Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca międzynarodowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Baltic University Programme (BUP)

Sieć współpracy w ramach sieci The Baltic University Programme skupia uczelnie wyższe z państw regionu Morza Bałtyckiego: Białorusi, Czech, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Szwecji i Ukrainy. Jej celem jest rozwój interdyscyplinarnych powiązań między naukowcami oraz między naukowcami a społeczeństwem. Działalność sieci skupiona jest na problematyce zrównoważonego rozwoju. Głównymi tematami badawczymi podejmowanymi w ramach BUP są:

1. Climate Change and Renewable Energy

2. Sustainable Societies

3. Sustainable Water Resources

4. Urban-Rural Development

5. Sustainable Mobility

6. Circular Economy

7. Sustainable Tourism

8. Education for Sustainable Development

9. Sustainable Food Systems 

 

Uniwersytet Jagielloński jest członkiem Uniwersytetu Bałtyckiego od 1991 roku. Do tej pory, w ramach tej współpracy miało miejsce sporo wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym, m.in. Międzynarodowe Warsztaty Hydrologiczne w Tatrach w 2019 roku. Dzięki członkostwu w sieci przedstawiciele naszej uczelni mogą uczestniczyć nieodpłatnie w wielu wydarzeniach organizowanych w ramach Baltic University Programme w różnych krajach europejskich. W Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej prowadzony jest w języku angielskim interdyscyplinarny kurs The Baltic Region – Nature and Man, skierowany do studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na wszystkich kierunkach oraz uczestników programu Erasmus+.

 

Jak można się zaangażować w działalność Uniwersytetu Bałtyckiego?

1. Poprzez wypełnienie profilu naukowego, który będzie dostępny dla innych badaczy 

2. Poprzez zgłaszanie treści do newsletterów BUP (przez koordynatora uczelnianego lub bezpośrednio do sekretariatu BUP):

- The BUP weekly – bieżące informacje na temat projektów badawczych, konkursów na stanowiska naukowe, planowanych numerów tematycznych czasopism, wydarzeń organizowanych przez uniwersytety partnerskie zgodnych z tematyką badawczą sieci,

- BUP Research Notes Letter – abstrakty artykułów publikowanych przez naukowców z uniwersytetów partnerskich zgodnych z tematyką badawczą sieci,

3. Poprzez zapisanie się na listę mailingową BUP (w celu zapisania się należy wysłać pustego maila z tytułem SIGNON balticuniversity na adres mailowy sympa@lists.uu.se; w celu wypisania się z listy należy wysłać pustego maila z tytułem SIGNOFF balticuniversity)

4. Poprzez przesłanie informacji na listę mailingową BUP na adres balticuniversity@lists.uu.se

5. Poprzez skorzystanie ze wsparcia edukacyjnego dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich: 

6. Poprzez udział w wydarzeniach organizowanych w ramach sieci, m.in. w corocznych konferencjach BUP Symposium i BUP Student Conference, w szkole pod żaglami BUP SAIL, w programach mobilności, w konkursach na najlepsze prace doktorskie, itp.

 

Osoba kontaktowa na Uniwersytecie Jagiellońskim:

dr Jarosław Działek (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej), jarek.dzialek@uj.edu.pl