Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybrane publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje 2018

International activity of the innovative enterprises : experience and recommendations

Gródek-Szostak Zofia, Kotulewicz-Wisińska Karolina, Luc Małgorzata 

Eastern European Journal of Regional Studies, 2018 vol. 4 no. 2, p. 18-30

 

Proces partycypacji społecznej w rewitalizacji na obszarach wiejskich : studium przypadku gminy Olkusz

Kulig Mateusz, Miśkowiec Magdalena, Ogórek Piotr

Studia Obszarów Wiejskich, 2018 t. 49, Społeczno-kulturowe, gospodarcze i przestrzenne wymiary procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce, s. 25-38

 

Konflikty wokół polskich obszarów chronionych w artykułach naukowych o międzynarodowym zasięgu : ilościowy systematyczny przegląd literatury

Rechciński Marcin, Grodzińska-Jurczak Małgorzata, Tusznio Joanna 

Przegląd Przyrodniczy, 2018 t. 29 nr 4, s. 50-72

 

Historical land use dataset of the Carpathian region (1819-1980)

Lieskovský Juraj, Kaim Dominik, Balázs Pál, Boltižiar Martin, Chmiel Mateusz, Grabska Ewa, Király Géza, Konkoly-Gyuró Éva, Kozak Jacek, Antalová Katarína, Kuchma Tetyana, Mackovčin Peter, Mojses Matej, Munteanu Catalina, Ostafin Krzysztof, Ostapowicz Katarzyna, Shandra Oleksandra, Stych Premysl, Radeloff Volker C.

Journal of Maps, 2018 vol. 14 no. 2, p. 644-651

 

Diversity and distribution of lichens in recently deglaciated areas of southeastern Spitsbergen

Maciejowski Wojciech, Osyczka Piotr, Smykla Jerzy, Ziaja Wiesław, Ostafin Krzysztof, Krzewicka Beata

Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2018 vol. 87, Polar terrestrial ecosystems : ecology, diversity, and biogeography no. 4

 

Sequestration of organic carbon in rendzinas : a review

Wasak Katarzyna, Drewnik Marek 

Soil Science Annual, 2018 vol. 69 no. 2, p. 75-87

 

Trajektorie rozwoju społeczno‑ekonomicznego w poprzemysłowym obszarze metropolitalnym

Gwosdz Krzysztof, Kwiatkowski Tomasz, Sobala-Gwosdz Agnieszka, Suchacka Małgorzata

Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 2018 t. 9, Metropolie jako przedmiot badań : zagraniczne doświadczenia, polskie oczekiwania nr 2, s. 120-137

 

Rendzina soils in the Tatra Mountains, central Europe : a review

Miechówka Anna, Drewnik Marek 

Soil Science Annual, 2018 vol. 69 no. 2, p. 88-100

 

Spatial changes of pilgrimage centers in pilgrimage studies : review and contribution to future research

Liro Justyna, Sołjan Izabela, Bilska-Wodecka Elżbieta 

International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 2018 vol. 6 no. 3, p. 5-17

 

Current state of knowledge and turning points in geomorphologic studies on the present-day evolution of the Tatra Mountains

Krzemień Kazimierz, Kłapyta Piotr 

Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 2018 vol. 51-52, p. 107-137

 

Zarys przyrodniczych i antropogenicznych uwarunkowań rozwoju systemów dolinnych i korytowych w Polsce

Andrzejewski Leon, Krzemień Kazimierz, Zwoliński Zbigniew

Landform Analysis, 2018 t. 37, s. 17-51

 

Regional scale mapping of grassland mowing frequency with Sentinel-2 time series

Kolecka Natalia, Ginzler Christian, Pazur Robert, Price Bronwyn, Verburg Peter H.

