Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tryb postępowania przed egzaminem dyplomowym w trybie online

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostają wprowadzone dodatkowe procedury przed egzaminem dyplomowym.

Dokumenty składane do tej pory osobiście:

- oświadczenie w sprawie praw autorskich wydrukowane z APD

- oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy,

- wniosek o wydanie odpisu dyplomu,

- Spis osiągnięć

 

Należy przesłać ze swojej poczty w domenie student.uj.edu.pl zeskanowane na adres mailowy

annaaga.strzelec@uj.edu.pl po zaakceptowaniu w APD pracy przez promotora.

 

W mailu należy zawrzeć informacje wg następującego wzoru

Imię nazwisko studenta, kierunek, specjalność,

Imię nazwisko promotora, tytuł pracy

Planowany termin obrony – jeśli jest już ustalony

 

Karta obiegowa oraz wydrukowana praca dyplomowa musi być oddana w momencie odbioru dyplomu.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przed egzaminem dyplomowym:

https://geo.uj.edu.pl/student/egzamin-licencjacki

https://geo.uj.edu.pl/student/egzamin-magisterski

Polecamy również
Grant Sonata NCN
Wirtualna Noc Powtórkowa z Geografii
mgr Łukasz Fiedeń laureatem konkursu "Start 2020"
IV edycja konkursu Instytutu Metropolitalnego na najlepsze prace dyplomowe o tematyce miejskiej lub metropolitalnej