Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia Dziekanatu ds. studenckich

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się wniosek o uzyskanie uprawnień do rejestracji na przedmioty oferowane przez Studium Pedagogiczne w semestrze jesiennym.

Bardzo proszę o złożenie wniosków w dziekanacie studenckim najpóźniej do 20 września do godziny 12:00. Wszelkie informacje o zasadach odbywania zajęć i rejestracji znajdziecie Państwo na stronie http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne/rekrutacja


Rejestracja odbywa się w dniach 21.09.2022 r. godz. 9.00 do 7.10.2022 r. godz. 23.59, dlatego wszystkie wnioski o dopisanie do rejestracji muszę mieć dzień wcześniej.

Uzyskanie uprawnień i rejestracja na semestr wiosenny odbywać się będzie w sesji zimowej

Podanie o dopisanie do studium pedagogicznego jesień 22 23

 

Anna Strzelec

Dziekanat ds. studenckich

Wydział Geografii i Geologii

annaaga.strzelec@uj.edu.pl

 

Spotkanie organizacyjne

Kurs ”Właściwości fizyczne i chemiczne wód” WG.IG-3116-D

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE: godzina 12:00, czwartek 6 X 2022 r. sala 1.25.

Trzy uwagi techniczne:

Termin wyjazdu: uzgadniany jest na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

 1. Ćwiczenia terenowe [30 godzin] – planowany jest jeden wyjazd trzydniowy (np. piątek-sobota-niedziela). Zwykle są to TATRY z PODHALEM. Zwykle organizujemy jak najszybciej czyli np. koniec października [21-22-23 X 2022 r.] lub np. połowa listopada [18-19-20 XI]. Gdy jest problem wówczas dzielimy wyjazd np. (sobota-niedziela) plus jeden dodatkowy dzień. Bywało, w czasie pandemii, że wyjazd był także organizowany w zimie lub na wiosnę. Data jest ustalana na spotkaniu organizacyjnym.
 2. Wykłady [10 godzin] w czasie całego roku: pierwszy wykład godzinny na początku semestru i wówczas są ustalane terminy: zwykle trzy czwartki po trzy godziny.
 3. Ćwiczenia [10 godzin] – w laboratorium pokazujemy możliwości analityczne – zwykle jest to czwartek w terminie dopołudniowym (nie więcej niż dwa spotkania po 5 godzin) – na przemian z wykładem.

Zwykle w pierwszym semestrze kurs był zrealizowany w całości - a raport z terenu i kilka drobnych ćwiczeń mogli studenci dosyłać w obu semestrach.

 

Zapraszam

Mirosław Żelazny

Rejestracja na przedmioty zostanie uruchomiona 5 września 2022 o godzinie 9:00 i będzie trwała do 15 września.

Rejestracja dotyczy wszystkich studentów II, III roku licencjatu i I i II roku SUM w roku akademickim 2022/23. Nowoprzyjęci studenci I roku licencjatu będą odgórnie wpisani na wszystkie przedmioty. Nie trzeba być rozliczonym i wpisanym na r.a.22/23, żeby brać udział w rejestracji na przedmioty w IGiGP (osobne rejestracje na lektorat i wf organizowane przez inne jednostki wymagają rozliczenia studenta).

 

Przy wyborze kursów proszę pamiętać o tym, że:

1. Lista przedmiotów musi być wcześniej ustalona z przyszłym opiekunem naukowym.

2. Przede wszystkim należy wybrać przedmioty obligatoryjne na danym roku i ścieżce specjalizacyjnej https://geo.uj.edu.pl/student/programy-studiow

3. Wybierając przedmioty do wyboru należy korzystać z aktualnego ich spisu

4. Wybierając przedmioty do wyboru należy uwzględnić termin odbywania się zajęć tak, aby uniknąć kolizji czasowych. Wstępny harmonogram zajęć w przyszłym roku załączony jest dostępny na stronie instytutu https://geo.uj.edu.pl/harmonogramy

5. Wybierając przedmioty należy pamiętać o zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów ECTS po każdym roku akademickim (przynajmniej 60).

6. Jeśli ktoś będzie miał warunek – proszę od razu zarejestrować się na ten powtarzany przedmiot

7. W załączniku znajduje się pełna instrukcja sposobu wyboru przedmiotów w systemie USOS

8. Należy zarejestrować się na przedmioty na CAŁY rok akademicki. Również na semestr wiosenny, biorąc pod uwagę harmonogram semestru wiosennego. Nie będzie rejestracji przed semestrem wiosennym.

 

Po tej rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów uruchomionych, oraz uruchomiona rejestracja uzupełniająca. Deklaracje przedmiotów będziecie Państwo składali w październiku i na początku semestru wiosennego poprzez USOSweb. W tej sprawie ogłoszenie pojawi się we wrześniu.