Remote Sensing, 2018 vol. 10 no. 8

 

Height of successional vegetation indicates moment of agricultural land abandonment

Kolecka Natalia 

Remote Sensing, 2018 vol. 10 no. 10

 

Skład chemiczny wód źródlanych w masywie Połoniny Wetlińskiej

Kisiel Marta, Bochnak Dawid, Jastrzębska Beata, Mostowik Karolina, Pufelska Marta, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz 

Roczniki Bieszczadzkie, 2018 t. 26, s. 205-222

 

Research history on the Tatra Mountains glaciations

Kłapyta Piotr, Zasadni Jerzy 

Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 2018 vol. 51-52, p. 43-85

 

Changing geographical patterns of automotive industry in Poland

Domański Bolesław, Gwosdz Krzysztof 

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2018 vol. 32, Research issues in Polish geography of industry no. 4, p. 193-204

 

Suburbanization and migration in Polish metropolitan areas during political transition

Gałka Jadwiga, Warych-Juras Anna 

Acta Geographica Slovenica, 2018 vol. 58 no. 2, p. 63-72

 

Attempt at summarising past studies on geographic proximity

Micek Grzegorz 

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2018 vol. 32, Research issues in Polish geography of industry no. 4, p. 227-239

 

A contribution to the knowledge of bryophytes in polar areas subjected to rapid deglaciation : a case study from southeastern Spitsbergen

Stebel Adam, Ochyra Ryszard, Konstantinova Nadezhda A., Ziaja Wiesław, Ostafin Krzysztof, Maciejowski Wojciech 

Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2018 vol. 87, Polar terrestrial ecosystems : ecology, diversity, and biogeography no. 4

 

A predictive model has identified tick-borne encephalitis high-risk areas in regions where no cases were reported previously, Poland, 1999-2012

Stefanoff Paweł, Rubikowska Barbara, Bratkowski Jakub, Ustrnul Zbigniew, Vanwambeke Sophie O., Rosinska Magdalena

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018 vol. 15 no. 4

 

Dostępność gmin transportem autobusowym

Rosik Piotr, Pomianowski Wojciech, Kołoś Arkadiusz, Guzik Robert, Goliszek Sławomir, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018 t. 21 nr 1, s. 54-64

 

Antropogeniczne przekształcenia rzeźby na obszarze dawnych wsi łemkowskich (na przykładzie Radocyny, Beskid Niski)

Gorczyca Elżbieta, Karcz Tymoteusz, Sobucki Mateusz, Augustyniak Anna, Babicka Zuzanna, Bryndza Maciej, Caputa Joanna, Jabłoński Karol, Kapka Mateusz, Łysak Sylwia, Mrósk Adrian, Szałapata Maciej, Śliwińska Sylwia, Wieczorek Alicja

Roczniki Bieszczadzkie, 2018 t. 26, s. 223-248

 

Zróżnicowanie dynamiki wzrostu gospodarczego polskich regionów w latach 1995-2015

Domański Bolesław 

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2018, Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej nr 183, s. 249-262

 

Long-term changes of the Wildland-Urban Interface in the Polish Carpathians

Kaim Dominik, Radeloff Volker C., Szwagrzyk Marcin, Dobosz Monika, Ostafin Krzysztof 

ISPRS International Journal of Geo-Information, 2018 vol. 7 no. 4

 

Physico-geographical mesoregions of Poland : verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data

Solon Jerzy, Borzyszkowski Jan, Bidłasik Małgorzata, Richling Andrzej, Badora Krzysztof, Balon Jarosław, Brzezińska-Wójcik Teresa, Chabudziński Łukasz, Dobrowolski Radosław, Grzegorczyk Izabela, Jodłowski Miłosz, Kistowski Mariusz, Kot Rafał, Krąż Paweł, Lechnio Jerzy, Macias Andrzej, Majchrowska Anna, Malinowska Ewa, Migoń Piotr, Myga-Piątek Urszula, Nita Jerzy, Papińska Elżbieta, Rodzik Jan, Strzyż Małgorzata, Terpiłowski Sławomir, Ziaja Wiesław 

Geographia Polonica, 2018 vol. 91 no. 2, p. 143-170

 

Impact of forecasted land use changes on flood risk in the Polish Carpathians

Szwagrzyk Marcin, Kaim Dominik, Price Bronwyn, Wypych Agnieszka, Grabska Ewa, Kozak Jacek 

