Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: +48 12-664-52-50
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

 

DYREKCJA INSTYTUTU GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ


Dyrektor
dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ
tel. +48 12-664-5252

tel. +48 532 088 607

Terminy dyżurów Dyrektor IGiGP UJ:

pon. 10:00-11:00
śr. 10:00-11:30

pokój 2.01


Z-ca Dyrektora IGiGP UJ ds. Studenckich
dr Piotr Trzepacz
tel. +48 12-664-4353

Terminy dyżurów z-cy Dyrektora ds. Studenckich:

Wtorek 10:00 - 11:00
Środa 10:00 - 11:00

(Dyżur odbywa się w budynku Instytutu Nauk Geologicznych)


Wydziałowy Pełnomocnik ds. interdyscyplinarnego rozwoju naukowego
na Wydziale Geografii i Geologii UJ
dr hab. Jarosław Działek

tel. +48 12-664-5235

 

Informacje kontaktowe

sekretariat.geo@uj.edu.pl
www.geo.uj.edu.pl

Adres: ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Telefon: +48 12-664-52-50
Faks: +48 12-664-5385