Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej prowadzi działalność promującą honorowe krwiodawstwo. Klub powstał 9 grudnia 2020 r. i zrzesza studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów Instytutu.

 

Najważniejsze cele działalności Klubu:

1. Uczestnictwo w działaniach na rzecz samowystarczalności Polski w krew i jej składniki.

2. Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa jako bezinteresownego daru.

3. Organizowanie honorowego krwiodawstwa w Instytucie

 

Do Klubu może dołączyć każdy członek wspólnoty Instytutu, będący honorowym dawcą krwi, a także osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą oddawać krwi, lecz aktywnie uczestniczą w pracach Klubu.

 

Zachęcamy do dołączenia do Klubu! Jak to zrobić?
1. Wypełnić i podpisać deklarację członkowską, a następnie przesłać jej skan/zdjęcie na adres mailowy prezesa Klubu.

2. Opłacić składkę członkowską za 2022 r. w kwocie 8 zł (studenci) lub 25 zł (doktoranci, pracownicy, absolwenci) na konto:


Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, Bank Millenium 74 1160 2202 0000 0002 4988 8641. Tytuł przelewu: składka członkowska _ imię i nazwisko _ Klub HDK PCK przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

 

Deklaracja członkowska

 

Zarząd Klubu na kadencję 2020–2024:

mgr Łukasz Fiedeń – prezes, kontakt: lukasz.fieden@uj.edu.pl

mgr Grzegorz Smułek – wiceprezes, kontakt: grzegorz.smulek@uj.edu.pl

mgr Alicja Marciniak-Nowak – sekretarz, kontakt: alicja.marciniak-nowak@uj.edu.pl

 

Jak zostać krwiodawcą: http://www.krwiodawstwo.pl/26/jak-zostac-krwiodawca

Gdzie można oddać krew: https://krwiodawcy.org/gdzie-mozna-oddac-krew