Natural Hazards, 2018 vol. 94 no. 1, p. 227-240

 

Summer weather conditions in 2005 and 2016 on the western and eastern coasts of south Spitsbergen

Sulikowska Agnieszka, Wypych Agnieszka, Mitka Krzysztof, Maciejowski Wojciech, Ostafin Krzysztof, Ziaja Wiesław 

Polish Polar Research, 2018 vol. 39 no. 1, p. 127-144

 

Influence of geologic structure on the presence, discharge and physical and chemical properties of springs in the Muszynka catchment (Carpathian flysch)

Buczyński Sebastian, Rzonca Bartłomiej 

Episodes, 2018 vol. 41 no. 2, p. 89-96

 

Visitor profiling for cable car mountain destinations as a basis for protected area management : a case study of the summer season in the Tatra Mountains at Kasprowy Wierch (Poland) and Skalnaté Pleso (Slovakia)

Hibner Joanna, Taczanowska Karolina, Zięba Antoni, Brandenburg Christiane, Muhar Andreas, Balon Jarosław 

Eco.mont, 2018 vol. 10 no. 1, p. 24-35

 

Rola poakcesyjnych migracji zagranicznych w zmianach przestrzennych układów zaludnienia w Polsce w latach 2004-2012

Gałka Jadwiga 

Studia Miejskie, 2018 t. 29, s. 45-60

 

The relationships between soil chemical properties and vegetation succession in the aspect of changes of distance from the glacier forehead and time elapsed after glacier retreat in the Irenebreen foreland (NW Svalbard)

Wietrzyk-Pełka Paulina, Rola Kaja, Osyczka Piotr, Nicia Paweł, Szymański Wojciech, Węgrzyn Michał 

Plant and Soil, 2018 vol. 428 no. 1-2, p. 195-211

 

Natura 2000 sites in the Polish Carpathians vs local development : inevitable conflict?

Warchalska-Troll Agata 

Eco.mont, 2018 vol. 10 no. 2, p. 50-58

 

The development of low-emission public urban transport in Poland

Taczanowski Jakub, Kołoś Arkadiusz, Gwosdz Krzysztof, Domański Bolesław, Guzik Robert

Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 2018 no. 41, p. 79-92

 

Wykorzystanie metod identyfikacji skupień gospodarczych w krajowej polityce klastrowej

Kwiatkowski Tomasz 

Studia Regionalne i Lokalne, 2018 nr 1 (71), s. 106-119

 

Heat waves in lowland Germany and their circulation-related conditions

Tomczyk Arkadiusz M., Sulikowska Agnieszka 

Meteorology and Atmospheric Physics, 2018 vol. 130 no. 5, p. 499-515

 

Forest-cover increase does not trigger forest-fragmentation decrease : case study from the Polish Carpathians

Kozak Jacek, Ziółkowska Elżbieta, Vogt Peter, Dobosz Monika, Kaim Dominik, Kolecka Natalia, Ostafin Krzysztof 

Sustainability, 2018 vol. 10 no. 5

 

Atmospheric moisture content over Europe and the Northern Atlantic

Wypych Agnieszka, Bochenek Bogdan, Różycki Michał 

Atmosphere, 2018 vol. 9 no. 1

 

Analiza morfotektoniczna form rzeźby osuwiskowej na SW stokach góry Kornuty (Karpaty fliszowe, Beskid Niski)

Zatorski Michał 

Przegląd Geologiczny, 2018 t. 66 nr 2, s. 111-117

 

Uwarunkowania cyrkulacyjne temperatury powietrza w Warszawie w miesiącach o skrajnych wartościach wskaźnika NAO (1951-2015)

Kossowska-Cezak Urszula, Twardosz Józef 

Prace Geograficzne, 2018 nr 153, s. 69-87

 

Potencjał zasobności zbiorników wód podziemnych w Bieszczadach Wysokich

Mostowik Karolina, Kisiel Marta, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz 

Przegląd Geograficzny, 2018 t. 90 nr 1, s. 93-110

 

