Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje IGiGP UJ

więcej o

Zakład Geografii Fizycznej

Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Ziaja
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów więcej o

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

Kierownik: dr hab. Andrzej Zborowski
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

więcej o

Zakład Geomorfologii

Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

więcej o

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

Kierownik: Prof. dr hab. Marek Drewnik
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

więcej o

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Kierownik: dr hab. Mirosław Mika
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

więcej o

Zakład Hydrologii

Kierownik: Prof. dr hab. Mirosław Żelazny
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

więcej o

Zakład Klimatologii

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

więcej o

Zakład Rozwoju Regionalnego

Kierownik: prof. dr hab. Boleslaw Domański
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

więcej o

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Kozak
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

więcej o

Zespół Geografii Religii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

Pracownia Wydawnicza

Kierownik: mgr Małgorzata Ciemborowicz
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

Zbiory Kartograficzne

Kierownik: dr Mateusz Troll
30-387 Kraków, ul Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów

więcej o

Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne

Kierownik: dr hab. Mirosław Żelazny
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Lista pracowników i doktorantów