Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii IGiGP UJ "Ogród Botaniczny" w Krakowie

Stacja została założona w 1792 r. przez Jana Śniadeckiego w obrębie Obserwatorium Astronomicznego należącego wówczas do Kolegium Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. J. Śniadecki rozpoczął obserwacje meteorologiczne 1 maja 1792 roku. Od sierpnia 1825 roku stacja działa bez żadnych przerw i zakłóceń do dnia dzisiejszego. Z biegiem czasu zakres obserwacji poszerzał się, ale główne miejsce pomiarów, tj. żaluzjowa klatka z psychrometrami i termometrami ekstremalnymi pozostała przy północnym oknie (12 m nad poziomem gruntu) drugiego piętra budynku. To miejsce nosi obecnie nazwę "stacji historycznej". W styczniu 1958 r., w północno-wschodniej części Ogrodu Botanicznego UJ założono ogródek meteorologiczny, w którym do dziś prowadzone są obserwacje meteorologiczne.

W roku 1976 stacja wraz z bogatym archiwum została przekazana przez Obserwatorium Astronomiczne Zakładowi Klimatologii IG UJ, pod kierownictwem prof. M. Hessa. Stacje w Ogrodzie rozbudowano, powiększono zakres obserwacji o badania aktynometryczne przy użyciu specjalnego zestawu instrumentów do pomiaru promieniowania i bilansu cieplnego, pomiary temperatury gleby i inne.

Ogródek meteorologiczny Stacja należy do sieci posterunków klimatologicznych IMGW, jest jednocześnie placówką naukowo-badawczą i dydaktyczną, głównie dla studentów UJ. W roku 1994 założono działające równolegle z tradycyjnymi instrumentami - czujniki elektroniczne automatycznej stacji pomiarowej. Dzięki istnieniu stacji "Ogród Botaniczny" Zakład Klimatologii IG dysponuje wynikami długoletnich pomiarów meteorologicznych. Obecnie prowadzone są tu 2 serie pomiarów: od 1792 r. - seria historyczna (kolegium Śniadeckiego) oraz od 1958 r. - seria z ogrodu Botanicznego.

Głównymi tematami badawczymi Instytutu Geografii, w których wykorzystuje się dane ze stacji są:

1. ekstremalne zjawiska klimatyczne w dorzeczu górnej Wisły w aspekcie bioklimatycznym

2. parowanie terenowe i ewapotranspiracja potencjalna oraz parowanie w dorzeczu górnej Wisły

3. współczesna zmienność klimatu Krakowa na tle Europy Środkowej

4. bilans radiacyjny obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych na przykładzie aglomeracji krakowskiej

5. antropogeniczne oddziaływanie na niektóre elementy klimatu lokalnego obszarów zurbanizowanych (na przykładzie Krakowa).

Na podstawie danych ze stacji powstała jedna praca habilitacyjna, dwie prace doktorskie oraz około 100 prac magisterskich. Dane ze stacji wykorzystywane są w międzynarodowych programach badawczych.

Adres:
Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii IGiGP UJ
"Ogród Botaniczny" w Krakowie
31-501 Kraków, ul. Kopernika 27
tel.: +48/12/421-32-62

Opiekun naukowy: dr hab. Katarzyna Piotrowicz

Opracowano na podstawie:
Zygmunt Górka, Joanna Pociask-Karteczka, Anna Wilk, 1999, Dzieje Katedry i Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1949-1999), [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim. t 1.Kraków