The symbolic dimension of the city : the presence of a dragon in the urban space of Krakow

Pietrzak Małgorzata, Angiel Marek

Urban Development Issues, 2018 vol. 57, p. 41-52

artykuł w czasopiśmie | artykuł

 

Ageing in place : residential satisfaction in Polish housing-estate communities

Gorczyca Katarzyna, Grabiński Tadeusz

Ageing & Society, 2018 vol. 38 no. 12, p. 2410-2434

 

Landscape sustainability in terms of landscape services in rural areas : exemplified with a case study area in Poland

Nowak-Olejnik Agnieszka, Grunewald Karsten

Ecological Indicators, 2018 vol. 94, Part 2, Landscape indicators : monitoring of biodiversity and ecosystem services at landscape level, p. 12-22

 

Groundwater capacity of a flysch-type aquifer feeding springs in the Outer Eastern Carpathians (Poland)

Płaczkowska Eliza, Siwek Janusz, Maciejczyk Karolina, Mostowik Karolina, Murawska Magdalena, Rzonca Bartłomiej 

Hydrology Research, 2018 vol. 49 no. 6, p. 1946-1959National culture as a driver of pro-environmental attitudes and behavioural intentions in tourism

Filimonau Viachaslau, Matute Jorge, Mika Mirosław, Faracik Robert 

Journal of Sustainable Tourism, 2018 vol. 26 no. 10, p. 1804-1825

 

Natural conditions of coarse bedload transport in headwater catchments (Western Tatras, Poland)

Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz 

Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, 2018 vol. 100 no. 4, p. 370-387L’impact des migrations sur l’accroissement démographique de la Pologne après son adhésion à l’Union européenne

Gałka Jadwiga 

Annales - Centre Scientifique de l'Académie Polonaise des Sciences à Paris, 2018 vol. 19, s. 233-253Water temperature fluctuation patterns in surface waters of the Tatra Mts., Poland

Żelazny Mirosław, Rajwa-Kuligiewicz Agnieszka, Bojarczuk Anna, Pęksa Łukasz

Journal of Hydrology, 2018 vol. 564, p. 824-835

 

Rates of anthropogenic transformation of soils in the Botanical Garden of Jagiellonian University in Kraków (Poland)

Musielok Łukasz, Drewnik Marek, Stolarczyk Mateusz, Gus Magdalena, Bartkowiak Sylwia, Kożyczkowski Krzysztof, Lasota Jakub, Motak Alicja, Szczechowska Karolina, Wątły Mikołaj

Catena, 2018 vol. 170, p. 272-282Off-the-beaten-track tourism : a new trend in the tourism development in historical European cities : case study of the city of Krakow, Poland

Matoga Łukasz, Pawłowska-Legwand Aneta 

Current Issues in Tourism, 2018 vol. 21 no. 14, p. 1644-1669

 

Hydrological and chemical water regime in the catchments of Bystra and Sucha Woda, in the Tatra National Park

Sajdak Monika, Siwek Joanna, Bojarczuk Anna, Żelazny Mirosław 

Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 2018 vol. 17 no. 3, p. 161-173

 

Toward a circular economy regional monitoring framework for European regions : conceptual approach

Avdiushchenko Anna 

Sustainability, 2018 vol. 10 no. 12

 

Wpływ budowy geologicznej i rzeźby na procesy kształtujące skład chemiczny wód w czasie wezbrania roztopowo-deszczowego w zlewni Bystrej w Tatrach Zachodnich

Sajdak Monika, Siwek Joanna, Żelazny Mirosław, Dojtrowska Izabela 

Landform Analysis, 2018 t. 37, s. 3-15Visitors’ diversified motivations and behavior : the case of the pilgrimage center in Krakow (Poland)

Liro Justyna, Sołjan Izabela, Bilska-Wodecka Elżbieta 

Journal of Tourism and Cultural Change, 2018 vol. 16 no. 4, p. 416-435

 

Temporal and spatial variability of surface-based inversions over Europe based on ERA-Interim reanalysis

Palarz Angelika, Celiński-Mysław Daniel, Ustrnul Zbigniew 

International Journal of Climatology, 2018 vol. 38 no. 1, p. 158-168

 

100-lecie urodzin Profesora Zdzisława Czeppego (1917-1991)

Ziaja Wiesław 

Biuletyn Polarny, 2018 nr 21-22, s. 7-16

 

The effect of anthropogenic and natural factors on the prevalence of physicochemical parameters of water and bacterial water quality indicators along the river Białka, southern Poland

Bojarczuk Anna, Jelonkiewicz Łukasz, Lenart-Boroń Anna

Environmental Science and Pollution Research, 2018 vol. 25, Pharmaceuticals and detergents in hospital and urban wastewater : characterisation and impacts no. 10, p. 10102-10114

 

Vertical structure of moisture content over Europe

Wypych Agnieszka, Bochenek Bogdan

Advances in Meteorology, 2018 vol. 2018

 

Sedymentacja mad wiślanych w Tyńcu

Szmańda Jacek B., Łokas Edyta, Wachniew Przemysław, Michno Anna, Kalicki Tomasz, Szwarczewski Piotr, Przegiętka Krzysztof, Radwanek-Bąk Barbara

Prace Geograficzne, 2018 nr 155, s. 157-172

 

Instrumenty wsparcia ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstw na przykładzie sieci Enterprise Europe Network 2013-2014

Gródek-Szostak Zofia, Luc Małgorzata 

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018 nr 359, s. 300-309

 

Dynamika ludnościowa miast Polski i Białorusi : studium porównawcze

Fakeyeva Liudmila, Gorczyca Katarzyna, Zborowski Andrzej 

Prace Geograficzne, 2018 nr 154, s. 71-92

 

Gospodarka nocna a oferta kulturowa miast

Pawlusiński Robert, Zmyślony Piotr

Turystyka Kulturowa, 2018, Turystyka kulturowa w badaniach interdyscyplinarnych nr 7, s. 7-22

 

Ewolucja krajobrazu okolic góry św. Wawrzyńca w Kałdusie, od okresu atlantyckiego do czasów współczesnych

Luc Małgorzata, Szmańda Jacek B.

Acta Geographica Lodziensia, 2018 nr 107, s. 39-51

 

Impact of deforestation on water chemistry in the western Tatras and Beskid Śląski Range in the Polish Carpathians

Kosmowska Amanda, Żelazny Mirosław, Małek Stanisław, Stańczyk Tomasz

Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 2018 vol. 17 no. 3, p. 89-99

 

The assessment of influence of soil erosion by water in the transformation of agricultural slopes of the Wiśnicz Foothills

Święchowicz Jolanta 

Landform Analysis, 2018 vol. 36, p. 85-95

 

Natural variability of major and trace elements in non-ornithogenic Gelisols at Edmonson Point, northern Victoria Land, Antarctica

Smykla Jerzy, Szarek-Gwiazda Ewa, Drewnik Marek, Knap Wiesław, Emslie Steven D.

Polish Polar Research, 2018 vol. 39 no. 1, p. 19-50Role of fog in urban heat island modification in Kraków, Poland

Bokwa Anita, Wypych Agnieszka, Hajto Monika 

Aerosol and Air Quality Research, 2018 vol. 18, Fog, fog collection and dew no. 1, p. 178-187

 

Kiedy i dlaczego w Tatrach dominowały lodowce

Zasadni Jerzy, Kłapyta Piotr, Świąder Andrzej 

Tatry, 2018 nr 62-63, s. 76-79

 

Short-term effects of hardened wood ash and nitrogen fertilisation in a Norway spruce forest on soil solution chemistry and humus chemistry studied with different extraction methods

Clarke Nicholas, Økland Tonje, Hanssen Kjersti Holt, Nordbakken Jørn-Frode, Wasak Katarzyna 

Scandinavian Journal of Forest Research, 2018 vol. 33 no. 1, p. 32-39Związek usłonecznienia i temperatury powietrza na podstawie wieloletniej serii klimatologicznej w Krakowie (1884-2016)

Matuszko Dorota, Piotrowicz Katarzyna 

Przegląd Geofizyczny, 2018 t. 63 nr 1-2, s. 305-319Impact of natural and anthropogenic factors on fog frequency and variability in Kraków, Poland in the years 1966-2015

Bokwa Anita, Wypych Agnieszka, Hajto Monika 

Aerosol and Air Quality Research, 2018 vol. 18, Fog, fog collection and dew no. 1, p. 165-177

 

Intra-annual groundwater levels and water temperature patterns in raised bogs affected by human impact in mountain areas in Poland

Drewnik Marek, Rajwa-Kuligiewicz Agnieszka, Stolarczyk Mateusz, Kucharzyk Stanisław, Żelazny Mirosław 

Science of the Total Environment, 2018 vol. 624, p. 991-1003Ostatnie zlodowacenie

Kłapyta Piotr, Zasadni Jerzy, Świąder Andrzej 

Tatry, 2018 nr 62-63, s. 86-91

 

Wyciosane lodem

Zasadni Jerzy, Kłapyta Piotr, Świąder Andrzej 

Tatry, 2018 nr 62-63, s. 80-85

 

Zasoby wód płynących Polski : uwarunkowania, wykorzystanie, zmiany. Zasoby wód płynących Polski : uwarunkowania, wykorzystanie, zmiany = Flow water resources of Poland : conditionalities, exploitation, changes

Gutry-Korycka Małgorzata

Gospodarka Wodna, 2018 t. 78 nr 8 (836), s. 257

 

Formation of NH_{4}-illite-like phase at the expense of dioctahedral vermiculite in soil and diagenetic environments : an experimental approach

Skiba Michał, Skiba Stefan, Derkowski Arkadiusz, Maj-Szeliga Katarzyna, Dziubińska Beata 

Clays and Clay Minerals, 2018 vol. 66 no. 1, p. 74-85

 

Urban climate in Central European cities and global climate change

Bokwa Anita, Dobrovolný P., Gál T., Geletič J., Gulyás Á., Hajto Monika, Holec J., Hollósi B., Kielar R., Lehnert M., Skarbit N., Šťastný P., Švec M., Unger J., Walawender Jakub, Žuvela-Aloise M.

Acta Climatologica, 2018 vol. 51-52, p. 7-35Tajemnica pewnego grobu

Pociask-Karteczka Joanna 

Tatry, 2018 nr 65, s. 156-161Effect of the construction of ski runs on changes in relief in a mountain catchment (Inner Carpathians, Southern Poland)

Fidelus-Orzechowska Joanna, Wrońska-Wałach Dominika, Cebulski Jarosław, Żelazny Mirosław 

Science of the Total Environment, 2018 vol. 630, p. 1298-1308Opady i odpływ w małych zlewniach w Tatrach Wysokich w zlewisku Morza Bałtyckiego

Pociask-Karteczka Joanna, Holko Ladislav, Górnik Marek, Bičárová Svetlana

Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, 2018, Hydrologia w inżynierii i ochronie środowiska : III Krajowy Kongres Hydrologiczny nr 41, s. 135-151

 

Możliwości i dylematy rozwoju miejskiego transportu szynowego w Polsce

Kołoś Arkadiusz, Taczanowski Jakub 

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018 t. 21 nr 3, s. 31-44

 

Der Einfluss der EU-Osterweiterung auf die internationalen Eisenbahnverbindungen in Mitteleuropa : die Beispiele Polen, Tschechien und Slowakei

Taczanowski Jakub 

Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft = Annals of the Austrian Geographical Society, 2018 Bd. 160, s. 197-224Płynie Wisła płynie…

Pociask-Karteczka Joanna 

Ziemia, 2018 t. 2018, s. 95-144Polens ländlicher Raum : Strukturen und kleinbäuerliche Landwirtschaft unter Anpassungsdruck

Schneider Christian, Nowak-Olejnik Agnieszka, Heinrich Jürgen

Geographische Rundschau, 2018, Polen Nr. 9, s. 36-41Trends in the frost-free season with parallel circulation and air mass statistics in Poland

