Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Phone: +48 12-664-52-50
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

 

DYREKCJA INSTYTUTU GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ


Dyrektor
dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ
tel. +48 12-664-5252

tel. +48 532 088 607

Terminy dyżurów Dyrektor IGiGP UJ:

pon. 10:00-11:00
śr. 10:00-11:30

pokój 2.01


Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich
dr Piotr Trzepacz
tel. +48 12-664-4353

Terminy dyżurów z-cy Dyrektora ds. Studenckich:

Wtorek 10:00 - 11:00
Środa 10:00 - 11:00

(Dyżur odbywa się w budynku Instytutu Nauk Geologicznych)


Wydziałowy Pełnomocnik ds. interdyscyplinarnego rozwoju naukowego
na Wydziale Geografii i Geologii UJ
dr hab. Jarosław Działek

tel. +48 12-664-5235

 

Contact Information

sekretariat.geo@uj.edu.pl
www.geo.uj.edu.pl

Address: ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Phone: +48 12-664-52-50
Fax: +48 12-664-5385

Web Content Display Web Content Display

W sprawach związanych ze studiami proszę kontaktować się z Dziekanatem (nie z Sekretariatem Ogólnym)

Web Content Display Web Content Display

Praca stacjonarna, dyżury dla studentów tylko w dniach:

Kierunek Geologia

mgr Ewa Kwiatkowska

Od poniedziałku do czwartku
10:00 - 13:00

tel. +48 12-664-4355

email: studia.ing@uj.edu.pl

 

Kierunek e-gospodarka przestrzenna

mgr Ewa Kwiatkowska

Od poniedziałku do czwartku
10:00 - 13:00

tel. +48 12-664-4355
email: studia.ing@uj.edu.pl

 

Kierunek Geografia i gospodarka przestrzenna, Geografia

mgr Anna Strzelec

Poniedziałek: 10:00-13:00
Wtorek: 10:00-13:00
Środa: 10:00-13:00
Czwartek: 10:00-13:00

tel. +48 12-664-5243
email: annaaga.strzelec@uj.edu.pl

 

Pomoc materialna

mgr Anna Bartos

Poniedziałek: 10:00-13:00
Wtorek: 12:00-14:00
Środa: 10:00-13:00
Czwartek: 10:00-13:00

tel. +48 12-664-4358, fax: +48 12-664-4303 
email: anna.bartos@uj.edu.pl

--

 
 

mgr Elżbieta Krąż

poniedziałek – praca w trybie zdalnym, zalecany kontakt mailowy, telefoniczny lub MS Teams

wtorek, środa, czwartek – godz. 10:00-13:00

piątek – dzień wewnętrzny w dziekanacie, zalecany kontakt mailowy

tel. +48 12-664-4356
email: elzbieta.kraz@uj.edu.pl

 

  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - obsługa programu kształcenia Nauki o Ziemi i środowisku, postępowania doktorskie
  • Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - postępowania doktorskie programu kształcenia Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • Studia Doktoranckie na Wydziale Geografii i Geologii (IGiGP, ING) - przebieg studiów oraz przewody doktorskie
  • Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna - wszystkie sprawy
  • Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku - sprawy doktorantów

 

 

Web Content Display Web Content Display

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.03

mgr Sylwia Kruszec

tel. +48 12-664-52-50, fax: +48 12-664-5385 
email: sekretariat.geo@uj.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek: 9:00-12:30 oraz 13:00-14:00

 

mgr inż. Justyna Felenczak

tel. +48 12-664-5261 
email: justyna.felenczak@uj.edu.pl

mgr Paweł Jezioro

tel. +48 12-664-5257 
email: pawel.jezioro@uj.edu.pl

Barbara Piskorz

tel. +48 12-664-5360

mgr Łucja Tarkowska-Dziadzio

+48/12 664-53-14 
email: lucja.tarkowska-dziadzio@uj.edu.pl

 

SAMODZIELNY INFORMATYK

Karol Toboła

karol.tobola@uj.edu.pl
pok. 1.22, +48/12-664-5254