Zachęcam do zapoznania się z listami kursów zawieszonych w przyszłym roku akademickim i zawieszanych w cyklu dwuletnim:

Zawieszenie kursów na rok akademicki 2022/23

 • Geografia polityczna

 • Geographical Problems of Cracow

 • Geomarketing

 • Geomorfologia Karpat

 • Metody badań struktury środowiska przyrodniczego

 • Metody opracowań fizycznogeograficznych

 • Paleogeografia

 • Seminar Series: Human Geography

 • Seminar Series: Physical Geography

 • Socio-economic Problems of the Malopolska Region

 • Teledetekcja

 

 

Porządek kursów zawieszanych/odwieszanych w cyklu dwuletnim

KURS

KOORDYNATOR

2022/2023

2023/2024

Geografia Tatr

prof. J. Balon

zawieszony

odwieszony

Geosystemy gór

prof. J. Balon

odwieszony

zawieszony

Geografia religii

prof. E. Bilska–Wodecka

zawieszony

odwieszony

Geografia wyznań w Polsce

prof. E. Bilska–Wodecka

odwieszony

zawieszony

Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery

prof. A. Bokwa

odwieszony

zawieszony

Mikroklimatologia

prof. A. Bokwa

zawieszony

odwieszony

Geografia konfliktów

dr J. Działek

odwieszony

zawieszony

Geografia transportu

dr A. Kołoś

zawieszony

odwieszony

Problemy rozwoju i współczesnego funkcjonowania transportu miejskiego

dr A. Kołoś

zawieszony

odwieszony

Knowledge-based economy

prof. G. Micek

odwieszony

zawieszony

(Post)Industrialne Obszary Metropolitalne: Katowicki, Rybnicki i Ostrawski

prof. K. Gwosdz

zawieszony

odwieszony

Morawy: przestrzeń kulturowa i współczesne uwarunkowania rozwoju

prof. M. Murzyn-Kupisz

odwieszony

zawieszony

Hydrology of High Mountains

prof. J. Pociask-Karteczka

zawieszony

odwieszony

Geografia transportu kolejowego

dr J. Taczanowski

odwieszony

zawieszony

Socio-economic Geography of Central Europe

dr P. Trzepacz

zawieszony

zawieszony

Rozpoznawanie roślin naczyniowych

dr A. Stachurska-Swakoń

zawieszony

odwieszony

Fitogeografia

prof. M. Nobis

odwieszony

zawieszony

Dendrogeomorfologia

dr D. Wrońska-Wałach

odwieszony

zawieszony

Fizyka atmosfery

prof. A. Wypych

odwieszony

zawieszony

Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej

“Przeszłość i dzień współczesny społeczności lokalnych Beskidu

Niskiego (stosunki społecznoetniczne i gospodarka)”

prof. A. Zborowski

zawieszony

odwieszony

Historia odkryć geograficznych

prof. A. Zborowski

zawieszony

odwieszony

Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z geografii ludności

prof. A. Zborowski

zawieszony

odwieszony

 

 

INSTRUKCJA - WYBÓR KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2022/23

 

Drodzy Studenci! 

Informuję, że kolokwia/egzaminy (poprawkowe) z j. angielskiego podczas wrześniowej sesji odbędą się według następującego harmonogramu:   

a) 5.09 – godz. 9.00 - kolokwia poprawkowe; 

b) 12.09 – godz. 9.00 - egzamin pisemny (II termin);    

c) 14.09 – godz. 9.00 - egzamin ustny (zarówno dla tych, którzy nie podeszli do niego w czerwcu jak i tych, którzy zdadzą egzamin poprawkowy 12 września!). 

Wszystkie kolokwia/egzaminy odbędą się w sali 1.16a. 

 

Z wyrazami szacunku,

Mirosław Kruk 

 

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się dokumenty konieczne do złożenia w dziekanacie w najbliższym czasie (do 5 lipca). Szczegóły przesłałam mailem bezpośrednio do studentów I i II roku.

Anna Strzelec

Deklaracja wyboru ścieżki specjalizacyjnej dla II roku

Deklaracja wyboru promotora pracy licencjackiej III rok

Szanowni Państwo,

Na prośbę prof. Górki informuję, że kursy "Socio-economic Problems of the Małopolska Region" i "Geografia Politytczna" rozpoczną się odpowiednio 7 i 8 marca.

Pozdrawiam,
Szymon Skurzok.

1 września 2021

Szanowni Państwo, 
 
Na stronie Instytutu pojawił się harmonogram na rok akademicki 2021/2022. Jak Państwo już wiecie czy to z prac na harmonogramem, czy to z ostatniego e-maila zastępcy dyrektora ds. studenckich dr Trzepacza harmonogram został całkowicie zreorganizowany.  
 
Zmieniła się także forma publikowania harmonogramu. Od teraz nie będą to pliki, lecz link do chmury w której będą się znajdowały pliki z harmonogramami. Celem takiego zabiegu jest dostarczenie jak najbardziej aktualnego harmonogramu wszystkim zainteresowanym.  
 
Jeśli znajdziecie Państwo jakieś błędy lub nieścisłości w nowym harmonogramie proszę kontakt mailowy na adres szymon.skurzok@uj.edu.pl
 
Pozdrawiam,

mgr Szymon Skurzok