Bielec-Bąkowska Zuzanna, Piotrowicz Katarzyna, Krępa-Adolf Ewa

Időjárás, 2018 vol. 122 no. 4, p. 375-392

 

The rise and fall of Interregio : extensive open-access passenger rail competition in Poland

Król Marcin, Taczanowski Jakub, Kołoś Arkadiusz 

Research in Transportation Economics, 2018 vol. 72, Long-distance passenger transport market, p. 37-48

 

Zróżnicowanie przestrzenne sieci tramwajowej konurbacji katowickiej na tle zagospodarowania przestrzennego

Mazur Krzysztof 

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018 t. 21 nr 2, s. 17-32

 Public participation in local regeneration programmes in Poland : case study of Olkusz

Miśkowiec Magdalena, Gorczyca Katarzyna 

International Journal of E-Planning Research, 2018 vol. 7 no. 4, p. 44-60

 

Integrated peripheral markets in the auto industries of Europe and North America

Brincks Corey, Domański Bolesław, Klier Thomas, Rubenstein James M.

International Journal of Automotive Technology and Management, 2018 vol. 18 no. 1, p. 1-28

 

Tariffs and trees : the effects of the Austro-Hungarian customs union on specialization and land-use change

Alix-Garcia Jennifer, Walker Sarah, Radeloff Volker, Kozak Jacek 

The Journal of Economic History, 2018 vol. 78 no. 4, p. 1142-1178

 

Zlodowacenia tatrzańskie

Kłapyta Piotr, Zasadni Jerzy, Świąder Andrzej 

Tatry, 2018 nr 62-63, s. 72-75

 

Can low-magnitude earthquakes act as a triggering factor for landslide activity? : examples from the Western Carpathian Mts, Poland

Wistuba Małgorzata, Malik Ireneusz, Krzemień Kazimierz, Gorczyca Elżbieta, Sobucki Mateusz , Wrońska-Wałach Dominika, Gawior Daniel

Catena, 2018 vol. 171, p. 359-375

 

Museumsbahnen in Polen

Taczanowski Jakub 

Würzburger Geographische Manuskripte, 2018 Bd. 86, s. 59-67

 

Public attitudes to biofuel use in aviation : evidence from an emerging tourist market

Filimonau Viachaslau, Mika Mirosław, Pawlusiński Robert 

Journal of Cleaner Production, 2018 vol. 172, p. 3102-311025 lat Komisji Geografii Komunikacji PTG : 1993-2018 : powstanie, działalność i trudności

Kołoś Arkadiusz, Połom Marcin

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018 t. 21 nr 1, s. 80-87

 

Subsurface erosion by soil piping : significance and research needs

Bernatek-Jakiel Anita, Poesen Jean

Earth-Science Reviews, 2018 vol. 185, p. 1107-1128

 

Geochemical and biotic factors influencing the diversity and distribution of soil microfauna across ice-free coastal habitats in Victoria Land, Antarctica

Smykla Jerzy, Porazińska Dorota L., Iakovenko Nataliia S., Devetter Miloslav, Drewnik Marek, Yii Siang Hii, Emslie Steven D.

Soil Biology & Biochemistry, 2018 vol. 116, p. 265-276Challenges for the conservation of semi-natural grasslands in mountainous national parks : case studies from the Polish Carpathians

Tokarczyk Natalia

Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2018 vol. 13 no. 1, p. 187-198Sediment transport by uprooting in the forested part of the Tatra Mountains, southern Poland

Strzyżowski Dariusz, Fidelus-Orzechowska Joanna, Żelazny Mirosław 

Catena, 2018 vol. 160, p. 329-338A new take on an old structure? : creative and slow tourism in Krakow (Poland)

Pawlusiński Robert, Kubal-Czerwińska Magdalena 

Journal of Tourism and Cultural Change, 2018 vol. 16 no. 3, p. 265-285

 

Impact of piping on gully development in mid-altitude mountains under a temperate climate : a dendrogeomorphological approach

