Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dydaktyka Geografii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Współczesna problematyka badawcza

W trzech ostatnich dziesięcioleciach, w dydaktyce geografii wyłaniają się następujące nurty badawcze: modele edukacji geograficznej, treści kształcenia i koncepcje programów nauczania geografii na różnych poziomach, wychowawcza oraz kulturotwórcza roli geografii jako przedmiotu nauczania szkolnego.


Współcześnie do szczegółowych tematów badawczych należą:

  • Modele edukacji geograficznej, treści kształcenia i koncepcje programów nauczania geografii, kształcenie kandydatów na nauczycieli geografii (zasady nauczania metodą e-learningu)
  • Cele, treści i nowoczesne środki dydaktyczne w nauczaniu geografii na różnych poziomach (wykorzystanie Internetu)
  • Pozyskanie, selekcjonowanie, ocena i analiza informacji; wnioskowanie, przewidywanie i tworzenie projektów dotyczących środowiska geograficznego zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju

Projekty

Koordynacja obszaru GEOGRAFIA w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Prowadzenie zajęć online, koła geograficznego, warsztatów weekendowych i warsztatów letnich https://e-chmura.malopolska.pl/.

Współautorstwo i realizacja projektu PINaP (2013-2015) - Inowacyjnego nauczania Przyrody na szkołach ponadgimnazjalnych http://www.pinap.geo.uj.edu.pl

Program PINaP i scenariusze lekcji dostępne w zasobach Ośrodka Rozwoju Edukacji https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/search?keyword=pinap&page=2&perPage=5&sort=id-desc

Dr M. Pietrzak była ekspertem w projekcie Akademia EduGIS
2009 - 2010

http://www.edugis.pl

Związek osadnictwa z rzeźbą terenu w polskich Karpatach 3P04E03025,
realizowany 20.10.2003-20.10.2005
http://www.cittru.uj.edu.pl/ibd//bp/search.php?nazwa=&keywords=GIS&action=search

Antropogeniczne przemiany warunków morfodynamicznych w obszarze
progu Pogórza Karpackiego między Rabą a Uszwicą
http://bazy.opi.org.pl/raporty/opisy/synaba/87000/sn87405.htm

Współpraca naukowa

Pracownicy zespołu dydaktycznego włączają się w przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę geograficzną działając w "Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk" przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Pracownicy organizują na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ zajęcia upowszechniające osiągnięcia naukowe dla uczniów krakowskich szkół.