Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrekcja Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej

prof. dr hab. Marek Drewnik

Dyrektor

prof. dr hab. Marek Drewnik

tel. +48 12-664-5252

Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich

dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ

tel. +48 12-664-4353

Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Jacek Kozak

tel. +48 12-664-5252

Sekretarz naukowy

dr Piotr Kłapyta

tel. +48 12-664-5325