Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Zebrania naukowe IGiGP

Styczeń

21.01.2021, godz. 8:30

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Joanny Piaseckiej-Rodak pt.
Dostawa materiału transportowanego w zawiesinie do koryt potoków w warunkach zróżnicowanej i zmieniającej się antropopresji na przykładzie zlewni rzeki Wapienicy

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym, poprzez platformę MS Teams.
Chęć udziału w obronie należy zgłosić do p. mgr Ewy Pałczyńskiej
Wydział Geografii i Geologii UJ, ul. Gronostajowa 3a, pok. 1.09, 30-387 Kraków,
e-mail: ewa.palczynska@uj.edu.pl, tel. (12) 664 43 56

28.01.2021, godz. 9:15

Zebranie Naukowe Instytutu

HES-GEO: Building excellence in research of human-environmental systems with geospatial and earth observation technologies

Prezentacja projektu realizowanego w IGiGP w ramach programu
TWINNING H2020-WIDESPREAD-2020-5

(A. Wypych, J. Kozak, M. Kubal-Czerwińska, K. Gorczyca, A. Bernatek-Jakiel, D. Kaim, L. Musielok, A. Nowak-Olejnik)

Marzec

11.03.2021

Zebranie Naukowe Instytutu

Maj

06.05.2021

Zebranie Naukowe Instytutu

Seminaria dydaktyczne IGiGP

28.01.2021

25.02.2021

25.03.2021

29.04.2021

27.05.2021

24.06.2021

30.09.2021

Rada Instytutu

(Zebrania odbywają się poprzez platformę MS Teams o 9:15)

11.02.2021

15.04.2021

10.06.2021

02.09.2021

 

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku

więcej o

Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

więcej o

Rada Wydziału

(Zebrania odbywają się poprzez platformę MS Teams o 12:15)

26.01.2021

23.02.2021

23.03.2021

27.04.2021

25.05.2021

22.06.2021

14.09.2021

Senat UJ

27.01.2021

24.02.2021

31.03.2021

28.04.2021

26.05.2021

30.06.2021

Plan pracy Komisji Geograficznej PAU w roku akademickim 2020-2021

22 października 2020 r. godz. 18.00 – dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ, (UJ)- Związek usłonecznienia i temperatury powietrza w aspekcie ocieplenia klimatu

 

26 listopada 2020 r. godz. 18.00 – dr hab.  Elżbieta Bilska-Wodecka, prof. UJ, (UJ)- Postsekularyzm w badaniach geograficznych

 

17 grudnia 2020 r. – godz. 18.00 - Dr hab. Ewa Smolska, prof. UW (UW) – Holoceńskie procesy fluwialne rzeki nizinnej np. Liwca (zmiany w układzie koryta i osadów) uwarunkowane klimatem i antropopresją.

 

14 stycznia 2020 r. – godz.18.00 – Prof. Robert Twardosz: Kontynentalne anomalie termiczne w Europie (1951-2018)

 

18 lutego 2021- godz. 18.00 – Dr Jarosław Działek (UJ): Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk artystycznych na przykładzie prywatnych galerii sztuki współczesnej w Krakowie

 

18 marca 2020 r. – godz. 18.00 – dr hab. Mirosław Żelazny, prof. UJ (UJ), Zasoby wodne Tatr i Podhala w Odniesieniu do antropopresji

 

15 kwietnia 2021 r, - godz. 18.00 – Dr Krzysztof Ostafin (UJ): Problematyka integracji danych
społeczno-gospodarczych z jednostkami przestrzennymi Galicji i Śląska Austriackiego w latach 1857 – 1910

 

13 maja 2021 r. – godz.18.00 - Dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia (UJK Kielce)-: „Morfogeneza Gór Świętokrzyskich w czwartorzędzie”

 

17 czerwca 2021 r. – godz.18.00 - Dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ, (UŚ) -: Biomorfodynamika stoków zalesionych w strefie klimatu umiarkowanego.

 

REZERWA:

 

Mgr Paweł Brzegowy (UP) - „O wybranych domach i willach geografów i geologów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie”.

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku
 
Dzieli się na dwa semestry:
 
Zimowy: od 1 października 2020 roku do 24 lutego 2021 roku
Letni: od 25 lutego 2021 roku do 30 września 2021 roku

 

Terminy zajęć dydaktycznych:

  • od 2 października 2020 roku do 22 grudnia 2020 roku
  • od 7 stycznia 2021 roku do 28 stycznia 2021 roku
  • od 25 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku
  • od 7 kwietnia 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku