Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie Dyrektora ds. Studenckich dr Piotra Trzepacza

Zajęcia - Pandemia - Sesja

Szanowni Państwo,

W nazwiązaniu do Listu JM Rektora do Wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (wklejam poniżej) i po konsultacjach z Panem Dziekanem prof. Markiem Drewnikiem przekazuję informację o trybie zajęć w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ do końca semestru oraz o trybie egzaminów i zaliczeń w czasie sesji egzaminacyjnej:


(1) Zajęcia dydaktyczne w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ do końca semestru, czyli do 28.01.2021 realizowane są w trybie stacjonarnym. Wyjątki będące odpowiedzią np. na stan zdrowia prowadzących czy potrzebę izolacji pozostają w mocy. 


(2) Tryb egzaminu w czasie najbliższej sesji egzaminacyjnej ustala prowadzący/a egzamin w porozumieniu ze studentami i studentkami. To oznacza, że można dokonać wyboru czy egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym czy zdalnym. Nie może dowolnie ulegać zmianie metoda weryfikacji efektów uczenia. Tzn. – jeśli wg sylabusa kurs kończy egzamin testowym to bez względu na wybrany tryb jego przeprowadzenia (stacjonarny lub zdalny) wciąż musi to być egzamin testowy. Nie można wprowadzić zastępczej formy – np. przygotowania jakiegoś opracowania itp.

Życzę wszystkim Państwu zdrowia i bardzo dobrych wyników egzaminów i zaliczeń!!!

Z poważaniem
dr Piotr Trzepacz
Człowiek, nie ideologia

 

List JM Rektora UJ Prof. Jacka Popiela do społeczności akademickiej