Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w Szkole Doktorskiej

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (SDNS) jest skierowana zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak również tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową.

Szkoła ma tryb stacjonarny, a zajęcia trwają 4 lata. Doktorant współpracuje z promotorem od początku studiów na zasadzie relacji Mistrz-Uczeń. Doktoranci oprócz udziału w zajęciach ustalonych w planie studiów mają obowiązek prowadzenia pracy naukowej oraz przeprowadzenia w Uczelni zajęć dydaktycznych w wymiarze zgodnym z Programem Doktorskim.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron