Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktywność naukowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda za pracę magisterską dla naszego absolwenta!

Pan mgr Grzegorz Sikora otrzymał drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie pt. "Korzenie i skrzydła" zorganizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Tytuł pracy: Dziedzictwo kulturowe Gminy Kozy jako potencjalny zasób w rozwoju lokalnym

Promotorką pracy była dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ

https://nikidw.edu.pl/2022/04/06/uroczystosc-rozdania-nagrod-w-konkursie-korzenie-i-skrzydla/
https://www.facebook.com/NarodowyInstytutKulturyiDziedzictwaWsi/posts/697699591660946

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"MINIATURA" dla dr Joanny Siwek

Nasza badaczka dr Joanna Siwek otrzymała grant Narodowego centrum Nauki w konkursie MINIATURA!
Dofinansowanie dostał projekt „Rola osuwisk w kształtowaniu odpływu rzecznego z małych zlewni karpackich”

 

Serdecznie gratulujemy!


Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura5

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty Narodowego Centrum Nauki dla naszych naukowców!

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS na projekty badawcze, skierowanego do wszystkich badaczy oraz PRELUDIUM na projekty realizowane przez badaczy, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Na listach rankingowych znalazły się nasze badaczki

 

dr Agnieszka Nowak-Olejnik

Temat: Czynniki wpływające na kulturowe usługi ekosystemowe obszarów zielonych 

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/opus_wyniki_lista.pdf

 

mgr Żaneta Nguyen Huu

Temat: Zmienność zachmurzenia wysokiego w świetle zmian klimatu oraz czynników antropogenicznych - OCTANT

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/preludium_wyniki_lista.pdf

 

Serdecznie Gratulujemy!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania FGI w ramach projektu badawczego pt. „Czynniki i trajektorie awansu polskiego przemysłu w globalnych sieciach produkcyjnych”, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs Opus 14)

Dotyczy: zamówienia na usługę badawczą polegającej na organizacji i przeprowadzeniu 4 badań fokusowych w formie online, w ramach projektu badawczego pt. „Czynniki i trajektorie awansu polskiego przemysłu w globalnych sieciach produkcyjnych”, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 14).
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 31 marca 2021r. do godz. 15:00 wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta, którą oceniono w oparciu o kryteria określone w treści zaproszenia do złożenia oferty.


Wybrano ofertę Wykonawcy: Public Profits Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-770) przy ul. Paderewskiego 8. Ofertę uznano za najkorzystniejszą z uwagi na niską cenę oraz duże doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu badań tego typu.


Prof. dr hab. Bolesław Domański – Kierownik projektu
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Building excellence in research of human-environmental systems with geospatial and Earth observation technologies (HES-GEO)

Dnia 28.01.2021 w ramach zebrania naukowego w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej (IGiGP) UJ przedstawione zostały główne założenia międzynarodowego projektu naukowego "Building excellence in research of human-environmental systems with geospatial and Earth observation technologies (HES-GEO)". Trzyletni projekt realizowany w IGiGP jest finansowany w ramach programu TWINNING H2020-WIDESPREAD-2020-5.

 

Więcej informacji: https://hes.geo.uj.edu.pl/outreach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Emerging Scholar Awards for 2020 International Conference on Tourism & Leisure Studies przyznana dr Justynie Liro

Nagrodę tę przyznaje Tourism & Leisure Studies Research Network, zespół badawczy łączący uniwersytety z całego świata z siedzibą na University of Illinois w Stanach Zjednoczonych. Nagroda jest przyznawana tylko 7 osobom i obejmuje wystąpienie konferencyjne oraz przewodnictwo jednej z sesji tematycznych, a także udział w pracach rady naukowej i komitetu organizacyjnego. Po zakończeniu konferencji dołąnczene do zespołu badawczego Tourism & Leisure Studies Research Network.

Konferencja odbędzie się w 18-19 czerwca w Dubrowniku.

Więcej informacji: https://bit.ly/2t6p54x

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ponad 390 milionów złotych dla naukowców na projekty badawcze od NCN!

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 17 na projekty badawcze, skierowanego do wszystkich badaczy oraz PRELUDIUM 17 na projekty realizowane przez badaczy, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Na listach rankingowych znalazło się ponad pół tysiąca projektów o wartości niemal 390,3 mln zł.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 

Mgr Magdalena Miśkowiec i mgr Tomasz Kwiatkowski z grantem NCN!

Nasi doktorantci otrzymali granty na projekty:

mgr Magdalena Miśkowiec
Mechanizmy partycypacyjne oraz postawy społeczne wobec rewitalizacji przestrzeni półpublicznych na przykładzie podwórek miejskich w Polskich miastach.

mgr Tomasz Kwiatkowski
Kapitał społeczny i wyposażenie instytucjonalne jako czynniki sukcesu polityk klastrowych na poziomie regionalnym


Więcej informacji znajdziesz TUTAJ (PRELUDIUM -> HS4)

 

Dr Anita Bernatek-Jakiel w gronie laureatów konkursu!

211 wybitnych młodych naukowców, w tym 29 doktorantów, otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To o 30 więcej niż w roku ubiegłym! Najwięcej, bo aż 23 stypendystów wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 17 ‒ z Uniwersytetu Warszawskiego, a 10 z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów MNISW przeznaczyło ponad 40 mln zł.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Taki mamy klimat … Meteorologia i klimatologia dla każdego!

13.10.2020
Popularyzacja osiągnięć naukowych z zakresu meteorologii i klimatologii (MiK)
więcej o Taki mamy klimat … Meteorologia i klimatologia dla każdego!

Konkurs - Priorytetowy Obszar Badawczy Anthropocene

30.06.2020
Konkurs dla studentów i doktorantów.
więcej o Konkurs - Priorytetowy Obszar Badawczy Anthropocene

Publikacja naszych Geomorfologów na liście Bookauthority

16.12.2019
Changes of Mountain River Channels and their Environmental Effects - tak brzmi dzieło zespołu, w którym znaleźli się między innymi nasi geomorfolodzy. Publikacja ta zyskało znalazła się w rankingu prowadzonym przez Bookauthority, w którym zajęła 31. miejsce
więcej o Publikacja naszych Geomorfologów na liście Bookauthority

aktywnosc-naukowa

22.11.2019
więcej o aktywnosc-naukowa
targi

Tragi Pracy

22.11.2019
5 grudnia w Auditorium Maximum UJ!
więcej o Tragi Pracy