Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ROK 2019

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zwycięstwo w konkursie naukowym

Dr Aneta Pawłowska-Legwand laureatką konkursu im. Marszałka Marka Nawary

Dr Aneta Pawłowska-Legwand została laureatką głównej nagrody konkursu im. Marszałka Marka Nawary na najlepszą pracę doktorską dotyczącą ustroju oraz działalności samorządu terytorialnego. Nagroda została przyznana w grudniu 2018 r. za rozprawę doktorską pt. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w działaniach promocyjnych i informacji turystycznej gmin województwa małopolskiego” (promotor dr hab. M. Mika).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Październik

Honorowe członkowstwo Polskeigo Towarzystwa Geograficznego

Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka została honorowym członkiem PTG.

Objęcie kierownictwa w międzynarodowym projekce

Dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ został kierownikiem grupy badawczej w ramach projektu COST „The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery”, w ramach którego przeprowadzona zostanie typologia i analiza rozmieszczenia przestrzeni w ponad 25 krajach europejskich. Działania Akcji są finansowane z programu Horizon 2020.

Wyróznienie pracy magisterskiej

Praca magisterska mgr Marty Pufelskiej pt. „Wpływ sztucznego śnieżenia na odprowadzanie materiału rozpuszczonego z małych zlewni pogórza Przedtatrzańskiego” zdobyła II miejsce w konkursie na najlepsze prace dyplomowe z hydrologii.