Bernatek-Jakiel Anita, Wrońska-Wałach Dominika 

Catena, 2018 vol. 165, p. 320-332Can beaver impact promote river renaturalization? : the example of the Raba River, southern Poland

Gorczyca Elżbieta, Krzemień Kazimierz, Sobucki Mateusz, Jarzyna Krzysztof

Science of the Total Environment, 2018 vol. 615, p. 1048-1060Beyond clusters? : field configuration and regional platforming : the Aviation Valley initiative in the Polish Podkarpackie region

Suwala Lech, Micek Grzegorz 

Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2018 vol. 11 no. 2, p. 353-372Long-term variability of the cloud amount and cloud genera and their relationship with circulation (Kraków, Poland)

Matuszko Dorota, Węglarczyk Stanisław

International Journal of Climatology, 2018 vol. 38 no. S1, p. e1205-e1220

 

Analysis of sediment from steps in a small catchment in the Polish Carpathians in relation to the transition zone between the hillslope and fluvial system

Słowik-Opoka Ewa, Wrońska-Wałach Dominika, Michno Anna 

Catena, 2018 vol. 165, p. 237-250The determinants of more responsible restaurant food choice in Poland

Filimonau Viachaslau, Matute Jorge, Durydiwka Małgorzata, Faracik Robert, Mika Mirosław, Zajadacz Alina

Journal of Sustainable Tourism, 2018 vol. 26 no. 8, p. 1398-1416Andesite weathering and soil formation in a moderately humid climate : a case study from the Western Carpathians (southern Poland)

Szymański Wojciech, Szkaradek Małgorzata

Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2018 vol. 13 no. 1, p. 93-105

 

The geomorphic activity of forest roads and its dependencies in the Tatra Mountains

Fidelus-Orzechowska Joanna, Strzyżowski Dariusz, Żelazny Mirosław 

Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, 2018 vol. 100 no. 1, p. 59-74

 

Nowe spojrzenie na ochronę przyrody

Bernatek-Jakiel Anita, Jakiel Michał 

Biznes i Etos, 2018 nr 2, s. 22-25Extreme precipitation events in the Polish Carpathians and their synoptic determinants

Wypych Agnieszka, Ustrnul Zbigniew, Czekierda Danuta, Palarz Angelika, Sulikowska Agnieszka 

Időjárás, 2018 vol. 122 no. 2, p. 145-158The influence of abiotic factors on the growth of two vascular plant species (Saxifraga oppositifolia and Salix polaris) in the High Arctic

Opała-Owczarek Magdalena, Pirożnikow Ewa, Owczarek Piotr, Szymański Wojciech, Luks Bartłomiej, Kępski Daniel, Szymanowski Mariusz, Wojtuń Bronisław, Migała Krzysztof

Catena, 2018 vol. 163, p. 219-232Long-term variability of air temperature and precipitation conditions in the Polish Carpathians

Wypych Agnieszka, Ustrnul Zbigniew, Schmatz Dirk R.

Journal of Mountain Science, 2018 vol. 15 no. 2, p. 237-253Channel heads in mountain catchments subject to human impact : the Skrzyczne range in Southern Poland

Wrońska-Wałach Dominika, Żelazny Mirosław, Małek Stanisław, Krakowian Katarzyna, Dąbek Natalia

Geomorphology, 2018 vol. 308, p. 190-203Aktywność podmiotów lokalnych w procesie odnowy wsi w województwie małopolskim

Mucha Agnieszka, Świgost-Kapocsi Agnieszka, Sykała Łukasz 

Studia Obszarów Wiejskich, 2018 t. 52, s. 77-93

 

Aglomeracja a park narodowy : trudna relacja w warunkach afrykańskich : przypadek Nairobi i Parku Narodowego Nairobi

Adamus Justyna, Kępski Tomasz, Mika Mirosław 

Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 2018 nr 3 (31), s. 23-30

 

Sharing economy w przestrzeni polskich metropolii i miast turystycznych na przykładzie Airbnb

Kowalczyk-Anioł Joanna, Pawlusiński Robert

Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 2018 nr 3 (31), s. 15-22