Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
PROBLEMY I WYZWANIA GEOGRAFII KOMUNIKACJI

VI International Scientific Conference
PROBLEMS AND CHALLENGES OF TRANSPORT GEOGRAPHY

VI Международную Научную Конференцию
ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ ГЕОГРАФИИ КОММУНИКАЦИИ

Zapraszamy do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Problemy i wyzwania geografii komunikacji organizowanej wspólnie przez Komisję Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

w dniach 26 listopada 2021 r. w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Konferencja ma zapewnić warunki do dyskusji naukowej zogniskowanej wokół teoretycznych, metodologicznych i empirycznych problemów geografii transportu. Jej celem jest również identyfikacja wyzwań badawczych oraz stworzenie warunków dla integracji środowiska naukowego w nawiązaniu do wieloletniej tradycji spotkań geografów transportu w Arłamowie i Polańczyku oraz w ostatnich latach w Gdańsku, Łodzi i Krakowie.

Zapraszamy wszystkich badaczy, pracowników naukowych, doktorantów, studentów i entuzjastów zajmujących się tematyką komunikacji (transportu i łączności).


 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy i wyzwania geografii komunikacji została objęta Honorowym Patronatem przez:

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy i wyzwania geografii komunikacji została objęta Honorowym Patronatem przez:

Dziekana Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Marka Drewnika,

Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN prof. dr. hab. Tomasza Komornickiego

Polskie Towarzystwo Geograficzne 

 

Zgłoszenia/applications:

PL: https://forms.office.com/r/5sNLBp6Ctp
EN: https://forms.office.com/r/mXY2HUB9e5

 

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat
pdf
Statement