[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Harmonogram zebrań w IGiGP UJ

Harmonogram zebrań w IGiGP UJ 2018/2019


2018-12-13
czwartek
09:15

s. 1.21

Seminarium naukowe
dr Marianna Strzelecka
Postawy mieszkańców wiejskich społeczności lokalnych wobec turystyki

2018-12-20
czwartek
s. 1.01

Obrona pracy doktorskiej
mgr Anna Bojarczuk
Czynniki kształtujące chemizm wód w obszarach górskich na przykładzie Centralnych Karpat Zachodnich

2019-01-10
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2019-01-24
czwartek
09:15

s. 1.21

Koncepcja habilitacji
dr Krzysztof Ostafin
Integracja przestrzennych danych statystycznych i kartograficznych z drugiej połowy XIX w. i początku XX w. dla badania zmian użytkowania ziemi w południowej Polsce

2019-02-07
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2019-02-28
czwartek
09:15

s. 1.21

Koncepcja pracy doktorskiej

2019-03-07
czwartek
09:15

s. 1.21

Koncepcja pracy doktorskiej

2019-03-14
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2019-03-21
czwartek
09:15

s. 1.21

Koncepcja pracy doktorskiej

2019-04-04
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2019-05-09
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2019-06-06
czwartek
09:15

s. 1.21

Koncepcja pracy doktorskiej

2019-06-07
piątek
09:15

s. 1.21

Koncepcja pracy doktorskiej

2019-06-13
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2019-09-05
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

Archiwum roku akademickiego 2018/2019

2018-12-06 (rada instytutu)

2018-11-29 mgr Krzysztof Jurczak Niskie inwerwsje temperatury powietrza w Dołach Jasielsko-Sanockich (obrona pracy doktorskiej)

2018-11-15 (rada instytutu)

2018-10-30 mgr Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa śląskiego: uwarunkowania, kierunki, perspektywy (obrona pracy doktorskiej)

2018-10-25 mgr Joanna Hibner Wpływ kolei linowych na strukturę ruchu turystytcznego w Tatrach (obrona pracy doktorskiej)

2018-10-18 mgr Łukasz Musielok Bielicowanie gleb w zróżnicowanych warunkach środowiska przyrodniczego piętra leśnego Sudetów (obrona pracy doktorskiej)

2018-10-16 mgr Justyna Liro Organizacja przestrzeni i funkcje sanktuariów na przykładzie wybranych ośrodków pielgrzymkowych w Polsce (obrona pracy doktorskiej)

2018-10-11 mgr Paweł Krąż Różnorodność krajobrazowa jako podstawa wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w województwie małopolskim (obrona pracy doktorskiej)

2018-10-04 (rada instytutu)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional