Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybrane publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie 2019

Małopolskie inteligentne specjalizacje : kompleksowy przegląd danych monitoringowych.

Kwiatkowski Tomasz, 2019Relacje przestrzenne i dostępność komunikacyjna : województwo małopolskie.

Guzik Robert, Kołoś Arkadiusz, Fiedeń Łukasz, Kocaj Arkadiusz, Wiedermann Krzysztof, 2019Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem : raport syntetyczny.

Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Duma Patryk, Goliszek Sławomir, Kubiak Łukasz, Wiśniewski Rafał, Guzik Robert, Fiedeń Łukasz, Kocaj Arkadiusz, Kołoś Arkadiusz, Wiedermann Krzysztof, 2019Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D : analiza, ocena i rekomendacje.

Gwosdz Krzysztof, Sobala-Gwosdz Agnieszka, Górecki Janusz, Jarzębiński Marek, Rotter-Jarzębińska Katarzyna, Fiedeń Łukasz, 2019Kapitał ludzki w metropoliach : współczesny stan badań i aktualne trendy badawcze.

Gwosdz Krzysztof, Domański Bolesław, Działek Jarosław, Gałka Jadwiga, Guzik Robert, Kocaj Arkadiusz, Kołoś Arkadiusz, Puchalski Łukasz, Świgost-Kapocsi Agnieszka, Woźniak-Vecchie Renata, 2019Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. T. 7

Fiedeń Łukasz, Anielska Karolina, 2019Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej.

Jackowski Antoni, Bilska-Wodecka Elżbieta, Sołjan Izabela, Liro Justyna, 2019Indyjskie obrazki.

Balon Jarosław, 2019Understanding flood preparedness : flood memories, social vulnerability and risk communication in Southern Poland.

Działek Jarosław, Biernacki Wojciech, Konieczny Roman, Fiedeń Łukasz, Franczak Paweł, Grzeszna Karolina, Listwan-Franczak Karolina, 2019

 

Wielkoobszarowe anomalie termiczne w Europie (1951-2018).

Kossowska-Cezak Urszula, Twardosz Józef, 2019Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4.

Fiedeń Łukasz, 2019Systematyka gleb Polski.

Kabała Cezary, Charzyński Przemysław, Chodorowski Jacek, Drewnik Marek, Glina Bartłomiej, Greinert Andrzej, Hulisz Piotr, Jankowski Michał, Jonczak Jerzy, Łabaz Beata, Łachacz Andrzej, Marzec Marian, Mazurek Ryszard, Mendyk Łukasz, Musiał Przemysław, Musielok Łukasz, Smreczak Bożena, Sowiński Paweł, Świtoniak Marcin, Uzarowicz Łukasz, Waroszewski Jarosław, 2019

 

Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region.

Pociask-Karteczka Joanna, 2019

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje 2019

The role of topography, canopy gaps, and forest edges in the distribution of windthrow damage in the Western Tatra Mountains, Poland

Strzyżowski Dariusz 

Geographia Polonica, 2019 vol. 92 no. 2, p. 173-187

 

Protected area conflicts : a state‑of‑the‑art review and a proposed integrated conceptual framework for reclaiming the role of geography

Rechciński Marcin, Tusznio Joanna, Grodzińska-Jurczak Małgorzata 

Biodiversity and Conservation, 2019 vol. 28 no. 10, p. 2463-2498Runoff trends in a changing climate in the Eastern Carpathians (Bieszczady Mountains, Poland)

Mostowik Karolina, Siwek Janusz , Kisiel Marta, Kowalik Kinga, Krzysik Magdalena, Plenzler Joanna, Rzonca Bartłomiej 

Catena, 2019 vol. 182

 

GIS‐based susceptibility assessment of the occurrence of gully headcuts and pipe collapses in a semi‐arid environment : Golestan Province, NE Iran

Kariminejad Narges, Hosseinalizadeh Mohsen, Pourghasemi Hamid Reza, Bernatek-Jakiel Anita, Alinejad Mohammad

Land Degradation & Development, 2019 vol. 30 no. 18, p. 2211-2225

 

Z honorem pójdę na tamten świat : wspomnienie o Wiktorze Ormickim (1898-1941)

Jackowski Antoni, Bilska-Wodecka Elżbieta, Sołjan Izabela, Liro Justyna 

Alma Mater, 2019 nr 212, s. 64-69

 

Badania geomorfologiczne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Bieszczadzkim PN i Magurskim PN

Gorczyca Elżbieta, Krzemień Kazimierz, Bernatek-Jakiel Anita, Sobucki Mateusz, Strzyżowski Dariusz, Wrońska-Wałach Dominika 

Nauczyciel i Szkoła (Rzeszów), 2019 nr 7 (100), s. 21-24Museums and local governments in Poland : partners in local development?

Murzyn-Kupisz Monika, Hołuj Dominika, Działek Jarosław, Gorczyca Katarzyna

Museum International, 2019 vol. 71 no. 3-4, p. 28-45

 

Needs and attitudes of visitors to historic aristocratic residences in Poland

Murzyn-Kupisz Monika

Zarządzanie w Kulturze, 2019 t. 20, Badania publiczności w instytucjach kultury nr 3, s. 17-46

 

Return labour migration : an exploratory study of Polish migrant workers from the UK hospitality industry

Filimonau Viachaslau, Mika Mirosław 

Current Issues in Tourism, 2019 vol. 22 no. 3, p. 357-378Impact of parent material, vegetation cover, and site wetness on variability of soil properties in proglacial areas of small glaciers along the northeastern coast of Sørkappland (SE Spitsbergen)

Szymański Wojciech, Maciejowski Wojciech, Ostafin Krzysztof, Ziaja Wiesław, Sobucki Mateusz 

Catena, 2019 vol. 183Województwo podkarpackie na tle Polski : województwo podkarpackie po 20 latach

Mitura Teresa, Górka Zygmunt 

Nauczyciel i Szkoła (Rzeszów), 2019 nr 7 (100), s. 19-20Gentryfikacja, jak ją rozpoznać i zmierzyć przy użyciu dostępnych danych ilościowych

Anielska Karolina 

Studia Regionalne i Lokalne, 2019 nr 3 (77), s. 83-102Publicly-owned operators can also challenge incumbents : new cases of open-access passenger rail competition in Poland

Król Marcin, Taczanowski Jakub, Jarecki Stefan, Kołoś Arkadiusz 

Journal of Rail Transport Planning & Management, 2019 vol. 12

 

Das österreichisch-ungarische Eisenbahnnetz in den Nachfolgestaaten der Monarchie zwischen 1918 und 1939 : die Fälle von Polen und der Tschechoslowakei

Taczanowski Jakub 

Siedlungsforschung, 2019 Bd. 36, Orte und Landschaften der Mobilität, s. 219-235Making space for Jewish Culture in Polish folk and ethnographic museums : curating social diversity after ethnic cleansing

Lehrer Erica, Murzyn-Kupisz Monika 

Museum Worlds, 2019 vol. 7, p. 82-108

 

Impact of future land use change on large carnivores connectivity in the Polish Carpathians

Kaim Dominik, Ziółkowska Elżbieta, Szwagrzyk Marcin, Price Bronwyn, Kozak Jacek 

Land, 2019 vol. 8 no. 1

 

The effect of a Sewage Treatment Plant modernization on changes in the microbiological and physicochemical quality of water in the receiver

Lenart-Boroń Anna, Bojarczuk Anna, Jelonkiewicz Łukasz, Żelazny Mirosław 

Archives of Environmental Protection, 2019 vol. 45 no. 2, p. 37-49

 

Forest stand species mapping using the Sentinel-2 time series

Grabska Ewa, Hostert Patrick, Pflugmacher Dirk, Ostapowicz Katarzyna 

Remote Sensing, 2019 vol. 11, Forest stand species mapping using the Sentinel-2 time series no. 10

 

Kinematic and thermodynamic conditions related to convective systems with a bow echo in Poland

Celiński-Mysław Daniel, Palarz Angelika, Łoboda Łukasz

Theoretical and Applied Climatology, 2019 vol. 137 no. 3-4, p. 2109-2123

 

Detection of soil pipes using ground penetrating radar

Bernatek-Jakiel Anita, Kondracka Marta

Remote Sensing, 2019 vol. 11 no. 16

 

Możliwości oceny warunków mezoklimatycznych winnic w Polsce na podstawie sieci stacji IMGW-PIB

Sękowski Oskar 

Prace Geograficzne, 2019 nr 157, s. 109-120

 

