Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: +48 12-664-52-50
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

DYREKCJA INSTYTUTU GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ


Dyrektor
dr hab. Marek Drewnik Prof. UJ
tel. +48 12-664-5252


Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich
dr hab. Jarosław Balon
tel. +48 12-664-4353


Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Jacek Kozak
tel. +48 12-664-5252


Sekretarz naukowy
dr Piotr Kłapyta
tel. +48 12-664-5325

 

Informacje kontaktowe

sekretariat@geo.uj.edu.pl
www.geo.uj.edu.pl

Adres: ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Telefon: +48 12-664-52-50
Faks: +48 12-664-5385

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariat Ogólny

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.03

mgr Sylwia Kruszec

tel. +48 12-664-52-50, fax: +48 12-664-5385 
email: sekretariat@geo.uj.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek: 9:00-12:30 oraz 13:00-14:00

 

mgr inż. Justyna Felenczak

tel. +48 12-664-5261 
email: justyna.felenczak@uj.edu.pl

mgr Paweł Jezioro

tel. +48 12-664-5257 
email: pawel.jezioro@uj.edu.pl

Barbara Piskorz

tel. +48 12-664-5360

mgr inż. Elżbieta Tarkowska

tel. +48 12-664-5244 
email: elzbieta.tarkowska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

Kierunek Geografia i Gospodarka Przestrzenna

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3a (budynek Instytutu Nauk Geologicznych), pok. 1.08

mgr Anna Strzelec
tel. +48 12-664-5243
email: geografia.stacjonarne@uj.edu.pl

 

KierunekE-gospodarka przestrzenna

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3a (budynek Instytutu Nauk Geologicznych), pok. 1.08

mgr Ewa Kwiatkowska
tel. +48 12-664-4355
email: studia.ing@uj.edu.pl

 

Pomoc materialna

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3a (budynek Instytutu Nauk Geologicznych), pok. 1.09

Aleksandra Lelek

tel. +48 12-664-5246, fax: +48 12-664-4303 
email: aleksandra.lelek@uj.edu.pl

 

Studia doktoranckie

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 3a (budynek Instytutu Nauk Geologicznych), pok. 1.09

mgr Elżbieta Krąż
tel. +48 12-664-4356
email: wgig.doktoranci@uj.edu.pl