Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dydaktyka Geografii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki

Informacje ogólne

Aby z sukcesem odbyć praktyki w szkole należy:
Uczestniczyć w wykładzie dotyczącym zasad odbywania praktyk
Zapoznać się z instrukcją do odbywania praktyk
Wybrać szkołę i uzgodnić z nauczycielem termin praktyk
Zgłosić się po skierowanie i dziennik praktyk do dr M. Pietrzak (pokój 3.19 w godzinach konsultacji) z wydrukowanymi 5 różnymi formularzami (umowa zlecenie - 3 egzemplarze, rachunek, oświadczenie dla ZUS, dane osobowe, opinia – proszę zwrócić uwagę na obustronne drukowanie formularzy).

Przed rozpoczęciem praktyki student:

Przekazuje nauczycielowi następujące dokumenty do wypełnienia:
Umowę zlecenie w 3 egzemplarzach, wydrukowane obustronnie
Zgodę na przetwarzanie danych (1 egzemplarz)
Rachunek wraz z oświadczeniem, wydrukowane na osobnych kartkach (po 1 egzemplarzu)
Oświadczenie dla ZUS (1 egzemplarz)
Dane osobowe (1 egzemplarz)
Formularz do sporządzenia opinii
Zgłasza się 16 dni przed rozpoczęciem praktyki do dr M. Pietrzak z prawidłowo wypełnionymi formularzami - umowa zlecenie (3 egzemplarze), oświadczenie dla ZUS, kwestionariusz osobowy, rachunek.

W trakcie trwania praktyk student:

Pilnie, sumiennie i kreatywnie spędza czas w szkole
Wzory i objaśnienia wypełnienia powyższych dokumentów znajdują się w załącznikach .pdf

Wypełnia dziennik praktyk oraz sporządza skrócone konspekty lekcji hospitowanych i pełne konspekty lekcji przeprowadzanych (zobacz szczegółowe informacje w instrukcji).

​Po zakończeniu praktyk student:

Przynosi opinię, wypełniony dziennik praktyk (z potwierdzeniem przez nauczyciela prowadzącego i dyrektora szkoły) wraz ze wszystkimi konspektami lekcji.


Do 3 tygodni po odbyciu praktyk student ma obowiązek przynieść całą dokumentację z praktyk. Po sprawdzeniu poprawności wykonania scenariuszy lekcji, student spotyka się z dr M. Pietrzak w celu omówienia praktyk. Na podstawie przedłożonej dokumentacji i rozmowy student/studentka otrzymuje zaliczenie. Braki w dokumentacji i brak terminowości w realizacji praktyk skutkują brakiem zaliczenia.


Wie czy ma powołanie do zawodu nauczyciela ;-)

Szczegółowa instrukcja dla studentów geografii odbywających praktyki ciągłę
w szkole podstawowej i liceum

do pobrania: 

Instrukcja (doc.)

Instrukcja (pdf.)

Wymagane dokumenty (UWAGA - w związku z wejściem RODO koniecznym jest wypełnienie przez nauczyciela zgody na przetwarzanie danych osobowych "zgoda"). Na oświadczeniu dla ZUS wymagany jest tylko podpis nauczycielki/nauczyciela (nie trzeba pieczątki szkoły i podpisu dyrektora). Od 1 lipca obowiązuje nowa stawka godzinowa 23,50 zł.

Umowa zlecenie (.DOC) Należy wydrukować 3 gzemplarze
Umowa zlecenie WZÓR(.DOC)
Umowa zlecenie WZÓR(.PDF)

Rachunek (.DOC)
Rachunek WZÓR (.DOC)
Rachunek WZÓR (.PDF)

Oświadczenie dla ZUS (.DOC)
Oświadczenie dla ZUS WZÓR (.DOC)
Oświadczenie dla ZUS WZÓR (.PDF)

Dane osobowe (.DOC)
Dane osobowe WZÓR(.DOC)
Dane osobowe WZÓR(.PDF)

zgoda (.DOC)

Formularz do sporządzenia opinii nauczyciela (.DOC)
Formularz do sporządzenia opinii nauczyciela (.PDF)

Sposób wypełniania karty tygodnia w dzienniku praktyk: