Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

E-gospodarka przestrzenna

2-letnie studia uzupełniające magisterskie (studia II stopnia)

Dlaczego e-gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Jagiellońskim?

"Człowiek wolny panuje nad czasem. Człowiek, który ma władzę nad przestrzenią, jest po prostu potężny."
Sylvain Tesson

 

studia z przyszłością 2016
Zobacz: www.studiazprzyszloscia.pl

Kierunek studiów e-gospodarka przestrzenna to nowa jakość na polskim rynku, wypracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych i naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz najlepszych wzorców międzynarodowych. Powstał z myślą o osobach, które chcą w przyszłości zajmować się zarządzaniem przestrzenią w oparciu o najnowsze technologie geoinformatyczne, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu przyrodniczych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania danego obszaru. Studia skierowane są do absolwentów kierunków przyrodniczych, społecznych i technicznych studiów I stopnia uczelni polskich
i zagranicznych. Łączą pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej i kształtowania środowiska z kształceniem w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacji geograficznej (systemy informacji geograficznej, teledetekcja, analiza przestrzenna, geowizualizacja) w gospodarowaniu przestrzenią. W ramach kształcenia duży nacisk położony jest na wykorzystanie e-learningu.

Studenci mają możliwość korzystania z szerokiej gamy stypendiów i wyjazdów do kilkudziesięciu ośrodków zagranicznych w ramach programów ERASMUS i CEEPUS.

Co po studiach?

Absolwenci kierunku e-gospodarka przestrzenna potrafią analizować dane przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne niezbędne przy podejmowaniu decyzji przestrzennych oraz wykorzystywać narzędzia geoinformatyczne do zarządzania przestrzenią. Pozwala im to znajdywać zatrudnienie w przedsiębiorstwach, instytucjach i jednostkach administracji publicznej zajmujących się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, decyzjami lokalizacyjnymi, rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, ochroną przyrody oraz analizą przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych danych przestrzennych.

Osoby zainteresowane dalszym rozwojem naukowym mają możliwość kontynuowania kształcenia w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego lub w zakresie nauk o Ziemi i środowisku w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, a także na studiach podyplomowych UNIGIS lub studiach podyplomowych Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie.

Chcesz wiedzieć więcej?

1. Odwiedź podstrony naszej witryny www.geo.uj.edu.pl!

2. Zajrzyj na naszego facebooka: https://www.facebook.com/IGiGP!

3. Napisz do Koła Geografów i EGEA!

4. Wejdź na www.irk.uj.edu.pl i sprawdź zasady rekrutacji!

5. Przyjdź i przekonaj się sam, że Ziemia nas Kręci!