[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów

Logowanie na serwerPoczta

E-Geo

Atlas member

Konsorcjum polarne

Aktualności

Ogłoszenia

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (18)

1. Przerwa wakacyjna w pracy sekretariatu

2. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ w semestrze zimowym 2016/17 – I tura

3. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - I rok studia licencjackie i magisterskie

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (15)

1. Sudety egzamin II termin

2. Podstawy dydaktyki - informacja dla osób zapisujących się na kursy pedagogiczne

3. Przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski - egzamin II termin 6 września 2016 r.

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Zajęcia z lektoratu z j. angielskiego B2+ (II SUM)

2. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (6)

1. Dyżur sekretariatu

2. Program antyplagiatowy OSA, nowe zasady w Archiwum Prac Dyplomowych

3. Turystyka w Europie - wpisane oceny

Więcej >>>

Studia doktoranckie (1)

1. Konkurs na stanowisko doktoranta ze stypendium naukowym w zakresie teledetekcji w projekcie RS4FOR (NCN, OPUS10)

Ogłoszenia o konsultacjach (8)

1. K. Rotter-Jarzebinska - urlop szkoleniowy w termine 30.08.2016 - 15.10.2016

2. A Michno - konsultacje

3. AWypych - konsultacje wrześniowe

Więcej >>>

Kandydaci na studia (3)

1. Badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjecia studiów - nabór czerwcowo-lipcowy

2. Informacja dla absolwentów studiów licencjackich przed wpisem na SUM

3. Pełnomocnictwo przy wpisie na studia

Inne (3)

1. Konkurs stypendialny w ramach programu CEEPUS, sieć GEOREGNET na wyjazdy w sem. letnim 2016/17

2. Studencka konferencja geologiczna

3. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast


 

Więcej ogłoszeń... >>>

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2016-07-28

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional