[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Harmonogram zebrań w IGiGP UJ

Harmonogram zebrań w IGiGP UJ 2017/2018


2017-10-19
czwartek
09:15

s. 1.01

Obrona pracy doktorskiej
mgr Nina Grad
Demograficzno-społeczne aspekty procesów rewitalizacji miast w Polsce

2017-10-26
czwartek
09:00

s. 1.21

Koncepcja pracy doktorskiej
Prezentacja stanu badań nad rozprawą doktorską

czwartek
10:00
s. 1.01

Obrona pracy doktorskiej
mgr Magdalena Kubal
Agroturystyka jako czynnik aktywizacji zawodowejkobiet w obszarach górskich województwa małopolskiego

2017-11-09
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2017-11-14
wtorek
12:15

s. 1.01

Koncepcja habilitacji
dr Agnieszka Kwiatek-Sołtys
Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce. Ujęcie typologoczno-przestrzenne

2017-11-16
czwartek
s. 1.21

Seminarium naukowe
Sesja na 100-lecie urodzin Prof. Z. Czeppego termin zablokowany przez Zakład Geografii Fizycznej

2017-11-23
czwartek
09:15

s. 1.01

Obrona pracy doktorskiej
mgr Ewa Lubera
Wietrzenie mrozowe i odpadanie ze ścian skalnych w obszarach wysokogórskich na przykładzie Tatr Zachodnich

2017-11-30
czwartek
s. 1.21

Koncepcja pracy doktorskiej
mgr Maciej Trojnar


s. 1.21

Koncepcja pracy doktorskiej
mgr Krzysztof Kowalczyk

2017-12-07
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2018-01-11
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2018-02-01
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2018-03-01
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2018-04-12
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2018-05-10
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2018-06-14
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

2018-09-06
czwartek
09:15

s. 1.01

Rada Instytutu

Archiwum roku akademickiego 2017/2018

2017-10-05 (rada instytutu)

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional