Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrekcja Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Dyrektor

dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ

tel. +48 12-664-5327; e-mail: anita.bokwa@uj.edu.pl

Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich

dr Piotr Trzepacz

tel. +48 12-664-5234; e-mail: piotr.trzepacz@uj.edu.pl

Sekretarz naukowy

dr Piotr Kłapyta

tel. +48 12-664-5325