[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Zbiory Kartograficzne IGiGP UJ

Zbiory Kartograficzne

Zbiory Kartograficzne IGiGP UJ Zbiory Kartograficzne stanowiły część Biblioteki Katedry a następnie Instytutu Geografii. W okresie działalności Ludomira Sawickiego Zbiory zostały wydzielone z Biblioteki. W czasie II wojny Niemcy korzystali z mienia Instytutu w ramach działającego Ostinstitutu. W wyniku działań wojennych cześć tego mienia zaginęła w tym i mapy. Po zakończeniu działań wojennych zbiory zostały przeniesione z I piętra na II piętro do osobnego lokalu. Zbiorami opiekowali się: tuż po wojnie Jan Flis, Bogodar Winid, a następnie absolwenci Instytutu Geografii UJ - Tadeusz Galarowski, January Słupik, Roman Wolnik, Jerzy Zelech, od 1997 Jerzy Sokołowski. Zbiory kartograficzne obejmuje mapy, atlasy, zdjęcia lotnicze i inne materiały kartograficzne. Są one źródłem wiedzy dla studentów i pracowników naukowych niezbędnym w procesie dydaktycznym jak i badawczym. Zbiory stanowią: zabytkowe mapy, atlasy, mapy ścienne wydane przed 1945 rokiem oraz mapy, atlasy zdjęcia lotnicze i inne wydane później. Zasób stale się zwiększa dzięki zakupom i darowiznom. Część zabytkowych, map ok. 1000 sztuk zostało zeskanowanych w celu ich udostępnienia np. komplet map Polski wydanych przez Wojskowy Instytutu Geograficzny do 1939 roku, zabytkowe plany Krakowa. Są one udostępniane w formie pliku graficznego (bitmapy). Od 2000 roku Zbiory Kartograficzne są skomputeryzowane. Posiadają Komputerowy Katalog Map o zasobie ponad 113 000 zinwentaryzowanych obiektów kartograficznych - sukcesywnie powiększany, w pełni skomputeryzowaną obsługę ruchu map i wypożyczających oraz możliwość przeglądania zeskanowanych map. Jest to system lokalny.

Zbiory mieszczą się w zespole Biblioteki Nauk Przyrodniczych. Kierownikiem zbiorów kartograficznych jest mgr Jerzy Sokołowski (tel. 012-664-6832).

Wniosek o udostępnienie danych ze Zbiorów IGiGP UJ

Układ bazy danych i orientacyjne rozmiary plików

Udostępnianie zbiorów kartografcznych

Poniedziałek: 10:00 - 15:00

Środa: 10:00 - 15:00

Piątek: 10:00 - 15:00

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-16

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional