Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Regionalne ćwiczenia terenowe

Wybrane zagadnienia:

 1. Typy środowisk i regiony fizycznogeograficzne w południkowym przekroju Polski.
 2. Obszary staro-i młodoglacjalne.
 3. Zróżnicowanie i geneza wybrzeży Bałtyku.
 4. Wpływ zmian klimatu czwartorzędu na przemiany środowiska geograficznego.
 5. Osadnictwo starych kultur. Rozwój i funkcje obszarów metropolitalnych.
 6. Staromiejskie układy osadnicze.
 7. Towarowa gospodarka rolna.
 8. Stare i nowe struktury przemysłowe.Zagospodarowanie turystyczne.


Trasa: Częstochowa - Bełchatów - Łódź - Toruń - Gdańsk - Gdynia - Żuławy - Łeba - Hel - Kościerzyna-Biskupin - Gniezno

Wybrane zagadnienia:

 1. Główne jednostki tektoniczne regionu oraz ich zróżnicowanie litologiczne.
 2. Charakterystyka rzeźby regionu, wybrane zagadnienia paleogeograficzne.
 3. Zróżnicowanie klimatyczne i hydrologiczne regionu.
 4. Wybrane formy ochrony przyrody, atrakcyjność i zagospodarowanie turystyczne regionu.
 5. Przekształcenia ilościowe i jakościowe środowiska przyrodniczego w wyniku działalności gospodarczej człowieka.
 6. Wydobycie i przetwórstwo surowców mineralnych.
 7. Pozostałości starożytnego hutnictwa i górnictwa.
 8. Powstanie i rozwój dużych okręgów przemysłowych (COP, SOP).
 9. Specjalizacja przemysłowa regionów: hutnictwo, przemysł zbrojeniowy, siarkowy, lotniczy.
 10. Rozwój i przemiany sieci miejskiej.
 11. Rozwój gospodarczy terenów wiejskich: przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa, regionalna specjalizacja produkcji rolnej.
 12. Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze.
 13. Rozwój regionów w ujęciu historyczno-kulturowym.

Trasa: Jędrzejów - Kielce - Małogoszcz - krasnobród - Starachowice - Zwierzyniec - Zamość - Sandomierz

Wybrane zagadnienia:
 1. Historia polityczna i ludnościowa Śląska.
 2. Podziały regionalne Śląska.
 3. Zmiany przynależności terytorialnej Śląska.
 4. Specyfika Śląska jako obszaru pogranicza.
 5. Współczesne problemy rozwoju miast sudeckich.
 6. Kryzys małych miast sudeckich w okresie PRL.
 7. Przyczyny i skala bezrobocia strukturalnego.
 8. Ośrodki depresji i sukcesu gospodarczego.
 9. Uzdrowiska w Sudetach wody mineralne Sudetów, ich geneza i zróżnicowanie.
 10. Rozwój rzeźby Sudetów w górnej kredzie i trzeciorzędzie.
 11. Charakterystyczne cechy sieci rzecznej Sudetów.
 12. Zlodowacenie górskie w Sudetach.

Trasa: Kłodzko - Lądek Zdrój - Góry Stołowe - Wałbrzych - Karkonosze - Jelenia Góra - Góry Kaczawskie

Wybrane zagadnienia:

 1. Środowisko geograficzne młodych gór fałdowych.
 2. Wpływ budowy geologicznej na wykształcenie rzeźby.
 3. Regionalne zróżnicowanie elementów środowiska geograficznego -poziome i pionowe.
 4. Antropopresja.
 5. Zmiany użytkowania ziemi w górach.
 6. Parki narodowe.
 7. Etapy zasiedlania Karpat.
 8. Geneza i ewolucja osadnictwa.
 9. Przemysł: struktura i lokalizacja.
 10. Turystyka i lecznictwo uzdrowiskowe.
 11. Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze.

Trasa: Pogórze Karpackie - Beskidy Zachodnie - Podhale -Tatry Polskie i Słowackie - Podtatrze Słowackie - Zachodnie Karpaty Centralne i Wewnętrzne - Karpaty Wschodnie

Web Content Display Web Content Display

Ćwiczenia terenowe przedmiotowe i specjalizacyjne

Web Content Display Web Content Display

Przedmiotowe ćwiczenia terenowe