Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Seminarium Geohistorii Galicji

Serdecznie zapraszamy na wykład Pana prof. Ernsta Langthalera (Johannes Kepler University Linz) Making the US Corn-Soy Belt: A Case of Regionalization and Globalization, c. 1900-1950 w ramach prac Platformy Badawczej „Seminarium Geohistorii Galicji (1772-1918)” https://www.e-galicja.eu/. Odbędzie się on we czwartek 1 lutego 2024 r. o godzinie 16.00 za pośrednictwem programu MS Teams. Poniżej link do spotkania on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aD_6blTOCkiNzW1Myb9a1_Zn7VikevS4tJ7PmOjvn9Dc1%40thread.tacv2/1702926209089?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2213d977b3-6867-43e1-9931-b108f1ed7fed%22%7d

25 stycznia 2024 roku (czwartek) o godzinie 9.15
Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny III Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, sala P 1.0.1.

mgr Anna Szczerbińska

Zmienność zjawisk lodowych w dorzeczu górnej Wisły

Promotor: dr hab. Janusz Siwek, prof. UJ
Praca realizowana w dyscyplinie Nauk o Ziemi i środowisku

--

31 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 9:15
Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny III Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, przy ul. Gronostajowej 7, sala P 1.0.1.  

mgr Paweł Godzina

Koncepcja smart growth w amerykańskich i polskich miastach – ze szczególnym uwzględnieniem roli terenów zieleni

Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Górka 
Promotor pomocniczy: dr Arkadiusz Kołoś  

Praca realizowana w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

7.03.2024

6.06.2024

3.09.2024 (wyjątkowo wtorek)

 

Planowane dodatkowe terminy

1.02.2024

11.04.2024

16.05.2024

więcej o

więcej o

30.01.2024 r. 

27.02.2024 r. 

26.03.2024 r. 

23.04.2024 r. 

28.05.2024 r. 

25.06.2024 r. 

10.09.2024 r. 

ttp://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/platforma-wymiany-naukowej-pau/wydzial-iv/komisja-geograficzna

 

 

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/platforma-wymiany-naukowej-pau/wydzial-iv/komisja-geoinformatyki

Rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 1 października 2023 roku i trwa do 30 września 2024 roku. Dzieli się na dwa semestry:

  • Zimowy: od 1 października 2023 roku do 25 lutego 2024 roku
  • Letni: od 26 lutego 2024 roku do 30 września 2024 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

  • od 2 października do 22 grudnia 2023 roku
  • od 8 stycznia do 28 stycznia 2024 roku
  • od 26 lutego do 27 marca 2024 roku
  • od 3 kwietnia do 16 czerwca 2024 roku