Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia magisterskie (II stopnia) na kierunku Geografia

2-letnie stacjonarne magisterskie studia uzupełniające na kierunku Geografia.

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia

O przyjęcie na stacjonarne studia geograficzne drugiego stopnia na UJ mogą ubiegać się wszystkie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium) na dowolnym kierunku. Osoby, które ukończyły studia bardzo odbiegające od studiów geograficznych muszą się liczyć z koniecznością zaliczenia w toku studiów zajęć uzupełniających podstawowe wykształcenie geograficzne.

Rejestracja kandydatów, terminy

Każda osoba zamierzająca ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów magisterskich jest zobowiązana założyć w systemie ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) indywidualne konto na stronie www.erk.uj.edu.pl, a następnie dokonać za jego pośrednictwem rejestracji na studia geograficzne oraz spełnić warunki wymagane dla jej potwierdzenia (w tym opłata). Podczas rejestracji kandydaci otrzymują indywidualne konto ERK oraz wypełniają formularz elektroniczny. Podczas rejestracji na studia kandydat nie dostarcza żadnych dokumentów - są one potrzebne dopiero przy wpisie na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz innych ważnych rzeczy można uzyskać na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Zasady rekrutacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, która dotyczy motywacji i przygotowania kandydata do podjęcia studiów oraz jego zainteresowań i planowanej pracy magisterskiej.

Ścieżki specjalizacyjne

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na pierwszy rok studiów są zobowiązane do dokonania w odpowiednim terminie wpisu na studia oraz złożenia w Dziekanacie ds. studenckich Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ odpowiednich dokumentów zgodnie z listą zamieszczoną w systemie ERK.

Ścieżki specjalizacyjne kierunku geografia - studia magisterskie:

 1. funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego.
   
 2. hydrologia, meteorologia i klimatologia.
   
 3. geografia społeczno-ekonomiczna.
   
 4. rozwój lokalny i regionalny.
   
 5. turystyka.
   
 6. systemy informacji geograficznej.

Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące rekrutacji na studia stacjonarne na kierunku geografia można uzyskać w Dziale Rekrutacji na Studia UJ
(Uniwersytet Jagielloński 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24)
  tel. 12-663-14-01
  tel. 12-663-14-08
  tel. 12-663-14-09
  e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00.