Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: +48 12-664-52-50
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

DYREKCJA INSTYTUTU GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ


Dyrektor
dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ
tel. +48 12-664-5252

tel. +48 532 088 607

Dyżury w semestrze wiosennym:

pon. 9:30-11:00
śr. 10:00-11:30
pokój 2.01


Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich
dr Piotr Trzepacz
tel. +48 12-664-4353


Wydziałowy Pełnomocnik ds. interdyscyplinarnego rozwoju naukowego
na Wydziale Geografii i Geologii UJ
dr Jarosław Działek

tel. +48 12-664-5325

 

Informacje kontaktowe

sekretariat@geo.uj.edu.pl
www.geo.uj.edu.pl

Adres: ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Telefon: +48 12-664-52-50
Faks: +48 12-664-5385

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W sprawach związanych ze studiami proszę kontaktować się z Dziekanatem (nie z Sekretariatem Ogólnym)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca stacjonarna, dyżury dla studentów tylko w dniach:

Kierunek Geologia

mgr Ewa Kwiatkowska

Poniedziałek, środa 10-13

tel. +48 12-664-4355
email: studia.ing@uj.edu.pl

 

Kierunek e-gospodarka przestrzenna

mgr Ewa Kwiatkowska

Poniedziałek Środa 10-13

tel. +48 12-664-4355
email: studia.ing@uj.edu.pl

 

Kierunek Geografia i gospodarka przestrzenna, Geografia

mgr Anna Strzelec

Wtorek, Czwartek 10-13

tel. +48 12-664-5243
email: annaaga.strzelec@uj.edu.pl

 

Pomoc materialna

Mgr Szymon Skurzok

Poniedziałek Środa 10-13

tel. +48 12-664-4358, fax: +48 12-664-4303 
email: szymon.skurzok@uj.edu.pl

 

Studia doktoranckie, szkoła doktorska

mgr Elżbieta Krąż

Wtorek, Czwartek 10-13

tel. +48 12-664-4356
email: elzbieta.kraz@uj.edu.pl

 

W pozostałe dni kontakt z właściwymi pracownikami możliwy tylko drogą mailową. Podczas pracy zdalnej nie ma możliwości kontaktu telefonicznego, ani bezpośredniego (Studenci nie zostaną obsłużeni bezpośrednio przez innego pracownika).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.03

mgr Sylwia Kruszec

tel. +48 12-664-52-50, fax: +48 12-664-5385 
email: sekretariat@geo.uj.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek: 9:00-12:30 oraz 13:00-14:00

 

mgr inż. Justyna Felenczak

tel. +48 12-664-5261 
email: justyna.felenczak@uj.edu.pl

mgr Paweł Jezioro

tel. +48 12-664-5257 
email: pawel.jezioro@uj.edu.pl

Barbara Piskorz

tel. +48 12-664-5360

mgr inż. Elżbieta Tarkowska

tel. +48 12-664-5244 
email: elzbieta.tarkowska@uj.edu.pl

mgr Magdalena Gus-Stolarczyk

+48/12-664-5258
email: magdalena.gus@uj.edu.pl

 

SAMODZIELNY INFORMATYK
mgr inż. Jacek Gumułka

+48/12-664-5254
jacek.gumulka@uj.edu.pl