Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Arkadiusz Kołoś Laureatem Laudacji Studenckich 2024

Podczas uroczystej gali 10 czerwca 2024 r. dr Arkadiusz Kołoś odebrał z rąk przedstawicieli Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego nagrodę – Laudację Studencką w Kategorii Mentor Studenta.

 

Wręczanie nagród "Laudacji Studenckich" zrodziło się z potrzeby wyrażenia wdzięczności osobom, których pomoc i troska umożliwią studiującym w Uniwersytecie Jagiellońskim osobom realizację ich projektów oraz przyczyniają się do inicjowania i upowszechniania prostudenckich rozwiązań w zakresie dydaktyki akademickiej.

Ważnym i niezmiennym aspektem jest fakt, że to sami studenci nominują kandydatów do nagród, jak również wybierają ich w głosowaniu.

Laudacja w kategorii Mentor Studenta przyznawana jest dydaktykowi lub dydaktyczce akademickiej za wyjątkową troskę o dobro studentów oraz żywe zainteresowanie ich wszechstronnym rozwojem – zarówno intelektualnym jak i społecznym. Są to osoby motywujące oraz inspirujące studiujących w naszej Alma Mater.

Dr Arkadiusz Kołoś został nominowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów Wydziału Geografii i Geologii UJ. W głosowaniu, w którym mogli brać udział wszyscy studenci Wydziału zdobył największą liczbę głosów.

Wręczając nagrodę, studenci w Laudacji wskazali, że dr Arkadiusz Kołoś jest niezwykłym przykładem oddanego i zaangażowanego dydaktyka, będącego wzorem do naśladowania jako mentor studenta. Prowadzone przez niego zajęcia często opierają się na żywej dyskusji ze studentami, co daje swobodną przestrzeń do wyrażania swoich przemyśleń oraz uczy krytycznego myślenia i poszerzania zainteresowań badawczych. Jego rola nie kończy się jednak na prowadzeniu zajęć. Studenci zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc w uporządkowaniu zdobytej wiedzy, poradę merytoryczną, czy polecenie ciekawych źródeł dla chcących poszerzać swoją wiedzę. Każdy student, który znajdzie się w potrzebie lub boryka się z problemem nie pozostanie sam z rozterką i bez obaw może poprosić o pomoc. Z pewnością otrzyma wsparcie od dr. Arkadiusza Kołosia.

Kończąc Laudację studenci wskazali, że dr Arkadiusz Kołoś zawsze stara się zaciekawić przedmiotem badań, jest gotowy do pomocy studentem,  przy zachowaniu dobrej i godnej pochwały relacji wykładowca – student, przez co bez wątpienia zasługuje na wyróżnienie w kategorii Mentor Studenta.