Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Założenia i cele polityki antyplagiatowej w IGiGP

Celem polityki antyplagiatowej w Instytucie jest:

a) uświadomienie studentom, że popełnianie plagiatu jest nieetyczne, niezgodne z prawem i w środowisku akademickim nieakceptowalne w jakiejkolwiek formie i jakiejkolwiek sytuacji; nic nie usprawiedliwia osoby, która popełniła plagiat.

b) opracowanie i wdrożenie systemu wykrywania plagiatów,

c) opracowanie programu działań profilaktycznych.

Polityka antyplagiatowa dotyczy prac pisemnych opracowywanych przez studentów w ramach różnych zajęć dydaktycznych; w sposób szczególny zaś prac będących podstawą zaliczenia konkretnych kursów.

Download files
pdf
Zarządzenie Z-cy Dyrektora IGiGP ds. studenckich dotyczące polityki antyplagiatowej w IGiGP
pdf
Oświadczenie dotyczące praw autorskich prac oddawanych w toku studiów
pdf
Oświadczenie dotyczące praw autorskich prac dyplomowych