Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta praktyk zawodowych

Zapraszam studentów IGiGP UJ do zapoznania się z ofertą praktyk zawodowych w formie zdalnej oferowanych do realizacji w roku 2021 pod kierunkiem pracowników IGiGP UJ

Oferowane praktyki mogą stanowić podstawę do zaliczenia kursu „Praktyka zawodowa” (obowiązkowego na studiach licencjackich). Osoby zakwalifikowane na praktykę proszę o kontakt za pośrednictwem e-mail: katarzyna.rotter@uj.edu.pl w celu uzyskania informacji na temat wymagań formalnych do uzyskania zaliczenia.

Mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska
Pełnomocnik ds. praktyk zawodowych w IGiGP UJ

 

 

Pod kierunkiem: Dr Dominik Kaim

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

forma praktyk: praca zdalna

wymiar godzinowy: 120 godz.

Termin realizacji: do uzgodnienia w ramach czasowych od 1 czerwca do 15 września 2020

 

 

Zakres tematyczny:

 1. szkolenie on-line w zakresie prowadzenia jakościowej analizy treści (5 godzin)
 2. sporządzenie bazy danych treści artykułów medialnych w oparciu o istniejący klucz kategoryzacyjny pod kątem pisania o dużych drapieżnikach (wilk / niedźwiedź) (70 godz.)
 3. współpraca przy tworzeniu analiz przestrzennych, danych będących wynikiem jakościowej analizy treści przeprowadzonej w poprzednim kroku (45 godzin)

 


Ewaluacja praktyk na podstawie zrealizowanych godzin oraz osiągniętych rezultatów (przestrzennej bazy danych treści artykułów medialnych)

 

Oferta dla 1-2osób.

Opiekun praktyk: dr Dominik Kaim

 

Praktyka bezpłatna

 

Zgłoszenia do 31 maja 2021 r. proszę przesyłać na adres: dominik.kaim@uj.edu.pl


W przypadku przyjęcia na praktykę, osoby planujące zaliczać kurs "Praktyka zawodowa" w IGiGP są proszone o kontakt PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK (!) z mgr Katarzyną Rotter-Jarzębińską ( katarzyna.rotter@uj.edu.pl ) celem dopełnienia wymagań formalnych związanych z uczestnictwem w kursie .

 

Pod kierunkiem: dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, prof. UJ, dr hab. Izabela Sołjan, prof. UJ, dr Justyna Liro

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

forma praktyk: praca zdalna

wymiar godzinowy: 120 godz.

Termin realizacji: do uzgodnienia w ramach czasowych od 1 czerwca do 15 września

 

Zakres tematyczny:

1. rozeznanie w zakresie tematyki badawczej prowadzonej w IGiGP (5 godz.)

2. problemy wizualizacji granic i tworzenia bazy danych (5 godz.)

3. opracowanie bazy danych (50 godz.)

4. opracowanie granic (50 godz.)

5. podsumowanie (10 godz.)


Ewaluacja praktyk na podstawie zrealizowanych godzin oraz osiągniętych rezultatów (opracowanie bazy danych dla parafii wybranej diecezji oraz opracowanie granic parafii w programie QGIS/ArcGIS; liczba rekordów do wprowadzenia zostanie ustalona podczas zebrania organizacyjnego)

 

Oferta dla max. 10 osób.

Wymagana podstawowa znajomość obsługi programu Excel oraz QGIS lub ArcGIG.

Opiekun praktyk: dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, dr Justyna Liro

 

Praktyka bezpłatna

 

Zgłoszenia do 31 maja 2021 r. proszę przesyłać na adres: elzbieta.bilska-wodecka@uj.edu.pl


W przypadku przyjęcia na praktykę, osoby planujące zaliczać kurs "Praktyka zawodowa" w IGiGP proszę o kontakt PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK (!) z mgr Katarzyną Rotter-Jarzębińską ( katarzyna.rotter@uj.edu.pl ) celem dopełnienia wymagań formalnych związanych z uczestnictwem w kursie.

Pod kierunkiem: dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

forma praktyk: praca zdalna

wymiar godzinowy: 120 godz.

Termin realizacji: do uzgodnienia w ramach czasowych od początku maja 2021 r. do września 2021 r.

 

Zakres tematyczny:

Zadania realizowane w ramach sieci badawczej 'The geography of New Working Spaces and the impact on the periphery' (COST Action CA18214).

Zadanie: zebranie odpowiednich danych i budowa bazy przestrzeni coworkingowych w wybranym kraju europejskim.

