow).

 

Co po studiach?

Absolwenci kierunku geografia i gospodarka przestrzenna mają możliwość podjęcia studiów magisterskich na kierunkach geografia, e-gospodarka przestrzenna oraz wielu innych w Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiadają wiedzę i umiejętności otwierające im możliwości pracy w różnych instytucjach zajmujących się kształtowaniem i ochroną środowiska, zagospodarowaniem przestrzeni oraz rozwojem lokalnym i regionalnym. Osoby zainteresowane mogą także rozpocząć cykl zajęć kończących się na 2. stopniu studiów uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela geografii i przyrody.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

1. Odwiedź podstrony naszej witryny www.geo.uj.edu.pl!

2. Zajrzyj na naszego facebooka: https://www.facebook.com/IGiGP!

3. Napisz do Koła Geografów i EGEA!

4. Wejdź na www.irk.uj.edu.pl i sprawdź zasady rekrutacji!

5. Przyjdź i przekonaj się sam, że Ziemia nas Kręci!