Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia

Doktoranci korzystają z wielu stypendiów w tym stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów. Pełny regulamin przyznawania stypendiów oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://studiuje.uj.edu.pl/doktoranci/stypendium-doktoranckie).
Pliki do pobrania
pdf
Uchwała nr 4 2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 28 listopada 2017 r w sprawie wytycznych dla Rady Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
pdf
Uchwała nr 51 przyporządkowania szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
pdf
Zał. nr 1. uchwała Rady IGiGP z dn. 7.12.2017 dot. kryterium przyznawania stypendiów
pdf
Zał. nr 2. uchwała Rady IGiGP z dn. 6.09.18 dot. kryterium przyznawania stypendiów