Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: +48 12-664-52-50
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

DYREKCJA INSTYTUTU GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ


Dyrektor
dr hab. Marek Drewnik Prof. UJ
tel. +48 12-664-5252


Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich
dr hab. Jarosław Balon
tel. +48 12-664-4353


Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Jacek Kozak
tel. +48 12-664-5252


Sekretarz naukowy
dr Piotr Kłapyta
tel. +48 12-664-5325

 

Informacje kontaktowe

sekretariat@geo.uj.edu.pl
www.geo.uj.edu.pl

Adres: ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Telefon: +48 12-664-52-50
Faks: +48 12-664-5385