 

 1. Wprowadzenie do problematyki nowych przestrzeni pracy oraz wymagań projektowych (5 godzin)
 2. Zapoznanie z zakresem działań i zadań realizowanych w ramach projektu (5 godzin)
 3. Zebranie odpowiednich danych dot. lokalizacji przestrzeni coworkingowych w krajach europejskich (30 godzin)
 4. Przetworzenie danych (65 godzin)
 5. Ewentualna wizualizacja rozmieszczenia przestrzeni coworkingowych w Europie (15 godzin)


Ewaluacja praktyk na podstawie zrealizowanych godzin oraz osiągniętych rezultatów w postaci wykonanych bazy danych.

 

Wymagana podstawowa znajomość obsługi programu Excel oraz QGIS lub ArcGIS.

 

Oferta dla max. 2 osób.

Opiekun praktyk: dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ

 

Praktyka bezpłatna

 

Zgłoszenia do 15 kwietnia br. proszę przesyłać na adres:  grzegorz.micek@uj.edu.pl email opiekuna praktyk)


W przypadku przyjęcia na praktykę, osoby planujące zaliczać kurs "Praktyka zawodowa" w IGiGP są proszone o kontakt PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK (!) z mgr Katarzyną Rotter-Jarzębińską (katarzyna.rotter@uj.edu.pl) celem dopełnienia wymagań formalnych związanych z uczestnictwem w kursie .

Pod kierunkiem: mgr Aneta Szablowska-Midor, dr Mateusz Troll

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

forma praktyk: praca zdalna

wymiar godzinowy: 120 godz.

Termin realizacji: do uzgodnienia w ramach czasowych od 1 czerwca do 30 lipca 2021

 

Zakres tematyczny:

 1. spotkania organizacyjne on-line dotyczące tworzenia filmowych materiałów edukacyjnych (8 godz.)
 2. zapoznanie z treścią jednego z ćwiczeń w ramach kursu e-learningowego „Geoinformatyka” (16 godz.):
  1. Wprowadzenie do ArcGIS Pro
  2. Odniesienie przestrzenne, część 2
  3. Wektoryzacja i edycja danych
  4. Zapytania i działania na tabelach
  5. Analiza przestrzenna
 3. zapoznanie z oprogramowaniem do nagrywania tutoriali (16 godz.)
 4. tworzenie filmów (80 godz.)


Ewaluacja praktyk na podstawie zrealizowanych godzin oraz osiągniętych rezultatów (materiały filmowe w sumie do pięciu ćwiczeń).

 

Oferta dla 5 osób.

Pierwszeństwo dla osób posiadających co najmniej dobre umiejętności w obsłudze oprogramowania ArcGIS Pro. Znajomość oprogramowania do nagrywania tutoriali będzie dodatkowym atutem.

Opiekun praktyk: mgr Aneta Szablowska-Midor, dr Mateusz Troll

 

Praktyka bezpłatna

 

Zgłoszenia do 20 maja 2021 r. proszę przesyłać na adres: a.szablowska-midor@uj.edu.pl


W przypadku przyjęcia na praktykę, osoby planujące zaliczać kurs "Praktyka zawodowa" w IGiGP są proszone o kontakt PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK (!) z mgr Katarzyną Rotter-Jarzębińską ( katarzyna.rotter@uj.edu.pl ) celem dopełnienia wymagań formalnych związanych z uczestnictwem w kursie.

Pod kierunkiem: dr Agnieszka Nowak-Olejnik

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

forma praktyk: praca zdalna

wymiar godzinowy: 120 godz.

Termin realizacji: do uzgodnienia w ramach czasowych od 1.06.21 do 15.09.21

 

Zakres tematyczny:

 1. Szkolenie dotyczące przeszukiwania baz czasopism zagranicznych, wyszukiwania informacji, przygotowania bazy danych (10 godzin)
 2. Wyszukiwanie informacji w artykułach naukowych (przegląd literatury) (60 godzin)
 3. Przygotowanie bazy danych (30 godzin)
 4. Przygotowanie materiałów do artykułu (map, rycin) (20 godzin)


Ewaluacja praktyk na podstawie zrealizowanych godzin oraz osiągniętych rezultatów tj. utworzonej bazy danych, przygotowanych materiałów.

 

Oferta dla 1-2 osób.

Wymagana znajomość języka angielskiego.

Opiekun praktyk: dr Agnieszka Nowak-Olejnik

 

Praktyka bezpłatna

 

Zgłoszenia do 31.05.2021 r. proszę przesyłać na adres:  ag.nowak@uj.edu.pl


W przypadku przyjęcia na praktykę, osoby planujące zaliczać kurs "Praktyka zawodowa" w IGiGP są proszone o kontakt PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK (!) z mgr Katarzyną Rotter-Jarzębińską ( katarzyna.rotter@uj.edu.pl ) celem dopełnienia wymagań formalnych związanych z uczestnictwem w kursie.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron