Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dydaktyka Geografii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład osobowy

Zespół dydaktyków przedmiotowych na Wydziałach Geografii i Geologii oraz Biologii, i w Centrum Edukacji Przyrodniczej

Małgorzata Pietrzak – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk o Ziemi (Uniwersytet Jagielloński), MSc of Geographical Information Science & Systems (University of Salzburg), Master of Didactics (Ghent University); dydaktyk geografii i przyrody, oligofrenopedagog.

 

 

Prowadzi działalność dydaktyczną na poziomie szkolnym i akademickim w Polsce, Austrii, Finlandii i Czechach. Twórczyni autorskiej idei kształcenia transmedialnego. Prowadzi badania nad zastosowaniem arteterapii, tutoringu i inkluzji w edukacji. Autorka i realizatorka projektów naukowych oraz publikacji z zakresu praktyki dydaktycznej, geoinformacji, paleogeografii, geomorfologii, geografii historycznej, osadnictwa i krajobrazu. Popularyzatorka geoinformatyki i zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej wśród młodzieży szkolnej.

adres: Gronostajowa 7, III pokój 3.19 tel. (012) 664 52 98
 
Współpracownicy prowadzący zajęcia z zakresu biologii:
 
Lucyna Bałuszyńska, dr, starszy wykładowca
Specjalność: biologia, dydaktyka biologii i przyrody
Zainteresowania badawcze: nauczanie biologii na poziomie K-18
adres: Gronostajowa 9, p.1.92 , tel: (12) 664-50-37,
mail:lucyna.baluszynska@uj.edu.pl
 
Robert Czuchnowski, dr, prof.UJ
Specjalność: biologia, dydaktyka biologii i przyrody
Zainteresowania badawcze: nauczanie biologii na poziomie K-18
adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, Gronostajowa 5, tel: (12) 664-5035;
mail:robert.czuchnowski@uj.edu.pl