Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Zastępcy Dyrektora ds. studenckich

Szanowni Państwo,

Studentki i Studenci Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ!

 


Pragnę poinformować, że zajęcia dydaktyczne w ramach kierunków Geografia i gospodarka przestrzenna (I stopień), Geografia (II stopień) oraz e-gospodarka przestrzenna (II stopień) w nadchodzącym roku akademickim będą odbywały się w trybie stacjonarnym.


Dlaczego w pełni stacjonarnie?


Uwarunkowania techniczno-organizacyjne.

Specyfiką studiów prowadzonych w naszym Instytucie jest to, że studentki i studenci mają dużą swobodę wyboru realizowanych kursów.

Z wyjątkiem nielicznych kursów obligatoryjnych (np. dla całego roku lub ścieżki) bardzo trudno jest znaleźć grupę zajęciową o takim samym składzie osobowym.
Tym samym każdy i każda z Państwa ma bardzo różny plan zajęć. To oznacza, że hybrydowa organizacja zajęć (stacjonarne z elementami zdalnego) jest w naszym przypadku praktycznie niemożliwa.

Zamieszczenie w jednym harmonogramie zajęć realizowanych stacjonarnie i zdalnie sprawiłoby, że dla części z Państwa pojawiłby się problem potrzeby nagłego przemieszczenia się albo z domu na kampus, albo z kampusu do domu żeby po 15 minutach od zakończenia zajęć stacjonarnych podłączyć się do zdalnych.

Uwarunkowania dydaktyczne i głębsze.

Nie będę przed Państwem ukrywał (jest to moje prywatne zdanie), że mam osobiście duże wątpliwości co do głębszych konsekwencji kontynuacji nauczania zdalnego.

Oczywiście dotychczas taki tryb zajęć był całkowicie zrozumiały i musimy zakładać, że przy pogorszeniu się sytuacji epidemicznej może powrócić. O efekty merytoryczne oraz te związane z umiejętnościami jestem bardziej spokojny. Uważam jednak, że cała sfera efektów społecznych uczenia bardzo cierpi w wyniku pracy i nauczania zdalnego.

Wykład (choćby najlepszy) to nie tylko słuchanie osoby wykładającej. Jego sprowadzenie do słuchowiska odbiera tak istotne uczestniczenie w doświadczeniu grupy w danym miejscu. Droga na wykład i z wykładu (może zwłaszcza dla geografa i geografki) to też pewna dodatkowa wartość.

Bezpośrednie poznanie kolegów, koleżanek, prowadzących zajęcia i fizycznej przestrzeni naszego Instytutu oraz szerzej Uniwersytetu to też nieodzowna część studiowania. Zajęcia praktyczne i terenowe to również długa lista przesłanek na korzyść powrotu do działań stacjonarnych.

Ja wiem, że życie nie kończy się na ideałach. Proszę nie myśleć, że jakiekolwiek decyzje jakie podejmuję czy podejmujemy są pozbawione świadomości o tym, że studiowanie to też pewien luksus, na który niektórzy z Was muszą dosłownie ciężko zapracować. Godzenie pracy ze studiami zawsze było jest i będzie wielkim wyzwaniem.

Dlatego przepraszam każdego kto czuje się zawiedziony decyzją, w którąkolwiek stronę. Proszę jednak pamiętać, że każda decyzja tak ta indywidualna jak i służbowa jest wypadkową tego co chcemy, możemy i musimy. I tak niestety przez całe życie... Życzę nam wszystkim aby powrót do nauczania stacjonarnego był przede wszystkim trwały i odbył się bez perturbacji.

 


Z poważaniem
dr Piotr Trzepacz
Człowiek, nie ideologia
Z-ca dyrektora ds. studenckich w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