Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Turystyka – Człowiek, Czas i Przestrzeń

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne

Głównym celem wydarzenia jest prezentacja aktualnych wyników badań dotyczących rozwoju turystyki w Polsce i na świecie, jego dynamiki oraz uwarunkowań, a także wymiana poglądów na temat kierunków kształtowania się zjawisk turystycznych w przyszłości.

W 2021 r. minęła 10. rocznica śmierci Pani Profesor Jadwigi Warszyńskiej, współtwórczyni polskiej szkoły geografii turyzmu. Mamy wielkie pragnienie, aby przypomnieć społeczności akademickiej osobę Pani Profesor oraz wkład Jej dorobku naukowego w rozwój geograficznych badań nad turystyką.

 

Miejsce konferencji

Sesje plenarne konferencji odbędą się w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Gołębia 24), natomiast sesje tematyczne i posterowe w siedzibie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Gronostajowa 7).

Forma konferencji

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej.

W ramach konferencji są przewidziane wystąpienia w sesjach plenarnych, tematycznych oraz prezentacje posterowe.

Możliwość publikacji

Organizatorzy umożliwiają Uczestnikom złożenie do publikacji tekstów wystąpień w formie artykułów lub notatek naukowych w czasopismach: „Prace Geograficzne” (70 pkt.) oraz „Prace i Studia Geograficzne” (70 pkt.). Teksty będą kwalifikowane do opublikowania zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami wydawniczymi w tych czasopismach.

 

Koszt udziału

Organizatorzy proponują Uczestnikom trzy warianty kosztów udziału w konferencji:

A) Podstawowy koszt uczestnictwa – 650 zł (obejmuje: udział w sesjach konferencyjnych, materiały konferencyjne, posiłki obiadowe oraz poczęstunki w przerwach kawowych);

B) Rozszerzony koszt uczestnictwa z udziałem w uroczystej kolacji pierwszego dnia – 800 zł;

C) Minimalny koszt uczestnictwa – 350 zł (obejmuje: wyłącznie udział w sesjach konferencyjnych z możliwością wygłoszenia referatu).

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin konferencji