Origin and location of new Arctic islands and straits due to glacial recession

Ziaja Wiesław, Ostafin Krzysztof 

AMBIO, 2019 vol. 48 no. 1, p. 25-34

 

Effect of deforestation of different genesis on spatial variability of nitrate concentration in stream water in the Tatra National Park

Żelazny Mirosław, Pufelska Marta, Sajdak Monika, Jelonkiewicz Łukasz, Bukowski Marcin

Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 2019 vol. 18 no. 3, p. 149-161

 

Geographical investigations in the management of the Svalbard environment

Ziaja Wiesław 

Quaestiones Geographicae, 2019 vol. 38 no. 3, p. 51-57

 

Geographical proximity paradox revisited : the case of IT service SMEs in Poland

Micek Grzegorz 

Sustainability, 2019 vol. 11 no. 20

 

Ochrona przyrody nieożywionej w okresie II Rzeczypospolitej i współcześnie w południowo-wschodniej Polsce i w zachodniej Ukrainie

Krzemień Kazimierz, Kłapyta Piotr, Gorczyca Elżbieta, Krzemień Paweł, Nesteruk Jurij, Troll Mateusz 

Roczniki Bieszczadzkie, 2019 t. 27, s. 197-231

 

Rola terenów zieleni miejskiej w zrównoważonym rozwoju miasta na przykładzie Nowej Huty

Anielska Karolina 

Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019 nr 1 (45), s. 59-76

 

Exploring the determinants of local people's attitude towards national parks in Poland

Mika Mirosław, Zawilińska Bernadetta, Kubal-Czerwińska Magdalena 

Folia Geographica, 2019 vol. 61 no. 1, p. 5-16

 

Wall-to-wall parcel-level mapping of agricultural land abandonment in the Polish Carpathians

Kolecka Natalia, Kozak Jacek 

Land, 2019 vol. 8 no. 9

 

Rozwój badań nad klimatem lokalnym Krakowa

Bokwa Anita 

Acta Geographica Lodziensia, 2019 t. 108, s. 7-20

 

Economic and spatial strategies of artists as cultural entrepreneurs

Murzyn-Kupisz Monika, Działek Jarosław 

Quaestiones Geographicae, 2019 vol. 38 no. 4, p. 29-47

 

Temporal variation of prehistoric human settlement recorded in the oxbow lake deposits of San river (Sandomierz Basin, SE Poland)

Gębica Piotr, Michno Anna, Sobucki Mateusz, Czopek Sylwester, Trybała-Zawiślak Katarzyna, Wacnik Agnieszka

Geochronometria, 2019 vol. 46, p. 148-160

 

Występowanie mgły na wybranych lotniskach w Południowej Polsce i jego uwarunkowania cyrkulacyjne

Skrzyńska Magdalena 

Prace Geograficzne, 2019 nr 158, s. 27-44

 

Atmospheric circulation conditions during winter warm spells in Central Europe

Tomczyk Arkadiusz M., Sulikowska Agnieszka, Bednorz Ewa, Półrolniczak Marek

Natural Hazards, 2019 vol. 96 no. 3, p. 1413-1428

 

Miesięczne anomalie termiczne w basenie Morza Śródziemnego (1951-2010)

Kossowska-Cezak Urszula, Twardosz Józef 

Prace Geograficzne, 2019 nr 157, s. 69-89

 

Różnorodność gatunkowa okrzemek Bieszczadzkiego Parku Narodowego : okrzemki źródła Elizy na Połoninie Wetlińskiej

Żelazna-Wieczorek Joanna, Mostowik Karolina 

Roczniki Bieszczadzkie, 2019 t. 27, s. 345-360

 

Współczesne i prognozowane przemiany ludnościowe polskich miast

Janas Karol, Piech Karolina, Trzepacz Piotr 

Przemiany demograficzne miast Polski : wymiar krajowy, regionalny i lokalny, 2019. - S. 23-40

 

A field survey-based method to characterise landslide development : a case study at the high bluff of the Danube, south-central Hungary

Kovács I. P., Czigány Sz., Dobre B., Fábián Sz. Á., Sobucki Mateusz, Varga G., Bugya T.

Landslides, 2019 vol. 16 no. 8, p. 1567-1581

 

Geograficzne i ekonomiczne aspekty rozwoju sektora usług biznesowych

Jamry Tomasz

Prace Geograficzne, 2019 nr 158, s. 65-85

 

Circular economy indicators as a supporting tool for european regional development Policies

Avdiushchenko Anna, Zając Paweł

Sustainability, 2019 vol. 11 no. 11

 

Properties and classification of heavily eroded post-chernozem soils in Proszowice Plateau (southern Poland)

Drewnik Marek, Żyła Marcin 

Soil Science Annual, 2019 vol. 70 no. 3, p. 225-233

 

Changes in the quality of shallow groundwater in agriculturally used catchment in the Wiśnickie Foothills (Southern Poland)

Bojarczuk Anna, Jelonkiewicz Ewelina, Jelonkiewicz Łukasz, Lenart-Boroń Anna

Archives of Environmental Protection, 2019 vol. 45 no. 1, p. 19-25

 

Zróżnicowanie współczesnych aluwiów koryta Lepietnicy

Urbaniak Adam, Michno Anna 

Prace Geograficzne, 2019 nr 158, s. 7-25

 

Comparing spatial-interaction and hybrid agent-based modelling approaches : an application to location analysis of services

Kowalski Łukasz 

JASSS - The Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2019 vol. 22 no. 1

 

Potencjał gospodarczy

Danek Magdalena, Kwiatkowski Tomasz, Łobodzińska Anna, Poniewski Rafał, Skóra Maksymian, Surmacz Barbara

Województwo Małopolskie, 2019 t. 2019, s. 151-178

 

Geography of religion at the turn of the 21st century : historical and contemporary issues

Bilska-Wodecka Elżbieta, Jackowski Antoni, Sołjan Izabela 

Historia Religionum, 2019 vol. 11, p. 15-28

 

Temperature extremes in Alaska : temporal variability and circulation background

Sulikowska Agnieszka, Walawender Jakub, Walawender Ewelina 

Theoretical and Applied Climatology, 2019 vol. 136 no. 3-4, p. 955-970

 

Odpływ podziemny ze zlewni elementarnych w Bieszczadach

Mostowik Karolina, Jastrzębska Beata, Kowalik Kinga, Powroźnik Przemysław, Pufelska Marta, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz 

Roczniki Bieszczadzkie, 2019 t. 27, s. 385-405

 

Classification of mountain soils in a subalpine zone : a case study from the Bieszczady Mountains (SE Poland)

Musielok Łukasz, Drewnik Marek, Szymański Wojciech, Stolarczyk Mateusz 

Soil Science Annual, 2019 vol. 70 no. 2, p. 170-177

 

Możliwości rozwoju terenów rekreacyjnych na obszarze Ruczaju w Krakowie

Kusińska Elżbieta, Murzyn-Kupisz Monika 

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment, 2019 nr 28, s. 72-81

 

Cold spells in Poland and Germany and their circulation conditions

Tomczyk Arkadiusz M., Bednorz Ewa, Sulikowska Agnieszka 

International Journal of Climatology, 2019 vol. 39 no. 10, p. 4002-4014

 

Can we distinguish meteorological conditions associated with rockfall activity using dendrochronological analysis? : an example from the Tatra Mountains (Southern Poland)

Zielonka Anna, Wrońska-Wałach Dominika 

Science of the Total Environment, 2019 vol. 662, p. 422-433

 

Proces starzenia się ludności miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) w Polsce w latach 1990-2016

Wójtowicz Mirosław, Kurek Sławomir, Gałka Jadwiga 

Studia Miejskie, 2019 t. 33, s. 9-38

 

Winter tourism management and challenges in the Tatra National Park

Taczanowska Karolina, Bielański Mikołaj, Hibner Joanna, Jodłowski Miłosz, Zwijacz-Kozica Tomasz

Winter tourism : trends and challenges, 2019. - p. 246-256Heat load assessment in Central European cities using an urban climate model and observational monitoring data

Bokwa Anita, Geletič Jan, Lehnert Michal, Žuvela-Aloise Maja, Hollósi Brigitta, Gál Tamás, Skarbit Nóra, Dobrovolný Petr, Hajto Monika, Kielar Rafał, Walawender Jakub, Šťastný Pavel, Holec Juraj, Ostapowicz Katarzyna , Burianová Jarmila, Garaj Marcel

Energy and Buildings, 2019 vol. 201, p. 53-69

 

Thermal anomalies in the Mediterranean and in Asia Minor (1951-2010)

Twardosz Józef, Kossowska-Cezak Urszula

International Journal of Global Warming, 2019 vol. 18, Special issue on : energy and environmental impact assessment no. 3-4, p. 304-322

 

Anomalously warm months in 2018 in Poland in relation to airflow circulation patterns

Twardosz Józef 

Weather, 2019 vol. 74, Special issue : heatwave and drought in 2018 no. 11, p. 374-382Integrating contemporary spatial forest cover data in the polish Carpathians : does abundance of data increase knowledge or uncertainty?

Dobosz Monika, Kozak Jacek, Kolecka Natalia 

Geoinformatica Polonica, 2019 vol. 18, p. 31-43

 

Sanionia uncinata and Salix polaris as bioindicators of trace element pollution in the High Arctic : a case study at Longyearbyen, Spitsbergen, Norway

Wojtuń Bronisław, Polechońska Ludmiła, Pech Paweł, Mielcarska Kinga, Samecka-Cymerman Aleksandra, Szymański Wojciech, Kolon Maria, Kopeć Marcin, Stadnik Kornelia, Kempers Alexander J.

Polar Biology, 2019 vol. 42 no. 7, p. 1287-1297

 

Polish Soil Classification, 6th edition : principles, classification scheme and correlations

Kabała Cezary, Charzyński Przemysław, Chodorowski Jacek, Drewnik Marek, Glina Bartłomiej, Greinert Andrzej, Hulisz Piotr, Jankowski Michał, Jonczak Jerzy, Łabaz Beata, Łachacz Andrzej, Marzec Marian, Mendyk Łukasz, Musiał Przemysław, Musielok Łukasz, Smreczak Bożena, Sowiński Paweł, Świtoniak Marcin, Uzarowicz Łukasz, Waroszewski Jarosław

Soil Science Annual, 2019 vol. 70 no. 2, p. 71-97Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2015 r.

Szlenk-Dziubek Dorota, Cienkosz Ewelina, Miśkowiec Magdalena, Ogórek Piotr, Sroka Bartłomiej, Zarębski Paweł

Samorząd Terytorialny, 2019 t. 29 nr 9 (345), s. 20-31

 

Kompetencje społeczne a możliwości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy

Pietrzak Małgorzata, Sobocha Ewelina

Przedsiębiorczość - Edukacja, 2019 t. 15, Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości nr 2, s. 95-105

 

Struktura wieku i procesy starzenia się ludności miast Polski w latach 2006-2016

Trzepacz Piotr, Janas Karol, Piech Karolina

Przemiany demograficzne miast Polski : wymiar krajowy, regionalny i lokalny, 2019. - S. 63-73

 

Przyrost naturalny w miastach Polski w latach 2006-2016

Trzepacz Piotr, Janas Karol, Piech Karolina

Przemiany demograficzne miast Polski : wymiar krajowy, regionalny i lokalny, 2019. - S. 41-46

 

Prediction of air temperature in the Polish Western Carpathian Mountains with the ALADIN-HIRLAM numerical weather prediction system

Sekula Piotr, Bokwa Anita, Bochenek Bogdan, Zimnoch Miroslaw

Atmosphere, 2019 vol. 10 no. 4

 

Foehn wind as a seasonal suicide risk factor in a mountain region

Koszewska Iwona, Walawender Ewelina, Baran Anna, Zieliński Jakub, Ustrnul Zbigniew 

Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2019 t. 19 nr 1, s. 48-53

 

Assessing seasonal drought variations and trends over Central Europe

Hänsel Stephanie, Ustrnul Zbigniew, Ewa Łupikasza, Petr Skalak

Advances in Water Resources, 2019 vol. 127, p. 53-75

 

Use of information and communication technology to access tourist information and services : the results of research conducted among polish tourists in Małopolska Voivodeship

Pawłowska-Legwand Aneta 

Turyzm = Tourism, 2019 vol. 29 no. 2, p. 105-112

 

Migracje z udziałem ludności miast Polski w latach 2006-2016

Trzepacz Piotr, Janas Karol, Piech Karolina

Przemiany demograficzne miast Polski : wymiar krajowy, regionalny i lokalny, 2019. - S. 47-61

 

Riding without a ticket : geography of free fare public transport policy in Poland

Štraub Daniel 

Urban Development Issues, 2019 vol. 64 no. 1, p. 17-27

 

Finansowe aspekty funkcjonowania parków narodowych

Pawlusiński Robert 

Parki narodowe i otoczenie społeczno-gospodarcze : skazani na dialog : monografia naukowa, 2019. - S. 25-47

 

Weathering of glauconite in alkaline soils of temperate climate : a case study from Górniki, eastern Poland

Makiel Magdalena, Skiba Michał, Szymański Wojciech, Kisiel Marta, Maj-Szeliga Katarzyna, Błachowski Artur

Geoderma, 2019 vol. 340, p. 146-156

 

Map of landslides on the commune scale based on spatial data from airborne laser scanning

Kroh Paweł, Struś Paweł, Wrońska-Wałach Dominika, Gorczyca Elżbieta 

Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2019 vol. 14 no. 1, p. 155-164Impact of ski run construction on atypical channel head development

Wrońska-Wałach Dominika, Cebulski Jarosław, Fidelus-Orzechowska Joanna, Żelazny Mirosław, Piątek Dawid

Science of the Total Environment, 2019 vol. 692, p. 791-805Changes in land use in the communes crossed by the A4 motorway in Poland

Fiedeń Łukasz 

Land Use Policy, 2019 vol. 85, p. 397-406Evaluation of factors affecting gully headcut location using summary statistics and the maximum entropy model : Golestan Province, NE Iran

Kariminejad Narges, Hosseinalizadeh Mohsen, Pourghasemi Hamid Reza, Bernatek-Jakiel Anita, Campetella Giandiego, Ownegh Majid

Science of the Total Environment, 2019 vol. 677, p. 281-298Factors affecting bluff development around a mountain reservoir : a case study in the Polish Carpathians

Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof, Maślanka Mateusz, Kramkowska Daria Maria

Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, 2019 vol. 101 no. 1, p. 79-93

 

Properties and mineralogy of topsoil in the town of Longyearbyen (Spitsbergen, Norway)

Szymański Wojciech, Siwek Janusz, Skiba Michał, Wojtuń Bronisław, Samecka-Cymerman Aleksandra, Pech Paweł, Polechońska Ludmiła, Smyrak-Sikora Aleksandra

Polar Record, 2019 vol. 55 no. 2, p. 102-114Exploring the frequency-size relationships of pipe collapses in different morphoclimatic regions

Bernatek-Jakiel Anita, Gutiérrez Francisco, Nadal-Romero Estela, Jakiel Michał 

Geomorphology, 2019 vol. 345Spatial and temporal distribution of illegal dumping sites in the nature protected area : the Ojców National Park, Poland

Jakiel Michał, Bernatek-Jakiel Anita, Gajda Agnieszka, Filiks Maciej, Pufelska Marta 

Journal of Environmental Planning and Management, 2019 vol. 62 no. 2, p. 286-305Degradation and renaturalization of soils affected by tourist activity in the Bieszczady Mountains (South East Poland)

Drewnik Marek, Musielok Łukasz, Prędki Ryszard, Stolarczyk Mateusz, Szymański Wojciech 

Land Degradation & Development, 2019 vol. 30 no. 6, p. 670-682

 

Konsultacje szyte na miarę, czyli partycypacja publiczna w planowaniu przestrzennym

Miśkowiec Magdalena 

Partycypacja publiczna : raport o stanie polskich miast, 2019. - S. 121-137Idea Green City a miejska polityka prośrodowiskowa : przykład Warszawy, Pragi i Budapesztu

Hulicka Anna 

Społeczeństwo i Polityka = Общество и Политика = Obŝestvo i Politika = Society and Politics, 2019 nr 4 (61), s. 67-84

 

Zmienność i zróżnicowanie usłonecznienia w Polsce w latach 1971-2018, na podstawie danych naziemnych i satelitarnych

Matuszko Dorota, Bartoszek Krzysztof, Soroka Jakub, Węglarczyk Stanisław

Współczesne problemy klimatu Polski, 2019. - S. 53-65

 

Długotrwała dodatnia anomalia temperatury powietrza w 2018 roku w Polsce i jej przyczyny cyrkulacyjne

Twardosz Józef, Wałach Piotr

Współczesne problemy klimatu Polski, 2019. - S. 107-120

 

Anomalie termiczne o dużym zasięgu przestrzennym w Europie (1951-2018)

Kossowska-Cezak Urszula, Twardosz Józef 

Współczesne problemy klimatu Polski, 2019. - S. 27-40Społeczne wymiary rozwoju polskich regionów

Domański Bolesław 

Równość czy efektywność rozwoju: eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, 2019. - S. 153-165Wpływ zmian klimatu na bodźcowość bioklimatu w polskich Karpatach Zachodnich w okresie letnim

Bokwa Anita, Murzyn Paulina, Krzaklewski Paweł, Kukułka Wojciech, Fijał Stanisław 

Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania = Climate variability in Poland and Europe and its circulation conditions, 2019. - S. 71-85

 

Zmiany klimatu i ich wpływ na sezony pyłkowe wybranych roślin alergennych w Polsce

Piotrowicz Katarzyna, Myszkowska Dorota 

Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania = Climate variability in Poland and Europe and its circulation conditions, 2019. - S. 173-190

 

Trwałość układów wysokiego ciśnienia nad Europą w latach 1901-2018

Bielec-Bąkowska Zuzanna, Piotrowicz Katarzyna 

Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania = Climate variability in Poland and Europe and its circulation conditions, 2019. - S. 31-52

 

Economic missions and brokerage events as an instrument for support of international technological cooperation between companies of the agricultural and food sector

Gródek-Szostak Zofia, Luc Małgorzata, Szeląg-Sikora Anna, Niemiec Marcin, Kajrunajtys Danuta

Infrastructure and environment, 2019. - p. 307-312Działania artystyczne w przestrzeni publicznej a partycypacja społeczna

Murzyn-Kupisz Monika 

Przestrzeń alternatywna dla działań artystycznych : projekt artystyczno-naukowy przy Muzeum Żup Krakowskich "Pamięć morza", 2019. - S. 175-192Competitive solidarity and regional development : the case of Poland

Domański Bolesław 

Competitiveness and solidarity in the European Union : interdisciplinary perspectives, 2019. - p. 219-239Biblioteki a kapitał społeczny

Działek Jarosław 

Zarządzanie Biblioteką = Library Management, 2019. - S. 553-573

 

Park narodowy a planowanie przestrzenne w gminach : przykład Magurskiego Parku Narodowego

Fiedeń Łukasz, Listwan-Franczak Karolina 

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii = Contemporary problems and research directions in geography. T. 7, 2019. - S. 25-44

 

Company mission events i brokeage events jako narzędzia wsparcia międzynarodowej współpracy technologicznej

Gródek-Szostak Zofia, Luc Małgorzata 

Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, 2019. - S. 231-239

 

Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji i informacji turystycznej na przykładzie gmin województwa małopolskiego

Pawłowska-Legwand Aneta 

Prace Geograficzne, 2019 nr 158, s. 45-64

 

Teoria regionu ekonomicznego : refleksje na kanwie artykułu Kazimierza Dziewońskiego

Domański Bolesław, Gwosdz Krzysztof, Micek Grzegorz 

Przegląd Geograficzny, 2019 t. 91, Tradycja i współczesność geografii w Polsce nr Zeszyt specjalny, s. 21-27

 

Spatial and temporal variability of water resources in the Polish Tatra Mountains

Żelazny Mirosław, Pęksa Łukasz, Bojarczuk Anna, Siwek Joanna, Sajdak Monika, Siwek Janusz, Rajwa-Kuligiewicz Agnieszka, Pufelska Marta, Pociask-Karteczka Joanna 

Sustainable water resources managementin high mountains in the Baltic Sea Region, 2019. - p. 47-60

 

Environmental and anthropogenic factors affecting water chemistry in the Polish Tatra Mountains

Siwek Joanna, Żelazny Mirosław 

Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, 2019. - p. 41-46

 

Оценка и картирование экологических детерминантов развития агротуризма в Алматинской oбласти Казахстана

Plokhikh Roman V., Shaken Aiman Sh., Mika Mirosław 

География Жəне Геоэкология Мəселелерi = Geografiâ Žȁne Geoèkologiâ Mȁselelerì = Вопросы Географии и Геоэкологии = Voprosy Geografii i Geoèkologii = Issues of Geography and Geoecology, 2019 № 2, s. 32-44