Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór na szkolenie przygotowujące do pilotowania statków bezzałogowych

            W dniach 12-22.10.2021 trwać będzie nabór na szkolenie przygotowujące do pilotowania statków bezzałogowych w zasięgu wzroku (UAV, tzw. dronów) i egzaminu NSTS-01. Szkolenie będzie odbywać się w ramach Projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ. Szkolenie jest kierowane do studentek i studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich oraz studiów magisterskich Wydziału Geografii i Geologii.

 

            W ramach kursu przeprowadzone zostanie także szkolenie fotogrametryczne, obejmujące podstawy w zakresie wykorzystania dronów do pomiarów geodezyjnych oraz opracowania wyników pomiarów w specjalistycznym oprogramowaniu.

 

            Część teoretyczna szkolenia odbędzie się online w godzinach 8:30-16:30 w dniach 8-9.11.2021. Zakończy się ono egzaminem końcowym w formie online 10.11.2021 w godzinach 9:00- 11:00). Ponadto zostanie ono uzupełnione o 2-godzinne szkolenie fotogrametryczne stacjonarnie w dniu 19.11.2021 (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym). Natomiast zajęcia praktyczne z obsługi statków bezzałogowych w wymiarze 4h dla każdego kursanta odbędą się w dniach 15-18.11.2021 (godziny uzależnione są od warunków pogodowych i zostaną podane w późniejszym terminie). Udział w szkoleniu NIE zwalnia Państwa z obowiązku uczestniczenia w zaplanowanych w tym czasie zajęciach. Szczegóły proszę uzgodnić z prowadzącymi kursy.

 

            Kryterium merytorycznym przyjęcia na kurs jest średnia ocen z poprzedniego roku. Pierwszeństwo w przyjęciu mają studentki i studenci, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w projekcie Doskonały Uniwersytet.

 

            Zgodnie z Regulaminem warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie w sposób kompletny:

- formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu);

- oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu);

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wzory formularzy są dostępne na stronie projektu Doskonały Uniwersytet: https://doskonaly.uj.edu.pl/szkolenia-dla-studentow-wgig

 

Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać droga mailową na adres: anna.bartos@uj.edu.pl do dnia 22.10.2021 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poproszone o przesłanie drogą elektroniczną pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.

 

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu mailowego anna.bartos@uj.edu.pl.

mgr Anna Bartos

Polecamy również
Kolejna wyprawa z IGiGP UJ na Svalbard zakończona sukcesem!
Kolejna wyprawa z IGiGP UJ na Svalbard zakończona sukcesem!
Spotkanie z cyklu "Meteorologia i Klimatologia dla każdego"
Spotkanie z cyklu "Meteorologia i Klimatologia dla każdego"
Wielkie wyróżnienie dla naszego klubu Krwiodawstwa!
Wielkie wyróżnienie dla naszego klubu Krwiodawstwa!
Wykład: Stratospheric Solar Geoengineering - Taking the Edge off Climate Change?
Wykład: Stratospheric Solar Geoengineering - Taking the Edge off Climate Change?