Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konferencje i warsztaty naukowe

2024

6-8 maja 2024 r.

International conference "Earth as a Human-Environmental System: Challenges and Dynamics" (EarthHES2024)
Kraków, Polska

 

18-20 września 2024 r.

Woda – kluczowy czynnik rozwoju cywilizacji
Kraków, Białka Tatrzańska

 

2023

20-22 października 2023 r. 

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy
Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

I komunikat   II komunikat

Zgłoszenia   Wzór abstraktu

 

2022

25-27 listopada 2022 r. 

LXIII Zjazd PTG w Krakowie – 2.0.2.2. Geografia Późnej Nowoczesności

https://ptgeo.org.pl/2022/07/63-zjazd-ptg-w-krakowie/

 

27-28 października 2022 r. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Turystyka – Człowiek, Czas i Przestrzeń”

www.geo.uj.edu.pl/turystyka-czlowiek-czas-i-przestrzen

 

21-23 września 2022 r. 

"Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość"

Konferencja naukowa organizowana z okazji 230 rocznicy rozpoczęcia pomiarów meteorologicznych w Krakowie oraz 70-lecia Zakładu Klimatologii IGiGP UJ

 

2021

26 listopada 2021 r.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy i wyzwania geografii komunikacji

https://geo.uj.edu.pl/piwgk

 

22-24 października 2021 r.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy
Systemowe podejście w badaniach geograficznych

http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/oknmb/

 

2020

23-25 października 2020 r.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy
Systemowe podejście w badaniach geograficznych

http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/oknmb/

 

15 - 16 października 2020 r. 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
PROBLEMY I WYZWANIA GEOGRAFII KOMUNIKACJI

https://geo.uj.edu.pl/piwgk

 

Starsze wydarzenia naukowe:

 

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy
Systemowe podejście w badaniach geograficznych

Kraków, 18–20 października 2019 r.

denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/oknmb/

 


Workshop on Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region

Zakopane, 10-13th June 2019.

denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/tatra2019/


VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy

Kraków, 19-21 października 2018 r.

denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/oknmb/


Partycypacja dla przestrzeni. Przestrzeń dla partycypacji.

14-15 czerwca 2018

https://partycypacja.weebly.com/


International Workshop on Ecological Connectivity Modelling

6-9 marca 2018

Więcej informacji, Komunikat 1

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy
Geografia i Gospodarka Przestrzenna w badaniach Młodych Naukowców - stan obecny i wyzwania przyszłości

20-22 października 2017 r Kraków

Komunikat 1, Formularz zgłoszenia, Program konferencji

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy
Geografia a przemiany współczesnego Świata - nowe trendy badawcze

13-15 października 2016 r Kraków

Komunikat 1

Formularz rejestracji on-line

XVII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
JĘZYK NAUK PRZYRODNICZYCH

Kraków, 24 września 2016 r.

denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/forum2016

Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku

Bukowina Tatrzańska, 8-11.04.2015

Komunikat 1

Formularz zgłoszeniowy

III. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Geografów.
Aplikacyjność badań geograficznych

Kraków, 16-18.10.2014

denali.geo.uj.edu.pl/zaklady/zgf/konferencja

IGU Regional Conference - Changes, Challenges, Responsibility

Kraków, 18-22.08.2014

denali.geo.uj.edu.pl/igu2014

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy
Współczesne metody badań przestrzeni geograficznej

Kraków, 17-19.10.2013 r.

denali.geo.uj.edu.pl/zaklady/zgf/konferencja

6th International Conference on Cryopedology
Frost-affected soils
Dynamic soils in the dynamic world

Kraków, 24-29.08.2013

denali.geo.uj.edu.pl/cryosols2013

Seminarium naukowe
Ochrona i zagospodarowanie źródeł południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Skała, 23 maja 2013 r.

Program seminarium

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy
Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Kraków, 19-20 października 2012 r.

denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/wspolczesne_problemy...

Ogólnopolska Konferencja
Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki

Kraków, 27-28 września 2012 r.

Program konferencji

Tatrzańskie Warszaty Hydrologiczne

Zakopane, 19-22 września 2012 r.

http://gis.tpn.pl/hydrologia/

"Innovation and Creativity in Emerging Economic Spaces: Local Entrepreneurship and Transnational Corporations"
IGU Commission on "The Dynamics of Economic Spaces"

Kraków, 3-5 maja 2012 r.

www.igu-innovation.confer.uj.edu.pl

Sesja Naukowa w 70. rocznicę śmierci W. Ormickiego
"Do końca wierny Polsce i Geografii".

Kraków, 17 września 2011 r.

Program sesji

ESA 2011 Advanced training course in Land Remote Sensing

Kraków, 12-16 września 2011 r.

http://earth.eo.esa.int/trainingcourses/LandTrainingCourse2011

Seminarium naukowe
"Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce"

Kraków, 10 czerwca 2011 r.

Program seminarium

Seminarium
"Źródła - pomniki przyrody nieożywionej Ziemi Miechowskiej"

Miechów, 19 maja 2011 r.

denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/sesja_miechow2011

Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców

Kraków, 16 kwietnia 2011 r.

http://kolo.geo.uj.edu.pl/viewpage.php?page_id=13

35. Ogólnopolski zjazd studenckich kół naukowych geografów

Kraków - Poronin, 7-10 kwietnia 2011 r.

http://zjazdskng.pl/

Sesja poświęcona Pamięci Pani Profesor Ireny Dynowskiej

Kraków, 15 października 2010 r.

denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/IDynowska/

Forum Carpaticum 2010

Kraków, 15-17 września 2010 r.

http://www.forumcarpaticum.org

Publiczna wartość przestrzeni w demokratycznym panstwie

Kraków, 21 listopada 2009 r.

Program konferencji

PAMIĘTAMY - Geografia polska w latach II. wojny światowej

Kraków, 6-7 listopada 2009 r.

Zaproszenie
Program konferencji

V Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne "Geoinformatyka dla środowiska i społeczeństwa - badania i zastosowania"

Kraków, 17-19 września 2009 r.

http://www.gis.geo.uj.edu.pl/VOSG/default.html

Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo

Kraków, 17-18 kwietnia, 2009 r.

komunikat I, komunikat II, komunikat III.

KlimSat2009 I. Ogólnopolskie Warsztaty Klimatologii Satelitarnej

Kraków, 23 stycznia 2009 r.

http://klimsat.teledetekcja.pl/

Advances in weather and circulation type classifications & applications. (COST 733 Mid-term Conference)

Cracow, October 22-25, 2008

http://www.klimat.geo.uj.edu.pl/COSTconference2008.htm

Turystyka religijna w obszarach górskich

Bukowina Tatrzańska, 7-11 października 2008 r.

http://www.ppwsz.edu.pl/turystyka_religijna_w_obszarach_gorskich/

ERB 2008: Hydrological extremes in small basins

Cracow, September 18-20, 2008

denali.geo.uj.edu.pl/erb2008/

Drogi św. Jakuba Starszego Apostoła w Polsce - stan badań i organizacja

Kraków, 12 września

http://www.swjakub.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=122

Wody na obszarach chronionych

Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008

denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/wody_na_obszarach_chronionych/

Science for the Carpathians Strategy Development and Networking Workshop

Kraków, Pieskowa Skała, 27-28 maja 2008

http://mri.scnatweb.ch/content/view/220/51/

II. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Geografów

Kraków, 27-29 września 2007

denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/konferencjadoktorantow/

XIX EGEA Annual Congress

Cracow, 17-22 September 2007

http://www.egea.eu/congresses/ac07/

Delocalisation of labour intensive industries

Kraków, 12-14 kwietnia 2007

denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/move/secondcall.pdf

The new international division of labour?
The changing role of emerging markets in automotive industry

Kraków, 15-17 lutego 2007

Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca

Kraków, 9-11 października 2006

Organizator: Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Marii Curie
Szczegóły na stronie denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/pol/

Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki

Kraków, 29 i 30 września 2006 r.

Organizator: Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej IGiGP UJ
Szczegóły na stronie denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/turystyka/

Warsztaty z hydrologii krasowej.

Kraków, 8 czerwca 2006 r.

Organizator: Zakład Hydrologii IGiGP UJ

Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Kraków - Gaik-Brzezowa - Łazy, 29-30 maja 2004 r.

Organizator: IGiGP UJ

Geografia u progu XXIw

I Forum Geografów Polskich
Kraków, 30-31 marca 2004 r.

Organizator: Komitet Nauk Geograficznych PAN, IGiGP UJ

Kartografia w turystyce - turystyka w kartografii

XXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna poświęcona kartografii turystycznej. Kraków 23-25.10.2003

Organizator: Zakład Kartografii i Teledetekcji IGiGP UJ

Gleba a Środowisko

Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowa 9-12.09.2003, Kraków

Organizator: Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb IGiGP UJ