Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: +48 12-664-52-50
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

DYREKCJA INSTYTUTU GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ


Dyrektor
dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ
tel. +48 12-664-5252

tel. +48 532 088 607

Terminy dyżurów Dyrektor IGiGP UJ:

pon. 10:00-11:30
śr. 10:00-11:30
pokój 2.01


Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich
dr Piotr Trzepacz
tel. +48 12-664-4353

Terminy dyżurów z-cy Dyrektora ds. Studenckich:

Poniedziałek 12:00 - 13:00
Środa 10:00 - 11:00


Wydziałowy Pełnomocnik ds. interdyscyplinarnego rozwoju naukowego
na Wydziale Geografii i Geologii UJ
dr hab. Jarosław Działek

tel. +48 12-664-5325

 

Informacje kontaktowe

sekretariat.geo@uj.edu.pl
www.geo.uj.edu.pl

Adres: ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Telefon: +48 12-664-52-50
Faks: +48 12-664-5385

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W sprawach związanych ze studiami proszę kontaktować się z Dziekanatem (nie z Sekretariatem Ogólnym)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca stacjonarna, dyżury dla studentów tylko w dniach:

Kierunek Geologia

mgr Ewa Kwiatkowska

Od poniedziałku do czwartku
10:00 - 13:00

tel. +48 12-664-4355

email: studia.ing@uj.edu.pl

 

Kierunek e-gospodarka przestrzenna

mgr Ewa Kwiatkowska

Od poniedziałku do czwartku
10:00 - 13:00

tel. +48 12-664-4355
email: studia.ing@uj.edu.pl

 

Kierunek Geografia i gospodarka przestrzenna, Geografia

mgr Anna Strzelec

Poniedziałek: 10:00-13:00
Wtorek: dzień wewnętrzny
Środa: 10:00-13:00
Czwartek: 10:00-13:00
Piątek: dzień wewnętrzny

tel. +48 12-664-5243
email: annaaga.strzelec@uj.edu.pl

 

Pomoc materialna

mgr Anna Bartos

 

Dyżury dla studentów 

Poniedziałek: 10:00-13:00
Wtorek: 8:00- 10:00 oraz 12:00-13:00 
Środa: 10:00-13:00
Czwartek: 10:00-13:00

tel. +48 12-664-4358, fax: +48 12-664-4303 
email: anna.bartos@uj.edu.pl

 

Studia doktoranckie, szkoła doktorska

mgr Elżbieta Krąż

Od poniedziałku do czwartku
10:00 - 13:00

tel. +48 12-664-4356
email: elzbieta.kraz@uj.edu.pl

 

W pozostałe dni kontakt z właściwymi pracownikami możliwy tylko drogą mailową. Podczas pracy zdalnej nie ma możliwości kontaktu telefonicznego, ani bezpośredniego (Studenci nie zostaną obsłużeni bezpośrednio przez innego pracownika).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.03

mgr Sylwia Kruszec

tel. +48 12-664-52-50, fax: +48 12-664-5385 
email: sekretariat.geo@uj.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek: 9:00-12:30 oraz 13:00-14:00

 

mgr inż. Justyna Felenczak

tel. +48 12-664-5261 
email: justyna.felenczak@uj.edu.pl

mgr Paweł Jezioro

tel. +48 12-664-5257 
email: pawel.jezioro@uj.edu.pl

Barbara Piskorz

tel. +48 12-664-5360

mgr Łucja Tarkowska-Dziadzio

+48/12 664-53-14 
email: lucja.tarkowska-dziadzio@uj.edu.pl

 

SAMODZIELNY INFORMATYK
mgr inż. Jacek Gumułka

+48/12-664-5254
jacek.gumulka@uj.edu.pl