Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Artykuły powstałe w oparciu o wygłoszone referaty zostaną opublikowane w kwartalniku Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z notą 20 punktów.

http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/

ISSN 1426-5915

e-ISSN 2543-859X