Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy i zasady odbywania kursu z dydaktyki geografii i przyrody

Informuję, że obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. poz.1450 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Obowiązujące rozporządzenie MNiSzW stawia następujące wymagania studentom przygotowującym się do zawodu nauczyciela: pomyślne zrealizowanie bloku zajęć psychologiczno - pedagogicznych oraz dydaktycznych, jak również zaliczenie praktyk pedagogiczno-dydaktycznych.

Studenci pragnący uzyskać kwalifikacje pedagogiczne proszeni są o rejestrację w USOSie na kursy: "Podstawy dydaktyki" i "Dydaktyka geografii I". Kursy te są realizowane w IGiGP. W związku ze zmianą sposobu organizacji kształcenia oba wyżej wymienione kursy zostaną dostosowane do obowiązujących standardów (oznacza to zwiększoną liczbę godzin zajęć). Kursy tj. "Dydaktyka geografii II", "Praktyki z dydaktyki geografii" będą Państwo realizowali w roku akad. 2020/2021.

W Studium Pedagogicznym powinni się Państwo zarejestrować na Pedagogikę dla nauczycieli I i Psychologię dla nauczycieli I, a w semestrze wiosennym na Pedagogikę dla nauczycieli II i Psychologię dla nauczycieli II.

Całość przygotowania pedagogiczno-psychologicznego realizowanego w Studium Pedagogicznym, tworzą zajęcia z pedagogiki dla nauczycieli (90 godz., podzielone na trzy części po 30 godz. każda), zajęcia z psychologii dla nauczycieli (90 godz., podzielone na trzy części po 30 godz. każda) oraz praktyka pedagogiczno-psychologiczna (30 godz.).

Proszę zapisywać się na kursy w tzw. nowym trybie: http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne /

Zajęcia nauczycielskiego dydaktycznego przygotowania przedmiotowego realizowane w IGiGP:
1. Podstawy dydaktyki i emisji głosu - 60 godz. (W USOSie widnieje jako Podstawy dydaktyki)
2. Dydaktyka geografii - 150 godz. (w USOSie podzielona na Dydaktykę geografii I i Dydaktykę geografii II)
3. Praktyka dydaktyczna - 120 godz. (60 godz. w liceum + 60 godz. w gimnazjum)
4. Dydaktyka przyrody - 60 godz./ i praktyka dydaktyczna 60 godz./ realizowana jako dydaktyka II przedmiotu.

W roku akademickim 2019/2020 kurs Dydaktyki przyrody realizowany jest w semestrze jesiennym (wykłady i ćwiczenia kameralne, laboratoryjne oraz w semestrze wiosennym hospitacje i ćwiczenia terenowe).

Szczegółowe informacje o zapisach do Studium Pedagogicznego oraz o realizacji kursów znajdują się na jego stronach internetowych. Zapisu dokonuje się w systemie USOS on-line.
Studium Pedagogiczne UJ
http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne /

dr Małgorzata Pietrzak