Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Zbiory kartograficzne

Komputerowy Katalog Map, w którym skatalogowano ponad 113 000 obiektów kartograficznych!

Zbiory Kartograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego mieszczą się w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym (wejście przez Bibliotekę Nauk Przyrodniczych).

Większosć zasobu dotyczy terenów obecnego województwa małopolskiego i podkarpackiego. Zbiory kartograficzne początkowo stanowiły część Biblioteki Katedry Geografii a następnie Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Zostały one wyodrębnione z Biblioteki IG UJ w 1925 r., w czasie kiedy dyrektorem Instytutu był Ludomir Sawicki.
W okresie drugiej wojny światowej większość zbiorów kartograficznych dawnego IG UJ została przejęta przez Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie (Institut für Deutsche Ostarbeit, Ostinsitut).

Pod koniec wojny, geografowie oddelegowani do pracy w Ostinstitut przez Rektora i tajne władze państwa polskiego, zapobiegli wywiezieniu przez Niemców zbiorów kartograficznych do Bawarii (wywieziono tam większość dawnych zbiorów bibliotecznych), mimo tego w 1945 r. stan odzyskania zasobu zbiorów kartograficznych oceniano na 50%.

W okresie powojennym zbiorami kartograficznymi opiekowali się: Jan Flis, Bogodar Winid, a następnie absolwenci Instytutu Geografii UJ - Tadeusz Galarowski, January Słupik, Roman Wolnik, Jerzy Zelech i Jerzy Sokołowski. Po przeniesieniu Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ do Kampusu im. 600-lecia Odnowienia UJ (2005), Zbiory Kartograficzne uzyskały duży lokal w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym oraz nowoczesne wyposażenie.

 

Repozytorium Cyfrowych Danych Przestrzennych

Część zasobu Zbiorów Kartograficznych IGiGP UJ, na którą składają się dane geograficzne pozyskiwane przez Instytut bezpośrednio w wersji cyfrowej (głównie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), przechowywana jest w Repozytorium Cyfrowych Danych Przestrzennych (ponad 48 000 jednostek na koniec maja 2018 r.).

Informacje na temat zasobu Repozytorium udostępniane są w postaci skorowidzów i metadanych poszczególnych serii danych cyfrowych, na uniwersyteckiej platformie ArcGIS Online, w ramach licencji Esri Site dla UJ, jako serwis mapowy Repozytorium Cyfrowych Danych Przestrzennych IGiGP UJ. Serwis dostępny jest wyłącznie dla pracowników, doktorantów i studentów UJ posiadających konto Esri. W sprawie połączenia konta Esri z uniwersytecką platformą ArcGIS Online, należy się kontaktować z administratorem licencji Esri Site dla UJ.Kontakt
Kierownik Zbiorów Kartograficznych
dr Mateusz Troll
tel. 12-664-6832, 12-664-6498

 

Godziny otwarcia (semestr letni)

środa: 9:15-12:00

czwartek: 12:00-15:00

piątek: 9:15-15:00

Download files
docx
Repozytorium IGiGP Wniosek o udostępnienie danych