Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: +48 12-664-52-50
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

 

DYREKCJA INSTYTUTU GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ


Dyrektor
dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ
tel. +48 12-664-5252

tel. +48 532 088 607

Terminy dyżurów Dyrektor IGiGP UJ:

pon. 10:00-11:30
śr. 10:00-11:30
pokój 2.01


Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich
dr Piotr Trzepacz
tel. +48 12-664-4353

Terminy dyżurów z-cy Dyrektora ds. Studenckich:

Poniedziałek 12:00 - 13:00
Środa 10:00 - 11:00


Wydziałowy Pełnomocnik ds. interdyscyplinarnego rozwoju naukowego
na Wydziale Geografii i Geologii UJ
dr hab. Jarosław Działek

tel. +48 12-664-5325

 

Informacje kontaktowe

sekretariat.geo@uj.edu.pl
www.geo.uj.edu.pl

Adres: ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Telefon: +48 12-664-52-50
Faks: +48 12-664-5385

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W sprawach związanych ze studiami proszę kontaktować się z Dziekanatem (nie z Sekretariatem Ogólnym)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca stacjonarna, dyżury dla studentów tylko w dniach:

Kierunek Geologia

mgr Ewa Kwiatkowska

Od poniedziałku do czwartku
10:00 - 13:00

tel. +48 12-664-4355

email: studia.ing@uj.edu.pl

 

Kierunek e-gospodarka przestrzenna

mgr Ewa Kwiatkowska

Od poniedziałku do czwartku
10:00 - 13:00

tel. +48 12-664-4355
email: studia.ing@uj.edu.pl

 

Kierunek Geografia i gospodarka przestrzenna, Geografia

mgr Anna Strzelec

Poniedziałek: 10:00-13:00
Wtorek: 10:00-13:00
Środa: 10:00-13:00
Czwartek: 10:00-13:00
Piątek: dzień wewnętrzny

tel. +48 12-664-5243
email: annaaga.strzelec@uj.edu.pl

 

Pomoc materialna

mgr Anna Bartos

06.09.2023 (środa)  - 10:00 – 14:00  

07.09.2023 (czwartek) – ze względu na inne obowiązki służbowe dyżur odwołany  

08.09.2023 (piątek) – 9:00 – 12:00  

11.09.2023 (poniedziałek) - ze względu na inne obowiązki służbowe dyżur odwołany  

12.09.2023 (wtorek) - ze względu na inne obowiązki służbowe dyżur odwołany  

13.09.2023 (środa) - ze względu na inne obowiązki służbowe dyżur odwołany  

14.09.2023 (czwartek) – 9:00 – 14:00  

15.09.2023 (piątek) – 9:00 – 14:00  

18.09.2023 (poniedziałek) - 9:00 – 14:00 

19.09.2023 (wtorek) - 9:00 – 14:00 

20.09.2023 (środa) - 9:00 – 14:00 

21.09.2023 (czwartek) - 9:00 – 14:00 

22.09.2023 (piątek) – dzień wewnętrzny, brak dyżuru 

25.09.2023 (poniedziałek) - 9:00 – 14:00 

26.09.2023 (wtorek) - 9:00 – 14:00 

27.09.2023 (środa)- 9:00 – 14:00 

28.09.2023 (czwartek) - 9:00 – 14:00 

29.09.2023 (piątek)  – dzień wewnętrzny, brak dyżuru 

tel. +48 12-664-4358, fax: +48 12-664-4303 
email: anna.bartos@uj.edu.pl

 

Studia Doktoranckie, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (program Nauki o Ziemi i środowisku), Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku - sprawy doktorantów

mgr Elżbieta Krąż

poniedziałek – praca w trybie zdalnym, zalecany kontakt mailowy, telefoniczny lub MS Teams

wtorek, środa, czwartek – godz. 9:30-13:30

piątek – dzień wewnętrzny w dziekanacie, zalecany kontakt mailowy

tel. +48 12-664-4356
email: elzbieta.kraz@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.03

mgr Sylwia Kruszec

tel. +48 12-664-52-50, fax: +48 12-664-5385 
email: sekretariat.geo@uj.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek: 9:00-12:30 oraz 13:00-14:00

 

mgr inż. Justyna Felenczak

tel. +48 12-664-5261 
email: justyna.felenczak@uj.edu.pl

mgr Paweł Jezioro

tel. +48 12-664-5257 
email: pawel.jezioro@uj.edu.pl

Barbara Piskorz

tel. +48 12-664-5360

mgr Łucja Tarkowska-Dziadzio

+48/12 664-53-14 
email: lucja.tarkowska-dziadzio@uj.edu.pl

 

SAMODZIELNY INFORMATYK
mgr inż. Jacek Gumułka

+48/12-664-5254
jacek.gumulka@uj.edu.pl