Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

SEMINARIUM SZKÓŁ DOKTORSKICh
(Sala wykładowa w Instytucie Nauk Geologicznych UJ, parter (sale 0.09 + 0.10))

 

18 czerwca 2024 r. (wtorek)

Godz. 9:00

Patrycja Kramarczuk

Wpływ roślinności na zawartość i skład chemiczny glebowej materii organicznej w Bieszczadach Zachodnich

 

Ibnu Munzir

The characteristics of nickel ore from lateritic deposit in Mandiodo area, SE Sulawesi, Indonesia

 

Iga Ryczkowska

W poszukiwaniu pochodzenia dolomitów: możliwe ścieżki historii diagenetycznej dolomitu kruszconośnego regionu śląsko-krakowskiego

 

Anna Biernacka

Wpływ presji antropogenicznej na jakość i zasoby wodne różnie użytkowanych zlewni Starej Rzeki na Pogórzu Karpackim

 

(Przerwa)

 

Godz. 12:30

Adela Malak

Doświadczenie turystyczne parku narodowego

 

Jacek Koj

Przekształcenia terenów poprzemysłowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii a zachowanie ich materialnego dziedzictwa kulturowego

 

Fanny Teoule

Co-creation of natural third places in European cities: Comparative study of community gardens in Kraków and Brussels

 

Dyskusja samodzielnych pracowników (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna)

--

19 czerwca 2023 r. (środa)

Godz. 9:00

Zuzanna Babicka

Częstość występowania chmur Cumulonimbus na podstawie danych satelitarnych, w Europie, w XXI wieku

 

Katarzyna Wrona

Perspektywy rozwoju turystyki narciarskiej w Polsce w obliczu zmian klimatu

 

Mateusz Durka

Ocena wrażliwości obszarów zurbanizowanych na zagrożenia termiczne związane ze zmianą klimatu

 

Rafał Iwański

Fluktuacje charakterystyk doziemnych wyładowań atmosferycznych w ocenie zmienności klimatu w skali regionalnej i kontynentalnej

 

(Przerwa)

 

Godz. 12:30

Poya Fakour

Identification of extreme precipitation conditions with respect to synoptic situations over the Middle East

 

Akmal Saputno

Red mud as a potential source for critical minerals

 

Tanya

Albian–Turonian coral-bearing limestones from SE India: insight into the carbonate platform from the Cretaceous Southern Hemisphere

 

Łukasz Weryński

Szczątki późnojurajskich kręgowców z obszaru Polski

--

25 czerwca 2023 r. (wtorek)

Godz. 10:00

Anastasiia Derii

Asymetria systemów dolinnych północnego i południowego skłonu Karpat fliszowych w świetle analiz geomorfometrycznych

 

Dawid Siemek

Warunki sedymentacji osadów klastycznych w jaskiniach w oparciu o analizę mikromorfologii ziaren kwarcu: implikacje dla chronologii zlodowaceń tatrzańskich

 

13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 9:15
Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny III Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, przy ul. Gronostajowej 7, sala P 1.0.1. 

mgr Michał Zatorski

Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby strefy krawędziowej Beskidu Niskiego pomiędzy Nowym Żmigrodem a Rozdzielem

Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN. 

--

20 czerwca 2024 roku (czwartek), godz. 10:45
Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny III Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, przy ul. Gronostajowej 7, sala P 1.0.1. 

mgr Marcin Rechciński

Konfikty społeczne a obszarowe formy ochrony przyrody – studium zależności na przykładzie województwa małopolskiego

Promotor: dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ

--

24 czerwca 2024 roku (poniedziałek), godz. 12.00
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gronostajowej 3a w Krakowie, sala  0.10 (Aula)

mgr. Krzysztof Ninard

Zapis późnoholoceńskich zmian środowiskowych i antropopresji w osadach wydm śródlądowych środkowej i wschodniej Polski

Promotor: Prof. dr hab. Alfred UCHMAN
 

20.06.2024

3.09.2024 (wyjątkowo wtorek)

więcej o

więcej o

 

25.06.2024 r. 

10.09.2024 r. 

ttp://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/platforma-wymiany-naukowej-pau/wydzial-iv/komisja-geograficzna

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/platforma-wymiany-naukowej-pau/wydzial-iv/komisja-geoinformatyki

Rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 1 października 2023 roku i trwa do 30 września 2024 roku. Dzieli się na dwa semestry:

  • Zimowy: od 1 października 2023 roku do 25 lutego 2024 roku
  • Letni: od 26 lutego 2024 roku do 30 września 2024 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

  • od 2 października do 22 grudnia 2023 roku
  • od 8 stycznia do 28 stycznia 2024 roku
  • od 26 lutego do 27 marca 2024 roku
  • od 3 kwietnia do 16 czerwca 2024 roku